Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Oslávme Deň hrania. Ignorujme televízor, počítač či akúkoľvek robotu

VEDA NA DOSAH

Cieľom iniciátorov je odtrhnúť počas jednej jesennej soboty na tri hodiny deti od obrazoviek a podnietiť ich k zdravšiemu životnému štýlu.

Matka sa hrá s dcérou. Zdroj: iStockphoto.com

Matka sa hrá s dcérou. Zdroj: iStockphoto.com

Predposlednú septembrovú sobotu 23. septembra 2023 sa bezpečne bavme, radujme sa, rozhýbme telá, ruky, mozgy. Zmeňme sa na hrajúce sa deti, hrajme sa sami, avšak radšej v kolektíve blízkych, kolegov či známych. Pripomeňme si význam a dôležitosť hrania v živote každého človeka.

Cieľom iniciátorov Svetového dňa hrania (Worldwide Day of Play) je odtrhnúť počas jednej jesennej soboty na tri hodiny deti od obrazoviek televízorov a počítačov a podnietiť ich k zdravšiemu životnému štýlu. Môžete sa okrem toho zúčastniť aj na súťaži, ktorú vyhlasuje občianske združenie Vedecká hračka.

Deň hrania na Slovensku

Tento rok oslavujeme už štrnásty ročník. Prvý Deň hrania na Slovensku zorganizovalo 25. septembra 2010 občianske združenie Vedecká hračka.

Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň bude hlavným organizátorom mnohých hravých aktivít 14. Dňa hrania v SR pre širokú verejnosť. Vedecká hračka, o. z., ako vyhlasovateľ odmení vedeckou hračkou všetkých autorov, ktorí do 30. 9. 2023 pošlú obrázok alebo video vlastnoručne zhotoveného Möbiovho pásika z nepapierového materiálu. Návody nájdete nižšie v článku.

02Dec
Hrajúce sa deti. Zdroj: iStockphoto.com
Súťaž | celé Slovensko

Vedecká hračka – Scientific toy

Cieľom súťaže je navrhnúť funkčnú estetickú vedeckú hračku alebo hru (nie hlavolam), ktorou možno pri hre demonštrovať alebo spoznať niektorú...


Hračka 14. Dňa hrania – Möbiov pásik

Chcete sa pri hre naučiť viac o ploche a spoznať matematickú záhadu? Zaujímavú plochu s dvojrozmerným povrchom bez orientácie, ktorá má iba jednu stranu pri zobrazení v trojrozmernom priestore? Prstenec, ktorý má iba jednu stranu a jednu hranu?

V roku 1858 takúto plochu nezávisle od seba vynašli nemeckí matematici, prví topológovia August Ferdinand Möbius (aj astronóm, 1790 – 1868) a Johann Benedict Listing (1808 – 1882). Táto plocha sa volá Möbiov pásik (prúžok, list, Möbiova páska či Simonyho prstenec). Möbiov pásik sa uplatňuje v technike (dopravníky, nekonečná prehrávacia slučka), logu Disku Google a najmä v priemyselnom dizajne sa používa vyše 50 rokov ako recyklačný symbol (autor Gary Dean Anderson).

Abstraktný tvar na zelenom pozadí. Zdroj: iStockphoto.com

Abstraktný tvar na zelenom pozadí. Zdroj: iStockphoto.com

Vyrobte si ho sami

Möbiov pásik si vyrobte z papiera či iného plochého ohybného materiálu, vyskúšajte aj z takého, ktorý má rub a líc inej farby. Zlepte kratšie strany obdĺžnika (s rozmermi napr. 4 centimetre krát 30 centimetrov) tak, že najprv jeden koniec obdĺžnika pootočíte o 180 stupňov. Zaujímavé bude tiež, keď najprv jeden jeho koniec obrátite o 360 či 540 stupňov a potom zlepíte konce obdĺžnika. Na zhotovenie treba ešte nožnice a lepidlo.

Vyrobte si tri či viac Möbiových pásikov, experimentujte s nimi. Jeden rozstrihnite po dĺžke v strede, ďalší v jednej tretine od okraja, iný v štvrtine. Pozorujte nezvyčajné vlastnosti pôvodného Möbiovho pásika i nastrihaných užších pásikov.

Návody môžete nájsť i na: https://fim-science.blogspot.com/2013/03/mobiov-list.html, https://www.hvezdarna-fp.eu/news/mobiova-paska/ a https://www.youtube.com/watch?v=GhA8MxuHTyg.

Zdroj: TS OZ Vedecká hračka

(JM)

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.