Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čas strávený pred obrazovkou je u detí spojený s neskorším komunikačným vývojom

VEDA NA DOSAH

V novej štúdii sa výskumníci z Univerzity Tohoku v Japonsku zamerali na ročné deti a sledovali ich do štyroch rokov.

Súčasné deti nepoznajú svet bez technológií. Zdroj: iStockphoto.com

Dávať malému dieťaťu telefón alebo tablet na hranie sa javí ako neškodné riešenie, najmä keď ste zaneprázdnení, no nová štúdia zistila, že to môže ovplyvniť jeho vývoj.

Zaujíma to aj vedcov

Účinkom času stráveného pred obrazovkou, či už je to sledovanie televízie, hranie videohier, alebo používanie mobilných telefónov, tabletov a iných elektronických zariadení, sa odborníci venujú už dlho, výsledky sú však protichodné. Niektoré štúdie totiž nespozorovali nijaký negatívny vplyv, zatiaľ čo iné sú vyslovene proti.

Jedna veľká štúdia deväť- a desaťročných detí, ktoré technológiám venovali priemerne štyri až päť hodín denne, zistila, že sociálna povaha času pred obrazovkou posilnila vzťahy medzi rovesníkmi. Iná zas zistila, že zvýšený čas strávený na sociálnych sieťach a pred televízorom súvisí u tínedžerov s depresiou. Vek zohráva veľkú úlohu v tom, ako vnímame digitálne médiá.

Veľká štúdia malých detí

Ako teda vplýva čas pred obrazovkou na najmenšie deti? V novej štúdii sa výskumníci z Univerzity Tohoku v Japonsku zamerali na jednoročné bábätká a ich vývoj, najmä v oblasti komunikácie, motorických zručností, riešenia problémov a osobných a sociálnych zručností. Sledovali ich až do veku štyroch rokov.

Na výskume sa zúčastnilo až 7 097 detí, ktoré sprevádzali ich matky. V dotazníku mali matky vyplniť, koľko času trávi ich ročný potomok pred obrazovkou. Vybrať si mohli z piatich kategórií odpovedí: nijaký čas, menej ako jednu hodinu, jednu až dve hodiny, dve až štyri alebo štyri a viac hodín denne.

Vo veku dvoch a štyroch rokov potom výskumníci zhodnotili ich vývojový výkon pomocou skríningového dotazníka (ASQ-3), nástroja na analýzu vývoja a sociálno-emocionálnych zručností detí od narodenia do šiestich rokov.

Dieťa a matka pozerajú telefón. Zdroj: iStockphoto.com

Mnohí rodičia využijú čas, keď sa ich dieťa hrá s mobilom alebo tabletom. Zdroj: iStockphoto.com

Oneskorenie komunikačných zručností a riešenie problémov

Z dotazníkov vyplynulo, že polovica sledovaných ročných detí trávila pred obrazovkou menej ako hodinu denne. No štyri percentá detí, ktoré venovali obrazovke viac ako štyri hodiny, mali vo veku dvoch rokov až trikrát vyššie riziko, že ich vývoj v oblasti komunikácie a schopnosti riešiť problémy bude oneskorený. V iných oblastiach – v motorických a sociálnych zručnostiach – zaostávali tiež. V štyroch rokoch došlo k zmene. Výskumníci pozorovali vzťah medzi sledovaním obrazovky a oneskoreným vývojom už len v oblasti komunikácie a riešenia problémov.

„Deti sa naučia hovoriť, keď ich povzbudzujeme, aby hovorili. Veľmi často, keď práve sledujú obrazovku, nemajú príležitosť precvičiť si rozprávanie,“ uviedol jeden z autorov štúdie. „Možno počujú veľa slov, no neprecvičujú si ich a nemajú dostatok interakcií.“

Matka sa snaží učiť dieťa na tablete. Zdroj: iStockphoto.com

Tablet môže byť výbornou učebnou pomôckou. Zdroj: iStockphoto.com

Jednou z hypotéz, ktorú vedci predložili na vysvetlenie tejto zmeny medzi druhým a štvrtým rokom, je, že deti jednoducho dobehli svoje zručnosti v jemnej motorike, ako aj osobné a sociálne zručnosti. Ďalšou možnosťou je, že ide o obrátenú príčinnú súvislosť – to znamená, že oneskorenie vo vývoji viedlo k predĺženiu času stráveného pred obrazovkou.

Odborníci poznamenali, že jednu vec nedomysleli. Neoddelili totiž čas strávený vzdelávaním pred obrazovkou od času tráveného zábavou.

Používanie technológie nás oberá o sociálne zručnosti, pretože skutoční ľudia majú viac rozmerov ako postavy na obrazovke. Pri pohľade na tváre ľudí sa náš mozog prepne do úplne iného režimu a rieši, ako má s osobou komunikovať.

„Z dlhodobého hľadiska je kľúčové, aby deti trávili nejaký čas len so svojimi myšlienkami. Keď sa chvíľu trochu nudia, začnú sa cítiť jemne nepríjemne, ale potom príde na rad kreativita a začnú vymýšľať a tvoriť,“ uviedol doktor John Hutton zo Zdravotného strediska detskej nemocnice v Cincinnati.

Zdroj: New Atlas, CNN

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky