Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Októbrová Vedecká cukráreň: Písané na hodváb: Čína od pradávna až po súčasnosť

VEDA NA DOSAH

O tom, ako vyzerala Čína v minulosti, ako sa zmenila a aká je dnes, bude v októbrovej Vedeckej cukrárni hovoriť doktorka Daniela Zhank Cziráková z Ústavu orientalistiky SAV v Bratislave.

Pozvánka na prednášku, Zdroj: NCPPV pri CVTI SR

Čína nebola vždy jednotná. Obdobia, keď v krajine vládli veľké a silné dynastie, sa striedali s obdobiami, kedy sa rozpadla na viacero štátov a štátikov, ktoré proti sebe bojovali, alebo ju porazil vojensky silnejší nepriateľ. Napriek tomu dala svetu veľké množstvo dôležitých vynálezov, akými sú hodváb, kompas, pušný prach, papier, kníhtlač a mnohé iné. To, čo nás neprestane prekvapovať, je veľké množstvo umelcov, maliarov a básnikov, ale aj filozofov, ktorí tvorili unikátne diela. Európu v období osvietenstva očarila čínska filozofia, hlavne Konfucius. Vďaka nemu Číňania už oddávna neberú morálku ako niečo, čo je prísne viazané na náboženský svetonázor, ale ako prirodzenú súčasť ľudského správania. Konfuciovi možno ďakovať aj za veľký dôraz kladený na vzdelanie, čo sa prejavuje dodnes.

Viac sa môžete o Číne dozvedieť v prednáške doktorky Daniely Zhank Czirákovek. Prednáška s názvom Písané na hodváb: Čína od pradávna až po súčasnosť sa bude konať v súvislosti s pandémiou koronavírusu bez účasti verejnosti, záznam bude zverejnený v priebehu októbra na Youtube kanáli CVTI SR.

Ilustračný obrázok: Čína, Zdroj: iSTOCK

Mgr. Daniela Zhang Cziráková, PhD. je sinologička, prekladateľka a výtvarná teoretička. Venuje sa čínskemu umeniu a čínskej literatúre. Pôsobí ako vedecká pracovníčka Ústavu orientalistiky SAV v Bratislave. Niekoľko rokov prednášala o čínskom výtvarnom umení na VŠVU v Bratislave. V súčasnosti vyučuje dejiny čínskej literatúry na Katedre východoázijských štúdií na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Jej esej Pohľad zvonku – Nietzscheho Tak povedal Zarathustra a Lao c´ho Tao Te Ťing získala v roku 1998 druhú cenu v tvorivej súťaži o najlepšiu vedeckú esej (Romboid, 3/1999). Zaujíma sa o čínske výtvarné umenie a súčasnú čínsku literatúru. Preložila a prebásnila tri zbierky poézie Milana Richtera do čínštiny, z toho jednu s názvom Smrť na dlhej návšteve v spolupráci s čínskym básnikom Paolom Zhangom. Publikovala viac ako 30 vedeckých štúdií na Slovensku i v zahraničí. Je tiež autorkou knihy Breaking the Ink, ktorá pojednáva o abstraktnom umení tušom v súčasnej pevninskej Číne (publikácia vyjde koncom roka vo vydavateľstve Veda).

Októbrová Vedecká cukráreň je sprievodným podujatím Festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2020. Európska noc výskumníkov sa v zmenenej forme a v novom termíne uskutoční aj v roku 2020. Opäť sa môžete tešiť na vedeckú jeseň. Pripravujeme pre vás online program, súťaže, návštevy škôl a ďalšie zaujímavé aktivity. Hlavný program sa uskutoční posledný novembrový piatok, t. j. 27. novembra 2020. Súčasťou tohtoročnej Európskej noci výskumníkov budú opäť aj sprievodné podujatia, čiže Vedecké kaviarne a Vedecké cukrárne, ktoré prinesú zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 Akciami Marie Sklodowska Curie, grantová zmluva č. 954862.

Čo je Vedecká cukráreň

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. NCP VaT oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Tak ako v každej cukrárni, aj v tejto cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch. Svoje zohráva tiež mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

Zdroj: CVTI SR

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky