Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Novembrová Veda v CENTRE: Migréna – bolesť, ktorú netreba podceňovať

VEDA NA DOSAH

O príčinách vzniku a priebehu migrény a o jej prejavoch sa budeme rozprávať s neurológom Petrom Valkovičom.

Banner k podujatiu Vedecká kaviareň na tému Migréna – bolesť, ktorú netreba podceňovať. Prednášajúci: Prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Pozývame vás na prednášku Migréna – bolesť, ktorú netreba podceňovať. Akákoľvek bolesť je najčastejším symptómom, ktorý odjakživa privádza pacienta k lekárovi. Bolesť hlavy je alarmujúcim príznakom niečoho, čo často spôsobuje výrazné ohrozenie kvality života a predstavuje doslova utrpenie. Jednou z najčastejších príčin bolesti hlavy je migréna.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/531722985064753

O príčinách vzniku a priebehu migrény, ako aj o jej rôznych prejavoch sa budeme rozprávať v novembrovej Vede v CENTRE vo štvrtok 24. novembra o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Naším hosťom bude prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Migréna je komplexné neurologické ochorenie, ktoré postihuje približne štvrtinu žien a desatinu mužov s najčastejším výskytom v produktívnom veku. Je príčinou utrpenia a poklesu pracovnej výkonnosti, čo má závažné dôsledky v osobnom, partnerskom a aj pracovnom živote. Keďže „sa na migrénu neumiera“, naša spoločnosť nie vždy správne vníma utrpenie a nemohúcnosť, ktorú spôsobuje migréna a najmä jej záchvaty. Sme konfrontovaní s podceňovaním tejto problematiky, a teda tých, ktorí s migrénou v tichosti bojujú, čo vedie v konečnom dôsledku k dlhodobému pretrvávaniu a ukrývaniu utrpenia.

Tento jav zapríčiňuje oddialenie diagnostiky a nasadenie adekvátnej liečby. Tá sa zakladá na overených vedeckých poznatkoch a má dve dimenzie, pacientsku, ktorá sa zameriava najmä na elimináciu nežiaducich a rizikových faktorov (napr. nesprávny spánkový a stravovací režim), a medicínsku, zameranú na výber správnej akútnej a preventívnej liečby. Aj keď medicína, najmä u pacientov s častým výskytom záchvatov, ešte donedávna čelila liečebnému „nihilizmu“, najnovšie liečebné prístupy prinášajú pozitívny zvrat.

Prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., je prednostom II. neurologickej kliniky na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Špecializuje sa na problematiku bolestí hlavy, porúch rovnováhy a oblasť neurodegeneratívnych ochorení, najmä Parkinsonovej choroby. Absolvoval viacero vedeckých pobytov, z ktorých najvýznamnejším bolo jeho časté pôsobenie na Ludwig-Maximilians-Universität v nemeckom Mníchove. Je členom redakčných rád domácich a zahraničných časopisov. Pôsobí ako prezident Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS a ako vedecký sekretár Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, kde je predsedom sekcie pre bolesti hlavy. V rámci Európskej neurologickej akadémie je členom vedeckého panela pre bolesti hlavy. Je autorom či spoluautorom viac ako sto vedeckých publikácií.

Podujatie sa uskutoční 24. novembra 2022 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí. Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 23. novembra 2022 na mail vnd@cvtisr.sk.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. 5. 2008.

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky