Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na STU odhalili pamätník J. Murgašovi

VEDA NA DOSAH

Logo STU v Bratislave

Pamätník slovenskému vynálezcovi, priekopníkovi bezdrôtovej telekomunikácie Jozefovi Murgašovi, odhalili v pondelok 27. apríla 2015 pred budovou Rektorátu STU.

Jozef Murgaš je autorom viacerých patentov predovšetkým z oblasti telekomunikácie, pravdepodobne ako prvý na svete uskutočnil rádiový prenos hovoreného slova. Jozef Murgaš sa narodil v Tajove, študoval za kňaza v bratislavskom seminári a neskôr maliarstvo v Budapešti. Elektrotechnike sa začal venovať po svojom odchode do USA. Práve tu podal niekoľko patentových prihlášok na zariadenie a spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou.

Autorom pamätníka je sochár Alexander Trizuljak. Ten vytvoril portrét Jozefa Murgaša v nadživotnej veľkosti na prelome 70-tych a 80-tych rokov minulého storočia pre Ústrednú telekomunikačnú budovu (UTB) v Bratislave na Jarošovej ulici. Jeho vznik sprevádzali od začiatku komplikácie. Pôvodný zámer vytvoriť architektonicko-sochársku monumentálnu kompozíciu oblúkov symbolizujúcich rádiové vlny v kombinácii s postavou J. Murgaša bol v umeleckých komisiách vtedajšieho Slovenského fondu výtvarných umení z ideologických dôvodov zamietnutý kvôli stvárneniu Murgaša v reverende. Sochár musel zmeniť koncepciu na jednoduchú bustu.

Z budovy telekomunikácií je teraz administratívne centrum a pamätník našiel dnes nové dôstojné miesto na akademickej pôde, pred budovou Rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, na Vazovovej 5.  Priestor pred rektorátom STU sa tak stáva Nádvorím J. Murgaša.

Nový návrh osadenia portrétu Jozefa Murgaša pred vstupom do budovy Rektorátu STU sa v štylizovanej forme vracia k pôvodnej myšlienke. V dlažbe sa rozmiestnením LED svietidiel vytvárajú oblúky stvárňujúce princíp Murgašovho vynálezu rádiotelegrafie.

Pre potreby osadenia portrétu Jozefa Murgaša bol vyhotovený odliatok podľa pôvodného sochárovho modelu.  Odliatok autorizovala manželka sochára Eva Trizuljaková. Synovia Klement a Alexander mladší sú autormi architektonického riešenia nádvoria Jozefa Murgaša.

Zdroj: Tlačová správa STU v Bratislave

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky