Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na prihlásenie sa do súťaže inovatívnych nápadov zostáva posledných pár dní

VEDA NA DOSAH

Máš nápad? Prezentuj svoj startup!

Posledných pár dní zostáva mladým inovátorom na prihlásenie sa do súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Prihlášky do 7. kola je možné zasielať do 30. apríla 2018. Možnosť zapojiť sa do súťaže inovatívnych nápadov, projektov a podnikateľských riešení ponúka Startup centrum Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).

Váhať by nemali tí, ktorí majú nápad a chcú ho ďalej rozvíjať. Prípadne je ich projekt v štádiu, kedy je pripravený na rýchly rast a potrebuje na to vhodné podmienky. Do súťaže sa môžu zapojiť projekty v tzv. pred-inkubačnej dobe (t. j. v štádiu nápadu), z ktorejkoľvek časti Slovenska a tiež zahraničné projekty, ktoré plánujú realizovať svoju činnosti na Slovensku.

Startup centrum TUKE ponúka nádejným start-upom možnosť získať priestory zdarma v Startup centre. Potom je tu možnosť využitia potrebnej kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE, ale aj pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov a ďalšie benefity. V neposlednom rade získajú inovátori expertnú a mentorskú podporu.

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné vyplniť registračný formulár

Do súťaže sa dá prihlasovať celoročne. Každých 6 mesiacov prebieha výber nových start-upov.

Účastník Startup centra podpisuje súhlas s Vnútorným poriadkom Startup centra. Je povinný priebežne prezentovať progres pri realizácii svojho projektového zámeru v 6 mesačných intervaloch. Úspešným absolventom pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE bude ponúknutá možnosť inkubácie v priestoroch Inkubátora Technickej univerzity (v rámci UVP TECHNICOM).

Projektové zámery budú posudzované odbornou komisiou, uvádzajú organizátori. „Po zhodnotení registrovaných projektov odbornou komisiou budú vybrané tímy pozvané na prezentáciu, ktorá sa uskutoční pred odbornou porotou. O mieste a konaní budeme tímy informovať do dvoch týždňov od ukončenia prihlasovania.“

Dňa 17. 4. 2018 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach konal AZU BIG DAY, ktorého organizátorom bola nezisková organizácia AZU. Ide o organizáciu „Aktivita zvyšuje úspech“, ktorá pravidelne pripravuje stretnutie mimoškolských organizácií. Študenti tak mali šancu oboznámiť sa s jednotlivými ponukami a dozvedieť sa viac o svojich jedinečných možnostiach aj pomimo školy.

Na tomto podujatí informovalo Startup centrum Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM (UVP) o súťaži inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ a tiež o činnosti a aktivitách UVP TECHNICOM a Startup centra, ktoré sídlia v susednej budove Univerzitnej knižnice TUKE.

Zúčastnení sa mohli podeliť so svojimi nápadmi a získať tak zdarma konzultácie, workshopy a mentoring. I uzavreli organizátori.

 

Zdroj informácií:

https://www.startupcentrum.sk/zakladne-informacie/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky