Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ocenenie ESET Science Award otvára nový ročník

VEDA NA DOSAH

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award otvára svoj druhý ročník, a to práve v časoch, keď sa celý svet kvôli situácii s pandémiou koronavírusu spolieha na vedcov a vedu. Jeho cieľom je oceniť a verejnosti predstaviť výnimočných vedcov pôsobiacich na Slovensku. Aj tento rok bude medzinárodnej komisii predsedať nositeľ Nobelovej ceny. 

Ilustračný obrázok: Nominácie ESET Science Award otvorené. Zdroj: Seesame

Ocenenie ESET Science Award v roku 2019 odštartovalo každoročné oceňovanie výnimočných vedcov a vysokoškolských pedagógov pôsobiacich na Slovensku. Laureátmi prvého ročníka sa stali chemik Ján Tkáč, molekulárna biologička Ľubomíra Tóthová a bioinformatik Tomáš Vinař.

Jedným z cieľov ocenenia ESET Science Award je zvýrazniť nevyhnutné miesto vedy a vedcov v spoločnosti. „Dnes si viac ako kedykoľvek predtým spoločnosť uvedomuje, že vedecké poznatky môžu zachrániť tisíce životov a pomáhať nám lepšie sa rozhodovať,“ hovorí Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET. „Z prieskumu, ktorý sme si nechali vypracovať pred štartom ďalšieho ročníka, vyplýva, že až 86 percent opýtaných súhlasí s potrebou väčšej podpory vedy a výskumu na Slovensku. Veríme, že aj prostredníctvom oceňovania výnimočných vedeckých osobností dokážeme zvýšiť záujem o vedu zo strany verejnosti, vďaka čomu sa zvýši aj podpora zo strany štátu.“

Komisiu, ktorá rozhoduje o laureátoch, tvoria svetovo uznávané a rešpektované osobnosti vedy zo zahraničia. Komisia posudzuje prihlásené vedkyne a prihlásených vedcov s ohľadom na kvalitu ich vedeckej práce a spoločenský presah výskumu s dôrazom na medzinárodné štandardy. Náročný hodnotiaci proces obsahuje kvantitatívne aj kvalitatívne kritériá, zohľadňuje sa analýza odbornej činnosti a jej prínos pre spoločnosť, komunikácia aj vedecká etika a integrita.

Ocenenie ESET Science Award. Zdroj: Seesame

Ocenenie ESET Science Award. Zdroj: Seesame

Kto sa môže prihlásiť

Na vysokú úroveň hodnotiaceho procesu má aj tento rok dohliadať predseda medzinárodnej komisie z radov nositeľov Nobelovej ceny. Nadácia ESET ako organizátor ocenenia napriek aktuálne nepriaznivému vývoju situácie s pandémiou koronavírusu verí, že jeho osobnú účasť sa podarí zabezpečiť. „Prevziať ocenenie od nositeľa Nobelovej ceny bol pre mňa výnimočný zážitok. Aj keď o laureátoch rozhoduje naozaj kvalitná vedecká zahraničná porota, teší ma, že toto ocenenie neprichádza len z vedeckých kruhov, ale aj z kruhov širšej verejnosti. Je to symbol toho, že spoločnosť si pomaly začína uvedomovať rolu vedy v každodenných životoch ľudí,“ hovorí Ján Tkáč, laureát ocenenia v hlavnej kategórii výnimočná osobnosť slovenskej vedy za rok 2019.

Do ocenenia ESET Science Award sa môžu do 28. mája 2020 prostredníctvom stránky esetscienceaward.sk prihlásiť vedci, výskumníci a vysokoškolskí pedagógovia pôsobiaci na Slovensku. Tak ako vlani aj v tomto roku sa bude ocenenie udeľovať v troch kategóriách – výnimočná osobnosť slovenskej vedy, výnimočný mladý vedec do 35 rokov a výnimočný vysokoškolský pedagóg. Ocenenie je určené štyrom vedným oblastiam: prírodné vedy, lekárske a farmaceutické vedy, technické vedy a pôdohospodárske vedy. Slávnostný galavečer s vyhlásením laureátov je naplánovaný na 14. októbra 2020, resp. termín sa prispôsobí situácii spojenej s pandémiou koronavírusu.

Viac informácií nájdete na www.esetscienceaward.sk.

O Nadácii ESET

Nadácia ESET vznikla v roku 2011. Medzi jej primárne aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti. Počas úspešných siedmich rokov svojej existencie Nadácia ESET vytvorila dlhodobé partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu jej smerovania. Viac informácií nájdete na www.nadaciaeset.sk

(GC)
Zdroj: Tlačová správa Seesame

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky