Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Májová Veda v CENTRE: Pilotované lety – cesta k vesmírnemu turizmu?

VEDA NA DOSAH

O letoch do vesmíru, výzvach, ale aj o ich možných rizikách sa budeme rozprávať s vedeckým pracovníkom Jiřím Šilhom.

Zdroj: CVTI SR

Vesmírny výskum rýchlo napreduje aj vďake snahe nájsť nové zdroje a oblasti pre ľudský život. Astronómia a cesty do vesmíru prinášajú ľudstvu množstvo poznatkov, ktoré sú pre život na Zemi a neskôr možno aj mimo nej kľúčové.

O letoch do vesmíru, výzvach, ale aj o ich možných rizikách sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 25. mája 2023 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí. Naším hosťom bude Mgr. Jiří Šilha, PhD., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 24. mája 2023 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk.

Vesmír nám prináša nekonečné možnosti

Človek cestuje do vesmíru už vyše 60 rokov. Za ten čas sa tam dostali vládni aj súkromní astronauti a dokonca aj turisti. Lety majú rôzny charakter: sú krátkodobé a dlhodobé, smerujú na orbitu Zeme i k Mesiacu a ďalej, slúžia na vedecké a demonštračné účely, ale aj na oddych a vytváranie umeleckých diel. Cestovanie si vyžaduje takzvané state-of-the-art technológie, čiže tie najvyspelejšie, vysoké nároky na bezpečnosť a vytrvalú posádku, ktorá sa na lete zúčastňuje.

Samotné lety, ako aj družice na orbite sú ohrozené vesmírnym odpadom, ktorého množstvo sa stále zvyšuje, rovnako ako mikrometeoroidmi a vysokoenergeticky nabitými časticami zo Slnka. Nové rakety a vesmírne lode rozširujú naše možnosti a otvárajú nové príležitosti letov za orbitu Zeme. Kam astronauti v súčasnosti lietajú najčastejšie? Kam sa človek vydá najbližšie? Ako ďaleko môže ľudstvo putovať? Čo je vesmírna bezpečnosť a aké nástrahy na nás čakajú pri letoch vesmírom? Odpovede na tieto a iné otázky sa dozvieme na prednáške.

Mgr. Jiří Šilha, PhD., je vedecký pracovník na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK). Pracuje v oddelení astronómie a astrofyziky, pričom sa zameriava na výskum v oblasti kozmického odpadu súvisiaci s dátami získanými optickými astronomickými ďalekohľadmi. Venuje sa príprave európskych projektov zacielených na vývoj pozorovacej techniky a metodiky spracovania v rámci problematiky vesmírnej bezpečnosti. Je riešiteľom alebo spoluriešiteľom troch projektov Európskej vesmírnej agentúry (ESA), ktoré práve prebiehajú v rámci FMFI UK v spolupráci s partnermi zo Slovenska a zahraničia, a aktívne prispieva k vedecko-vývojovej práci v týchto projektoch. V oblasti kozmického odpadu, ktorá je relatívne obsiahla, sa sústredí predovšetkým na optické pozorovania ďalekohľadom s cieľom zlepšenia dráh týchto objektov, ich charakterizácie a identifikácie ich rotačných vlastností. Mgr. Jiří Šilha, PhD., je členom Medzinárodnej astronomickej únie (IAU), je poradcom Slovenskej republiky pre správnu radu Agentúry Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) a je aj delegátom SR pre Vedecký a technický podvýbor Výboru Organizácie Spojených národov pre mierové využitie vesmíru (COPUOS).

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. mája 2008.

 

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky