Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

LIVESTREAM: Benfordov zákon dnes o 17.00

VEDA NA DOSAH

Ako to vyzerá s prvými ciframi v číslach z daňových výkazov, veľkostí krajín, základných fyzikálnych konštánt alebo na titulných stranách novín?

Čísla získané z reálneho sveta majú niekedy prekvapivé správanie. Ako často budú podľa vás začínať číslicou jeden napríklad počty obyvateľov všetkých krajín, ak si ich vypíšeme? Na túto, ale aj mnohé iné otázky odpovedá práve Benfordov zákon. V dnešnom LIVESTREAME o 17.00 hod sa dozviete, čo Benfordov zákon tvrdí a či sa podľa neho reálne dáta naozaj správajú.

Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na Youtube CVTI SR. Otázky môžete klásť aj počas prednášky, a to prostredníctvom aplikácie Slido alebo www.sli.do po zadaní hesla kaviaren.

Mgr. Samuel Rosa, PhD., je matematik, pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyučuje štatistiku a aplikovanú matematiku. V rámci svojho výskumu sa venuje teoretickej štatistike, najmä v oblasti štatistiky navrhovania experimentov. V roku 2018 získal Cenu akademika Schwarza od Slovenskej matematickej spoločnosti a v roku 2020 bol zaradený do rebríčka Forbes 30 pod 30 v kategórii veda a vzdelávanie.

Veda v CENTRE je podujatie, ktoré pre širokú verejnosť organizuje raz do mesiaca Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Koná sa pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 v priestoroch CVTI SR v Bratislave (s výnimkou mimoriadnych udalostí). Vstup je pre verejnosť voľný. Táto prednáška sa konala bez prítomnosti verejnosti.

(LDS, TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky