Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kto sa stane laureátom ocenenia Vedec roka SR 2023?

VEDA NA DOSAH

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú 27. ročník oceňovania.

Banner k podujatiu Vedec roka SR 2023.

Banner k podujatiu Vedec roka SR 2023. Zdroj: CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú 27. ročník oceňovania významných slovenských vedeckých osobností zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR. Nasledujúci 28. ročník sa uskutoční pod novým názvom, ktorý bude vyhlásený a odsúhlasený vyhlasovateľmi podujatia.

Za rok 2023 budú udelené ocenenia v piatich kategóriách:

  • Vedec roka/Vedkyňa roka,
  • Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka,
  • Inovátor roka/Inovátorka roka,
  • Technológ roka/Technologička roka,
  • Osobnosť medzinárodnej spolupráce.

Návrhy na ocenenie môžete posielať do 29. marca 2024. Všetky dokumenty a informácie k podujatiu Vedec roka SR nájdete na portáli VEDA NA DOSAH.

26. ročník podujatia Vedec roka SR 2022 sa uskutočnil 16. mája 2023 v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Hodnotiaca komisia, ktorú tvorili zástupcovia vyhlasovateľov podujatia, vyberala laureátov spomedzi 62 nominovaných vedeckých osobností.

Ocenení za rok 2022

Laureátom kategórie Vedec roka/Vedkyňa roka sa stal prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Ocenenie získal za použitie inovatívnych matematických metód a publikovanie prelomových výsledkov o niekoľkých dôležitých a dlhodobo otvorených hypotézach týkajúcich sa cyklov a pokrytí v teórii grafov.

V kategórii Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka si odniesol cenu Ing. Michal Májek Dr. rer. nat., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ocenenie získal za významné medzinárodné uznanie a potenciálny prínos výskumu v oblasti chemickej katalýzy s piezoelektrickými materiálmi.

Doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., z Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre získal cenu Vedec roka 2022 v kategórii Inovátor roka/Inovátorka roka. Porota mu odovzdala cenu za významný prínos v riadiacich a navigačných algoritmoch pre oblasť autonómnej mobilnej robotiky pretavený do dvoch funkčných prototypov autonómnych mobilných robotov.

Laureátom kategórie Technológ roka/Technologička roka sa stal doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD., zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Ocenenie dostal za zabezpečenie komplexnej technologickej prípravy výroby a samotnej výroby jedinečných dielcov pre letecký, vesmírny a jadrový priemysel.

Osobnosťou medzinárodnej spolupráce sa stala prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií. Porota ocenila jej jedinečný prínos k rozvoju a zviditeľneniu slovenskej vedy na medzinárodnej úrovni v oblasti umelej inteligencie, zapájanie sa do vedeckých projektov Horizont Európa a založenie Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií s medzinárodným presahom.

(JM)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky