Značka: Michal Májek

Mladý vedecký pracovník 2022: Moje najlepšie práce vznikli z navonok neúspešného pokusu

Michal Májek získal ocenenie Vedec roka SR v kategórii Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka za významné medzinárodné uznanie a projekt...

| Justína Mertušová
02Máj
Banner Vedatour
Prednáška | Bratislava

Vedatour – O organickej chémii

Druhé pokračovanie besedy Vedátora a Univerzity Komenského. Tentoraz za bude Samo zhovárať s Michalom Májekom z Prírodovedeckej fakulty UK v...

Historický úspech. Vedec z Univerzity Komenského v Bratislave získal prestížny grant

Michalovi Májekovi z Prírodovedeckej fakulty UK pomohlo aj Centrum vedecko-technických informácií.

| VEDA NA DOSAH