Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Košické univerzity a Slovenská akadémia vied vytvorili vedecký klaster

Marta Bartošovičová

Zľava: rektor UPJŠ Pavol Sovák, rektorka UVLF Jana Mojžišová, predseda SAV Pavol Šajgalík a rektor TUKE Stanislav Kmeť

Slovenská akadémia vied (SAV), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) sa dohodli na založení spoločného vedeckého klastra.

Hlavným cieľom je vytvorenie skupiny vrcholových vedeckých a vzdelávacích inštitúcií Slovenskej republiky, ktoré budú vzájomne spolupracovať, aby zlepšili poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a prispievali k rozvoju vedy, vzdelanosti a kultúry spoločnosti. 

Memorandum o spolupráci podpísali štatutári štyroch inštitúcií: prof. Pavol Šajgalík, predseda SAV, prof. Stanislav Kmeť, rektor TUKE, prof. Pavol Sovák, rektor UPJŠ a rektorka prof. Jana Mojžišová, rektorka UVLF.  Vedecký klaster a hlavné body spolupráce predstavili na spoločnom tlačovom brífingu v utorok 1. októbra 2019 o 13.00 hod. v zasadacej miestnosti Rektorátu TUKE na Letnej ulici 9 v Košiciach.

Poslanie vedeckého klastra

Vedecký klaster - logoPoslaním vedeckého klastra je pozdvihnúť národný aj medzinárodný profil jeho členov za účelom získania mimoriadne kvalitných študentov, vedcov, odborných zamestnancov a investícií. Chce posilniť prínos členov pre spoločenský, ekonomický, kultúrny a environmentálny blahobyt a prosperitu krajiny a rozvinúť príspevok členov k vytváraniu, udržiavaniu a transferu svetovej zásobárne poznania. Ďalším jeho poslaním je posilnenie schopnosti Slovenskej republiky zúčastňovať sa na globálnom rozvoji a príležitostiach a profitovať z nich v zmysle globálnych a lokálnych výziev, ako i rozvinúť možnosti slovenských študentov participovať na celosvetovom vysokoškolskom vzdelávaní, vede a výskume, bez ohľadu na ich zázemie. 

Vyjadrenia štatutárov, ktorí podpísali Memorandum o spolupráci

predseda SAV prof. Pavol ŠajgalíkSlovenská akadémia vied uzavrela podobný klaster aj so Slovenskou technickou univerzitou a Univerzitou Komenského v Bratislave. „Pripadalo nám rozumné, aby sme takýto klaster mali aj v Košiciach, kde je koncentrovaná veľká časť ústavov SAV,“ vysvetlil predseda SAV prof. Pavol Šajgalík. Ďalej uviedol: „Konkurenčný boj v európskom výskumnom priestore sa prudko zvyšuje, nie je tajomstvom, že sa nám stále menej darí presadzovať v európskych projektoch a v projektoch Európskej rady pre výskum (ERC). Spojenie by mohlo viesť k tomu, že dokážeme zvýšiť koncentráciu výskumníkov, otvoriť pracoviská navzájom, pretože infraštruktúra, ktorou sme vybavení z prvej vlny štrukturálnych fondov je tu. Mala by slúžiť pre nás všetkých. Uzavretie klastra je logickým vyústením našich spoločných snáh.“

Rektor Technickej univerzity v Košiciach prof. Stanislav Kmeť  potvrdil, rektor TUKE prof. Stanislav Kmeťže vznik klastra je prirodzeným vyústením snáh, ktoré tu existujú niekoľko desaťročí, a zdôraznil: „Veľmi silné inštitúcie sveta a Európy sa spájajú, umocňujú ciele svojho snaženia. Aj naším cieľom je integrovať sily a byť silným a konkurencieschopným hráčom na poli vedy v Európe a vo svete. Dnes je všetko charakterizované troma atribútmi: internacionalizácia inštitúcií, multidisciplinarita a excelentnosť vo všetkých činnostiach vo vede, výskume, vzdelávaní, transfere technológií. Vznik takéhoto zoskupenia môže umocniť všetky tieto naše snaženia a zvýšiť kredit našich inštitúcií v zahraničí.“

rektor UPJŠ prof. Pavol SovákRektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika prof. Pavol Sovák pripomenul, že sa zaviazali spoločným koordinovaným postupom v otázkach verejnej politiky, ktorá sa týka SAV a vysokých škôl, zaujímať spoločné stanoviská. „Považujem to za veľmi dôležité, lebo vysoké školstvo aj veda si vyžadujú isté systémové zmeny. Kto iný, ak nie výskumné univerzity a ústavy SAV by mali dávať signály, ako tieto zmeny v budúcnosti realizovať.“ Ďalej dodal: „Sólo sa nemáme šancu presadiť v medzinárodných renkingoch. Sila košického vedeckého zázemia je tak uznávaná, že spoločne by sa nám to mohlo podariť. Ak raz budeme smerovať k inštitucionalizácii, treba začať aj takouto platformou.“

rektorka UVLF prof. Jana MojžišováS týmto názorom súhlasí aj rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie prof. Jana Mojžišová, ktorá, okrem iného, zdôraznila: „Pokiaľ chceme byť konkurencieschopní v európskom výskumnom priestore, jedinou šancou je spájať sily. Košické univerzity majú medzi sebou nadštandardné vzťahy, o čom svedčí naše prepojenie v mnohých projektoch. Aj prepojenie s ústavmi SAV má svoju históriu. Takýto klaster ako keby už existoval prostredníctvom rôznych spoločných projektov, laboratórií. Nie je to nič nové, len sme to dali na papier a podpísali. Chceme deklarovať, že spoločnými silami sa budeme snažiť byť úspešní nielen v domácom priestore, ale predovšetkým v medzinárodnom.“ 

 

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj informácií: Oznamy UVLF, Aktuality SAV 

Zdroj foto: Aktuality UPJŠ

www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=9228

www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/organizacna-struktura-tuke/rektor

www.upjs.sk/univerzita/rektor/status-rektora/

vedanadosah.cvtisr.sk/jana-mojzisova-nominovana-v-ankete-slovenka-roka-2016

 

Vedecký kaleidoskop

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky