Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Júnová Vedecká cukráreň: O športe trochu inak – aj športovanie je veda

VEDA NA DOSAH

O športe a jeho prepojení s vedou bude prednášať Oľga Kyselovičová z Katedry gymnastiky Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave.

Banner podujatia Vedecká cukráreň: O športe trochu inak – aj športovanie je veda

Banner podujatia Vedecká cukráreň: O športe trochu inak – aj športovanie je veda. Zdroj: CVTI SR

Šport je fenomén, ktorému rozumie takmer každý. Prináša nám zábavu, napätie, je zdrojom inšpirácie a emócií. Veda je zas náročná oblasť, ktorá stojí veľa námahy, rozmýšľania i času a vo vzťahu k športu ju vnímame často len okrajovo. A predsa sa tieto dve zdanlivo odlišné oblasti ľudskej činnosti priťahujú.

Športová veda sa snaží na základe rôznych princípov fyziky, biológie, fyziológie, biochémie a ďalších odborov pochopiť vzťah medzi cvičením a ľudským organizmom. V tomto kontexte sa nám šport javí doslova ako ukážka vedeckého pozorovania, ktoré nám poskytuje množstvo odborných poznatkov, napríklad pri monitorovaní zaťaženia, výbere talentov, vhodnej športovej aktivite, diagnostike pohybových schopností, určovaní správnej techniky či pri zostavovaní tréningových programov pre výkon a zdravie.

Na základe získaných výsledkov potom odborníci nachádzajú odpovede na mnohé otázky, napríklad aké energetické zdroje naše telo využíva pri konkrétnej športovej činnosti a prečo, kedy vieme vyskočiť vyššie alebo ďalej, prečo sa bojíme urobiť stojku alebo s ktorým cvičením sa naše telo stane pružnejším a sval silnejším. Vzhľadom na to, že sa blíži obdobie prázdnin, nám docentka Kyselovičová ako odborníčka odporučí, ako si z množstva ponúkaných pohybových aktivít vybrať tú svoju a ako aktívne stráviť leto tak, aby sme boli fit a pripravení na nový školský rok.

Stretnúť sa s ňou budete môcť osobne vo štvrtok 22. júna 2023 o 9.00 hod. v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Otázky pre prednášajúcu môžete zasielať e-mailom na vnd@cvtisr.sk do 21. júna 2023. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

O prednášajúcej

Doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD., je vysokoškolská učiteľka, docentka v odbore športová edukológia s 35-ročnou pedagogickou a výskumnou praxou na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave a autorka viac ako 300 publikácií s domácimi i medzinárodnými ohlasmi. Svoje výskumné aktivity smeruje do oblasti rekreačného, výkonnostného a vrcholového športu, kde cielene realizuje a overuje účinnosť intervenčných programov na zlepšovanie pohybovej výkonnosti, telesnej zdatnosti a kvality zdravia z rôznych aspektov.

V súčasnosti sa vedecky zameriava najmä na problematiku tréningu gymnastických športov, ktorý indukuje množstvo adaptácií na rôznych úrovniach organizmu detí, adolescentov a dospelých športovcov. Experimentálne overuje a získava originálne výsledky predovšetkým z kinematickej 3D analýzy, adaptácie kardiovaskulárneho systému na zaťaženie a z viacerých zmien motorických kvalít. Je tiež expertkou Medzinárodnej gymnastickej federácie pre vzdelávanie trénerov, dlhoročnou medzinárodnou rozhodkyňou a osobnou trénerkou reprezentantiek v športovom aerobiku.

Počas pôsobenia v oblasti športu získala viacero domácich a medzinárodných ocenení, napríklad Bronzový odznak Slovenského olympijského a športového výboru za dlhoročnú prácu a prínos pre rozvoj olympijského hnutia a športu, Bratislavskú cenu za šport 2022 v kategórii športový odborník či cenu Čestný rozhodca Európskej gymnastiky.

Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov odborníkov, ktorí vedia študentom populárnou formou a jednoduchým spôsobom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a v technike. Vo Vedeckej cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá približne 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

Zdroj: CVTI SR
(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky