Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Júnová Veda v CENTRE: Príroda a zeleň v mestách

Tamara Leontievová

Ilustračné foto: Pohľad na panorámu Berlína. Zdroj:iStockphoto.com

Klimatická zmena dáva mestám zabrať. Zeleň dokáže tento problém výrazne zlepšiť. O tom, ako dostať do miest viac chládku a kyslíka, porozpráva vo svojej prednáške v rámci podujatí Veda v CENTRE v CVTI SR krajinný architekt Attila Tóth.

V prednáške sa okrem iného dozviete, aké koncepcie zelenej infraštruktúry existujú, aké stratégie má v tejto oblasti Európska únia, ale aj to, aké je postavenie zelene v slovenskej infraštruktúre a legislatíve.

Prednáška sa kvôli mimoriadnej situácii koná opäť bez prítomnosti publika a bude zverejnená online na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujíma, otázky k téme posielajte do 12. 6. na mail vnd@cvtisr.sk alebo nám ich napíšte na Facebook podujatia.

Inžinier Attila Tóth vo svojej prezentácii predstaví pozitívne príklady verejných priestorov a verejnej zelene v rôznych európskych krajinách. Reč bude aj o význame a hodnote zelených priestorov v mestách, o ich problémoch a nedostatkoch, no, samozrejme, aj o možnostiach a riešeniach, ktoré máme k dispozícii.

Ing. Attila Tóth, PhD. je krajinný architekt a krajinný plánovač. Pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Jeho vedeckovýskumné zameranie je plánovanie a tvorba zelenej infraštruktúry v mestách, obciach a krajine. Túto problematiku skúmal v roku 2019 na Pôdohospodárskej univerzite BOKU vo Viedni a v roku 2018 na Technickej univerzite RWTH v Aachene. Je laureátom Ceny za vedu a techniku 2019, ocenenia Green Talents Award 2017 a dvojnásobný nositeľ ceny Európskej rady škôl krajinnej architektúry.

Veda v CENTRE je podujatie, ktoré pre širokú verejnosť organizuje raz do mesiaca Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Koná sa pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 v priestoroch CVTI SR v Bratislave. Vstup pre verejnosť je voľný.

Kvôli mimoriadnej situácii sa až do odvolania koná podujatie bez prítomnosti publika. Záznam z podujatia bude dostupný na YouTube CVTI SR. 

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky