Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Januárová Vedecká cukráreň bude online

VEDA NA DOSAH

O tom, ako nás vnímanie prostredníctvom zmyslov dáva „do pohybu”, bude prednášať MUDr. Fedor Jagla, CSc. zo Slovenskej akadémie vied.

Spoločenská situácia teraz nedovoľuje zaplniť priestor Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky (NCP VaT), v ktorom sa každý mesiac v rámci Vedeckej cukrárne stretávate so zaujímavými vedcami. V druhej polovici januára 2021 si však budete môcť prednášku MUDr. Fedora Jagla, CSc. z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny SAV pozrieť z pohodlia domova a nepripravíme vás ani o možnosť diskusie s ním. Videozáznam prednášky bude zverejnený na YouTube v druhej polovici januára 2021.

Otázky pre prednášajúceho môžete napísať do komentára na Facebooku do 11. 1. 2021 do 9.00 hod. Aby sa vám ľahšie pripravovali, tu sa dočítate, o čom bude vo svojej prednáške hovoriť.

Čo sa dozviete v prednáške

V prednáške poukážeme na všetky interakcie medzi jedincami, jedincom a prostredím, jedincom a zvieratami, ktoré závisia od takzvaných senzori-motorických integrácií. Dôležité je teda integrovanie informácií zo zmyslových orgánov s mechanizmami, ktoré riadia pohybovú aktivitu organizmu, a to nielen pohybovú aktivitu kostrového svalstva, ale aj hladkého svalstva telesných orgánov a ciev.

Najjemnejšia a najtesnejšia integrácia je medzi zrakovými informáciami a pohybmi očí. Vo svojom výskume sa MUDr. Jagla podrobnejšie venuje práve tejto zrakovo-okohybnej integrácii. Dôvodom je to, že registrovanie jej centrálnych, to znamená mozgových mechanizmov, nie je zložité a získané údaje slúžia na poznanie princípov regulačných mechanizmov mozgu, ale aj na diagnostické účely.

Rovnako ale slúžia aj na sledovanie úspešnosti farmakoterapie pri niektorých poruchách alebo ochoreniach postihujúcich psychické funkcie človeka. Popritom sa v prednáške zameriame aj na iné zmyslové ústrojenstvá, najmä sluchové a dotykové. Názorne ukážeme, čo všetko môže tieto mechanizmy ovplyvniť, napríklad pozornosť, mentálne nastavenie, pravorukosť a ľavorukosť, ale aj biologicky aktívne prírodné látky. V závere spomenieme tiež ovplyvnenie automatického zamerania pohľadu typom prebiehajúcej mentálnej činnosti.

Kto je Fedor Jagla 

MUDr. Fedor Jagla, CSc., pracuje od roku 1968 v Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV, ktorý je dnes súčasťou Centra experimentálnej medicíny SAV. Zameral sa na štúdium elektrofyziologických prejavov vyšších funkcií mozgu (tie, ktoré sú charakteristické pre človeka).

Skúma predovšetkým prijímanie a spracúvanie informácií z okolitého prostredia, úlohu pozornosti, funkčnú asymetriu vo fungovaní mozgových hemisfér a schopnosť vybaviť si živé zrakové predstavy.

Zameriava sa aj na to, ako možno tieto funkcie sledovať u pacientov, ktorí majú neurologické a psychické problémy. Neskôr sa začal venovať vplyvu prírodných biologicky aktívnych látok na funkcie mozgu, ktorý sa väčšinou pripisuje ich účinku len na telesné orgány. Takmer 25 rokov pracoval vo vedení ústavu, v rokoch 1999 – 2007 pôsobil ako jeho riaditeľ.

Čo je Vedecká cukráreň

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. NCP VaT oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí vedia populárnou formou a jednoduchým spôsobom študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom konfrontácie vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Tak ako v každej cukrárni, aj v tejto cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch. Svoje zohráva tiež mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky