Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Biologička Lucia Ciglar: Hovoriť o vede je dôležité, darmo prídu objavy, ak ich spoločnosť neprijme

Matúš Beňo

„Význam vedy si verejnosť naplno uvedomí v ťažkých časoch,” hovorí molekulárna biologička a popularizátorka.

Molekulárna biologička Lucia Ciglar sa na instagramovom účte Kreslím vedu venuje popularizácii vedy. Zdroj: L. C.

Molekulárna biologička Lucia Ciglar sa na instagramovom účte Kreslím vedu venuje popularizácii vedy. Zdroj: L. C.

Rozhovor s molekulárnou biologičkou Luciou Ciglar vznikol pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý sa bude konať od 8. do 14. novembra. Lucia Ciglar vystúpi s prednáškou na online konferencii Populárne o vede a technike: Súčasné trendy o popularizácii, ktorá prebehne 10. novembra. Týkať sa bude popularizácie vedy prostredníctvom grafov, ktorej sa biologička venuje na svojom Instagrame. Porozpráva o zásadách tvorby, na čo si treba dávať pozor a tiež o tom, prečo grafy vôbec používať.

Vaše grafiky a obrázky sa objavili v prestížnych vedeckých časopisoch. Čím si vás získala tvorba grafík a čo vám táto tvorba prináša? Komu a za akým účelom sú tieto grafiky určené? Aký prínos v nich vidíte?

Grafiky a obrázky sú bežnou súčasťou práce snáď každého vedca, či už ide o odborné články, prezentácie na konferenciách, žiadosti o granty, alebo vedecké postery. Na jednej strane sú to primárne dáta, teda výsledky experimentov a meraní, na strane druhej rôzne schémy, modely, grafické abstrakty alebo obálky časopisov. Nároky na grafiku neustále rastú, ale väčšine vedcov v tejto oblasti, pochopiteľne, chýbajú znalosti a skúsenosti, ako aj čas zaoberať sa ňou naplno.

To boli dôvody, prečo som sa ešte počas aktívnej výskumnej kariéry začala venovať práve grafickému spracovaniu dát. Tým, že som sa špecializovala, „kreslenie“ mi išlo stále rýchlejšie a výsledky boli kvalitnejšie. Vtedy som si aj uvedomila, ako veľmi je vizuálna stránka dôležitá, ak chceme vedecké informácie komunikovať efektívne a zrozumiteľne.

Kým táto časť mojej tvorby bola primárne určená odbornému publiku, grafiky, ktoré tvorím teraz, majú za cieľ priblížiť vedu širokej verejnosti. Ich prínos vidím hlavne v dvoch smeroch: zjednodušene vysvetliť zložité vedecké témy a upútať pozornosť v tom množstve informácií, ktorému sme v dnešnej dobe vystavení. Tvoriť pre laické publikum so sebou prináša nové výzvy, vďaka ktorým sa aj ja veľa učím, a preto ma to nesmierne baví.

Cieľom infografík je rýchlo a jasne niečo ozrejmiť. Skrátka, dá sa nimi veľa povedať. Dajú sa podľa vás použiť grafiky vo všetkých vedeckých oblastiach? Aké limity v nich vidíte? Inšpirujú vás prípadné obmedzenia, aby ste sa ich snažili prekonávať?

Nenapadá mi vedecká oblasť, v ktorej by sa infografiky nedali použiť. Niekedy môže byť ich príprava náročnejšia na kreativitu či zhromažďovanie dát, ale v princípe sú, myslím, univerzálne. Pre mňa je najväčšou výzvou hľadanie správnej rovnováhy medzi presnosťou a jednoduchosťou.

Infografiky sa snažím robiť čo najjednoduchšie, ale mnohokrát sú pre laikov stále zložité. Vtedy sa to snažím riešiť tak, že ich dodatočne vysvetlím a takisto dávam rada priestor na otázky. Osvedčilo sa mi pripraviť si aj dve verzie rovnakého obrázka, jednu detailnejšiu a druhú zasa jednoduchšiu.

Aký je proces tvorby infografiky? Je nejaký krok v procese, bez ktorého by ste grafiku nezverejnili? Ak áno, prečo?

Za to najdôležitejšie v procese tvorby popularizačných infografík považujem nápad. Myslím tým nielen nápad na tému samotnú, ale aj na jej vizuálne spracovanie. Snažím sa, aby boli obrázky niečím originálne a mali v sebe aj hlbšiu myšlienku. Napríklad infografika o vývoji mRNA vakcín mohla byť časová os s jednotlivými udalosťami, ale mne vtedy napadlo znázorniť ich ako dieliky puzzle, ktoré do seba zapadajú. To myslím celkom výstižne symbolizuje vedecký proces a cestu k veľkým objavom. Ak príde takýto nápad, ktorý sa mi zapáči, samotná technická stránka prípravy infografiky je pomerne jednoduchá a rýchla.

Keďže obrázky tvorím pre radosť a nie som pod časovým tlakom, rada si doprajem dostatok času na ich doladenie. Opakovane sa k nim vraciam, zjednodušujem ich a prehodnocujem každé slovo, ale stále v rámci zachovania presnosti. Za kľúčovú považujem spätnú väzbu od cieľového publika. Každú grafiku pred zverejnením rozpošlem v kruhu rodiny a známych a následne upravím podľa ich rád. Takisto ak je infografika z oblasti, v ktorej sa necítim príliš doma, a poznám niekoho, kto v nej, naopak, doma je, vždy využijem možnosť overiť si správnosť informácií, ktoré v grafike uvádzam.

Vedecké míľniky, ktorým vďačíme za mRNA vakcíny proti covid-19. Zdroj: Lucia Ciglar

Infografika o vedeckých míľnikoch, ktorým vďačíme za mRNA vakcíny proti covidu-19. Pre zväčšenie kliknite na obrázok. Zdroj: Lucia Ciglar

Svoj instagramový účet ste založili na začiatku pandémie, čiže pred viac ako rokom. Čo ste sa za ten čas o popularizácii vedy dozvedeli?

Hlavný poznatok, ktorý mi pandémia v tomto smere priniesla, je ten, že komunikácia vedy je rovnako dôležitá ako veda samotná. Darmo vedci prídu s novými objavmi, ak ich spoločnosť nebude akceptovať. A nie je dôležitá iba intenzita, s akou sa veda popularizuje, ale aj spôsob. Nestačí totiž informovať o nových objavoch a výsledkoch. Ak chceme, aby ľudia vede dôverovali, musia porozumieť, ako vedci k týmto objavom prišli. Verím, že práve v popularizácii vedy a v šírení vedeckej gramotnosti je ukrytá odpoveď na otázku, ako v budúcnosti predísť podobným problémom, akým naša spoločnosť čelí dnes.

Ako vnímate stav popularizácie vedy na Slovensku? Majú o ňu ľudia záujem?

Význam vedy si verejnosť naplno uvedomí v ťažkých časoch, ktoré prežívame aj v súčasnosti. Práve preto si myslím, že je momentálne záujem o vedu veľký. V tomto vidím jedno z mála pozitív pandémie. Dôležité je udržať tento záujem aj po tom, ako odznie. Hoci na Slovensku vnímam v tomto smere veľa vynikajúcich aktivít, môže ich byť ešte viac. Osobitná kapitola je popularizácia vedy medzi mladými ľuďmi, žiakmi základných a stredných škôl. Tu vidím nielen veľký význam, ale aj priestor na zlepšenie.

Kam by ste to s kreslením vedeckých grafík chceli dotiahnuť? Máte špecifické ambície?

Rada by som sa naďalej zdokonaľovala a možno si aj doplnila formálne vzdelanie v grafickom dizajne, prípadne ho rozšírila o tvorbu animácií. Chcela by som sa viac venovať grafikám pre odbornú verejnosť, firmy, výskumné inštitúty či priamo vedecké časopisy. Takisto by som chcela využiť potenciál grafík vo vzdelávaní, a priblížiť tak vedu deťom. Mojím osobným snom je projekt Deti kreslia vedu, ktorý sa mi, dúfam, raz podarí zrealizovať.

Konferenciu Populárne o vede a technike môžete sledovať dňa 10. novembra 2021 od 9.00 hod. kliknutím na tento odkaz.

Táto konferencia je organizovaná v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky