Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

COINTT 2020: Tradičná konferencia s novým formátom

VEDA NA DOSAH

Podujatie, kde sa opäť stretne akademický a komerčný „svet“ láka novými témami a hosťami. Zaujímaví key-note spíkri, diskusie a prednášky vývojárov inovácií, akademikov, startupistov a odborníkov na transfer technológií.

To sú hlavné lákadlá konferencie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2020.

V dňoch 19. – 21. októbra by mali zbystriť všetci, ktorí radi sledujú nové trendy v inováciách a transfere technológií. Práve vtedy premiérovo odštartuje nový formát konferencie s hlavnými témami transfer technológií, duševné vlastníctvo a inovácie. Viac v rozhovore prezradil vedúci odboru transferu technológií CVTI SR Miroslav Kubiš.

Prečo sa pôvodná konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí po deviatich rokoch mení na iné, nové podujatie?

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo do života uviesť nový formát podujatia, ktorého hlavným cieľom je rozšíriť cieľovú skupinu konferencie najmä o zástupcov komerčnej sféry, a to či už z radov firiem a podnikov so záujmom o možnosti výskumno-vývojových spoluprác, alebo potenciálnych investorov. Tomu sa prispôsobujú formát, témy a veľkosť podujatia. Konferencia bude rozložená do troch konferenčných priestorov: TRANSFER TECHNOLOGY STAGE, INNOVATION STAGE a STARTUP STAGE.

V čom sa bude toto podujatie líšiť od predchádzajúcich?

Novými témami konferencie sú inovácie a podpora inovatívneho podnikania. Náš plán bol privítať na konferencii približne 250 účastníkov z radov vedúcich akademických predstaviteľov, vedeckovýskumných pracovníkov, pracovníkov v oblasti transferu technológií, potenciálnych alebo začínajúcich podnikateľov v inovatívnej oblasti, ale aj zástupcov etablovaných firiem a zástupcov investorov zameraných na podporu inovatívnych produktov. Pôvodná konferencia mala kapacitu maximálne 150 účastníkov a zameraná bola primárne na zástupcov akademickej obce. Už ale vieme, že prvý ročník konferencie v novom formáte sa zrealizuje online. Predpokladáme, že možnosť sledovať podujatie online využije viac účastníkov, ako by sa ho mohlo zúčastniť fyzicky.

Okrem iných, už uvedených a plánovaných noviniek, máme teda aj jednu nie celkom plánovanú novinku. Tou je realizácia celého podujatia online. Pôvodne plánované hlavné tematické oblasti – transfer technológií, inovácie a startupy sa nebudú prezentovať na samostatných pódiách v konferenčných miestnostiach pred účastníkmi, ale sa budú v priamom prenose streamovať každý na vlastnom kanáli. Tieto budú vysielané priamo z webovej stránky konferencie. Účastníci konferencie tak o nič neprídu. Ďalšou novinkou je spojené odovzdávanie cien, konkrétne Cena za transfer technológií na Slovensku 2020 a cena ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2019. Tieto sme plánovali odovzdať v rámci pripravovaného spoločenského večera. Aktuálne budú odovzdané počas živého online prenosu za účasti novinárov.

Online konferencia je teda oproti tej fyzickej určite technologicky náročnejšia.

Určite áno. V organizačnom tíme podujatia má rovnaké miesto tak produkcia, ako aj špecializovaný IT tím. Ten rieši kvalitu internetového pripojenia, zvuku, ale i obrazu. Treba si uvedomiť, že v tomto prípade ide o takzvaných režisérov internetového vysielania, nakoľko v mnohých prípadoch nejde len o obyčajný prenos z miesta podujatia. Ide totiž o spájanie prenosu zo štúdia s prenosom z miest, kde sa nachádzajú jednotliví spíkri, ktorým epidemiologická situácia nedovoľuje pricestovať na Slovensko.

Ilustračná foto. Zdroj: iStockphoto.com

Čo je ambíciou konferencie do budúcna?

Dlhodobým zámerom konferencie je stať sa uznávanou platformou či už v očiach verejnosti, alebo odborníkov, ktorá na jednom mieste prezentuje podporné nástroje zamerané na zavádzanie inovácií do praxe. Zároveň by mala byť priestorom na výmenu skúseností zástupcov všetkých významných účastníkov inovačného diania či už z prostredia priemyslu, vedeckovýskumných pracovísk, alebo verejného sektoru. Našou ambíciou je spraviť z konferencie atraktívne podujatie – veľtrh transferu technológií a inovácií, ktoré okrem konferenčnej časti bude disponovať aj výstavným priestorom a konzultačnými stánkami. Podujatie by si malo v budúcnosti vedieť na seba zarobiť.

Kto stojí za organizáciou COINTT?

Hlavným organizátorom podujatia je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), konkrétne náš odbor – odbor transferu technológií. Spoluorganizátormi podujatia sú: SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) zodpovedná za takzvanú INNOVATION STAGE, Civitta Slovakia, a. s. (konzultačná spoločnosť, ktorá sa zameriava na podporu inovácií, technologických firiem a podnikania), ktorá ma na starosti STARTUP STAGE, SBA (Slovak Business Agency) – jeden z dvoch spoluorganizátorov takzvanej EXPO STAGE a SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu) – organizátor Slovenskej kooperačnej burzy, v rámci ktorej sa uskutoční matchmakingová aktivita VEDA PRE PRAX.

Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR. Podujatie je realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (www.opii.gov.sk), Investícia do vašej budúcnosti a spolufinancovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. COINTT 2020 finančne podporujú aj SBA a SIEA.

Na koho a na čo sa môžu účastníci konferencie tešiť?

Na tohtoročnú konferenciu je oslovených až 76 spíkrov a účastníkov panelových diskusií. Medzi key-note spíkrov konferencie určite patria Gerd Hoefner, ktorý vedie výskumné a vývojové centrum značky Siemens Helathineers na Slovensku a v Indii s viac ako 2500 zamestnancami, a Slovák Miroslav Havlík, generálny riaditeľ Evonik Fermas v Slovenskej Ľupči – popredný výrobca aminokyselín pre výživu hospodárskych zvierat biotechnologickou cestou. Slovenská firma sa stala „scale and launch platformou“ pre celý koncern Evonik Industries AG. V rámci koncernu je totiž lídrom v rozširovaní (scale up) a industrializácii fermentačných procesov.

Samosprávu bude zastupovať Jozef Viskupič, predseda združenia krajov Slovenska SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja, ktorý vo svojom príspevku priblíži spoluprácu samospráv, podnikateľského sektora a vedeckovýskumných inštitúcií na vývoji nových technológií uľahčujúcich život ich obyvateľstva.

Záujmy štátu na poli komercializácie novovyvinutých technológií bude reprezentovať predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec. Spôsob, akým Slovenská republika podporuje inovácie, bude prezentovať Oto Pisoň, zástupca riaditeľa odboru investičných projektov Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).

Akademický svet budú na konferencii zastupovať prorektori Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. z Technickej univerzity v Košiciach; prof. Ing. Marián Peciar, PhD. z STU v Bratislave; prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. zo Žilinskej univerzity v Žiline a Ing. František Simančík, PhD. zo SAV.

Na konferencii odznejú aj úspešné príklady už vyvinutých inovatívnych technológií z dielne slovenských univerzít: prehĺtací kapsulový endoskop a patentovaný kmeň Lactobacillus plantrum LS/07 CCm7766. Tieto sú pripravené na komercializáciu, hľadajú svoje uplatnenie v priemysle. Účastníci konferencie sa rozhodne majú na čo tešiť. Určite si všetci, či už reprezentanti komerčnej sféry, akadémie, alebo odborníci na poli duševného vlastníctva, prídu na svoje.

(TL)
Zdroj: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky