Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin alebo problematika pod jednou strechou

VEDA NA DOSAH

Z výskumu pochádzajú myšlienky, z praxe produkty a služby. V súčasnej inovatívnej dobe môže jedno bez druhého len ťažko existovať. Ako toto prepojenie vedy s praxou dnes funguje a aké sú najaktuálnejšie trendy v tejto oblasti, to sa odzrkadľuje aj v bulletine Transfer technológií.  

TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin (TTb) je odborný časopis, vychádzajúci štvrťročne, v ktorom si „prídu na svoje“ všetci tí, ktorí sa zaujímajú o oblasť prenosu technológií a inovácií do praxe, o  ochranu duševného vlastníctva (DV), úspechy výskumu a vývoja.

Vedecká, akademická či podnikateľská komunita tu v pravidelných rubrikách nájde rôzne odborné témy, ale aj informácie o podujatiach. Nechýbajú rozhovory či zaujímavé príspevky z  médií. Záver čísla vždy obsahuje vybrané publikácie súvisiace s témou DV a TT.    

“Snažíme sa prinášať témy, ktoré odrážajú to, čo sa v rámci duševného vlastníctva a transferu technológií deje najmä na Slovensku, ale i v zahraničí, ako aj skúsenosti domácich i zahraničných centier transferu technológií. Máme záujem byť periodikum, ktoré čitatelia vnímajú, takže, v TTb nájdu z tejto oblasti, všetko ako sa hovorí, pod jednou strechou,“ konkretizuje Marta Bartošovičová, zodpovedná redaktorka TTb.

Ako dopĺňa M. Bartošovičová, tvorba TTb vychádza z úzkej spolupráce redakcie s redakčnou radou bulletinu a odbornými spolupracovníkmi. „Snažíme sa nadväzovať kontakty s akademickými pracovníkmi, vedcami, zástupcami odborných inštitúcií, ale aktivitu k spolupráci podporujeme aj na takzvanej domovskej pôde redakcie, ktorou je Centrum vedecko-technických informácií SR,“ hovorí M. Bartošovičová.      

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vydáva TTb od roku 2012, ako jeden z výstupov projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK. „Cieľom národného projektu NITT SK je komplexná podpora transferu technológií na národnej úrovni a posilnenie spolupráce vedy s hospodárskou praxou. TTb vnímam, ako významný nástroj pre komunikáciu výsledkov realizovanej podpory v rámci projektu. Zároveň je tiež zdrojom aktuálnych informácií a priestorom pre ich zdieľanie,“ hovorí Miroslav Kubiš, projektový manažér NITT SK.

Bulletin má okrem klasickej printovej verzie aj elektronickú verziu, ktorá je dopĺňaná priebežne, tak ako pribúdajú do redakcie nové články. V elektronickej verzii je k dispozícii tiež archív vydaných čísel vo formáte pdf.

TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin

Printová verzia TTb vychádza štyrikrát ročne, a to v mesiacoch január, apríl, júl a október. Doteraz vyšlo 11 čísel. Distribuované sú povinné výtlačky a ďalším inštitúciám podľa adresára.

Transfer Technológii bulletin je úzko špecializované periodikum, zamerané na vysoko trendovú a v spoločnosti diskutovanú tému intenzívnej spolupráce vedeckého výskumu s praxou.                                

TTb je jednoducho periodikum, kde „téma transfer boduje.“ 🙂

Autori: Mgr. Eva Vašková

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky