Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čo nájdete v Quarku 7/2022

VEDA NA DOSAH

V hlavnej téme júlového čísla približuje autorka Monika Huraiová islandský kalcit, ktorý výrazne ovplyvnil smerovanie vedy a techniky.

Ilustračný obrázok júlového čísla Quark.

Zdroj: Quark

Základný kameň poznania

Podľa Medzinárodnej mineralogickej asociácie bolo k máju 2022 v prírode identifikovaných 5 809 minerálov. Niektoré z nich sú významným zdrojom ekonomicky dôležitých surovín, iné sú voľným okom neviditeľné. V tomto veľkom počte minerálov sa nachádza jeden, navonok nenápadný, ktorý však významne ovplyvnil smerovanie vedy a techniky od polovice 19. storočia do štyridsiatych rokov 20. storočia. Vo svete je známy ako islandský kalcit.

Kalcit s chemickým vzorcom CaCO3 kryštalizuje v trigonálnej sústave. Jeho názov pochádza z latinského slova calx – vápno. Je to minerál s najväčším bohatstvom kryštálových tvarov – doteraz bolo opísaných viac ako 550 kryštálových tvarov a viac ako 1 500 kryštálových spojok. Mnohé z nich sú však veľmi zriedkavé. Najčastejšie vytvára kalcit romboédrické (klencové) a skalenoédrické kryštály, ktoré sú sploštené alebo predĺžené podľa vertikálnej osi.

Romboéder (klenec) je uzavretý kryštálový tvar, ktorý sa skladá zo šiestich kosoštvorcových plôch, pričom tri sa nachádzajú v hornej a tri v dolnej časti tvaru. Skalenoéder je tvar skladajúci sa z ôsmich alebo dvanástich plôch. Každá plocha je v dokonale vyvinutom kryštáli všeobecný trojuholník.

Kryštalický kalcit vzniká najmä na hydrotermálnych rudných aj nerudných žilách, kde sa nachádza spoločne s ďalšími minerálmi. Je významnou súčasťou zriedkavej magmatickej horniny karbonatitu, ktorý vzniká kryštalizáciou karbonatitovej magmy. Vo veľkom množstve vzniká kalcit aj rekryštalizáciou schránok mŕtvych živočíchov na morskom dne, kde sa ukladajú v podobe vápencov. Kalcit je tiež súčasťou travertínu, ktorý sa zráža z horúcich aj chladných prameňov.

Dve tváre explózií

Explózie budú vždy fascinovať, najmä v čase mieru, keď nespôsobujú rozsiahle škody a nezraňujú. O explóziách, termobarických zbraniach a princípe ich fungovania sme sa rozprávali s prof. Karolom Jesenákom.

Upratovanie na orbite

V blízkom okolí Zeme sa nachádzajú státisíce kusov vesmírneho odpadu. Európska vesmírna agentúra chce nefunkčné satelity a iné väčšie zvyšky techniky z obežnej dráhy odstraňovať.

Skratky k civilizácii

Budovanie tunelov poznali už pravekí ľudia. Technika a stavebné postupy sa zmenili, účely, pre ktoré je pre nás výhodné rozširovať svoj životný priestor aj pod zem, sú však rovnaké.

Zväčšení strážcovia stád, Trafený teleskop, Genóm Pompejčana, Mesiac plný prekvapení, Akustické mimikry, Antidepresíva pred obetovaním, Hľadanie života, Denisovania v Laose, Záhada píšťalového organu, Presviedčaním proti soli, Pôvod rýchlych neutrín, Psy lepšie ako PCR. To je výber ďalších tém, ktoré nájdete v rubrike Magazín. Samozrejme, aj v júlovom čísle Quarku sa môžete otestovať a precvičiť si mozgové bunky riešením zaujímavých úloh.

Výber článkov z júlového čísla časopisu Quark

Neveriť vlastným očiam

Pojem deepfake je slovná hračka, ktorá spája výrazy pre podvrh a hlboké učenie. Umelá inteligencia dokáže vytvárať falošné videozáznamy.

Lovci v kvetoch

Voľne rastúce kvety vyzerajú romanticky, no predstavujú aj miesto menších či väčších drám. Ich aktérmi bývajú okrem zástupcov z ríše hmyzu i pavúky z čeľade kvetárikovité.

Živé zelené ostrovy

Vplyv človeka na krajinu je čoraz výraznejší. Budovanie priemyselných areálov negatívne vplýva na lokálnu biodiverzitu, preto je dôležité, aby ľudia prispievali k jej návratu.

Búrlivý júl

Spolu s letom každoročne prichádza obdobie búrok. Tie so sebou prinášajú nielen kalamity či povodne, ale aj ničivé blesky. Vtedy môže byť v ohrození zdravie, no i život.

Dopravné cintoríny

Z vrakovísk a šrotovísk po celom svete sa často stávajú cintoríny dopravných prostriedkov, ktoré slúžia ako svojské múzeá pod holým nebom.

Raketová loptička

Hmotnosť basketbalovej lopty je asi 600 gramov, tenisovej loptičky 60 gramov, pingpongová loptička váži 2,5 gramu. Ako môžeme využiť rozdiel ich hmotností na raketový štart?

Zmeny skupenstva v kuchyni

To, v akom skupenstve sa nejaká látka nachádza, závisí od dvoch parametrov – teploty a tlaku. S meniacim sa tlakom sa posúva aj teplota, pri ktorej dochádza k zmene skupenstva.

Ako kreslí príroda

Aj keď príroda kreslí zvieracie vzory na ich srsť či pokožku zložitejšie ako prikladaním štetca, dajú sa popísať a simulovať elegantnou matematikou.

Amazonské pyramídy

Letecké mapovanie lidarom odhalilo v bolívijskej Amazónii husté osídlenie so skorou zástavbou mestského typu vrátane viac ako 20 metrov vysokých pyramíd.

Nové vydanie časopisu Quark si môžete kúpiť v novinových stánkoch od 1. júla 2022, prečítať na webovej stránke časopisu alebo vyzdvihnúť priamo vo vašej schránke.

Zdroj: Quark

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky