Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovensko dalo svetu ďalší nový minerál – argentopolybazit

VEDA NA DOSAH

Vytvára čierne tabuľkovité kryštály až do veľkosti 5 milimetrov. Jeho typovou lokalitou je Kremnica.

Minerál argentopolybazit Zdroj: SAV

Minerál argentopolybazit. Zdroj: SAV

Len pred rokom a zhruba dvoma mesiacmi Komisia pre nové minerály, nomenklatúru a klasifikáciu pri Medzinárodnej mineralogickej asociácii potvrdila, že mineralógovia z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied (SAV) našli v rudných žilách v okolí Dobšinej nový minerál dobšináit. Druhého apríla 2022 im jednohlasne schválila nález ďalšieho minerálu – argentopolybazitu.

Argentopolybazit je novým členom skupiny polybazitu. Pre geológov a mineralógov je svojou štruktúrou a zložením nesmierne zaujímavý, nakoľko výrazne posúva súčasné poznatky v rámci celej tejto skupiny minerálov.

Našiel sa v Kremnici, Novej Bani aj Rusku

„Vzorky s argentopolybazitom sme prvýkrát objavili v Kremnici už v roku 2008, ale že ide o nový minerál, sme zistili len relatívne nedávno. Okrem toho bol nájdený aj v Novej Bani a v lokalite Arykevaam v Ruskej federácii. Sú to oblasti špecifické výskytom minerálov s obsahom striebra a zlata, ktorých vznik súvisí s vulkanickou činnosťou,“ spresňuje Martin Števko z Ústavu vied o Zemi SAV. Na výskume nového minerálu spolupracoval spolu s kolegami z detašovaného pracoviska ústavu v Banskej Bystrici. Súčasťou medzinárodného vedeckého kolektívu boli aj mineralógovia z Českej republiky, Dánska a Ruska.

Výskyt argentopolybazitu sa predpokladá aj v iných lokalitách sveta, a to najmä v oblastiach s vysokou aktivitou striebra a zároveň absenciou medi v roztokoch. Okrem argentopolybazitu geológovia v uplynulých mesiacoch v Kremnici objavili a popísali aj ďalší nový minerál – argentotetraedrit-(Zn). Počet nových minerálov opísaných po prvýkrát z územia Slovenska tak celkovo stúpol na 25.

Zdroj: TS SAV
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky