Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čo môžete zažiť vo štvrtok počas Týždňa vedy a techniky 2023?

VEDA NA DOSAH

Prinášame vám tipy na podujatia a aktivity, ktoré vás čakajú v rámci Týždňa vedy a techniky 2023 vo štvrtok 9. novembra.

Festival vedy a techniky. Celoštátne finále súťaže.

Festival vedy a techniky. Celoštátne finále súťaže.

Jubilejný 20. ročník jesenného podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023 (TVT 2023) sa začal v pondelok 6. a potrvá do nedele 12. novembra 2023. Čo môžete zažiť na rôznych miestach na Slovensku vo štvrtok 9. novembra? Na portáli VEDA NA DOSAH vám prinášame niekoľko tipov.

Zoznam všetkých podujatí je zároveň dostupný na www.tyzdenvedy.sk v rubrike Podujatia TVT.

Festival vedy a techniky AMAVET

Jedným z kľúčových štvrtkových podujatí Týždňa vedy a techniky bude Festival vedy a techniky AMAVET v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave, v rámci ktorého bude prebiehať 26. ročník projektovej súťaže mladých vedátorov z celého Slovenska. Tí budú do piatka 10. novembra súťažiť o postup na svetové súťaže a prehliadky vedecko-technických projektov.

O víťazoch bude rozhodovať odborná hodnotiaca komisia, do ktorej zasadnú akademici nielen zo slovenských univerzít a Slovenskej akadémie vied, ale aj z Masarykovej univerzity v Brne, z Jagelovskej univerzity v Krakove a zo Švajčiarska.

Popri súťaži sa na AMAVET-e môžete tešiť i na zaujímavé prezentácie, workshopy či motivačné rozhovory o vede – science talks.

Od profesorky Márie Bielikovej sa dozviete, prečo sa (ne)báť umelej inteligencie, generálny riaditeľ spoločnosti ESET Richard Marko predstaví blížiaci sa 7. ročník STARMUS festivalu, ktorý sa uskutoční v máji 2024 v Bratislave, v podaní Michala Figuru uvidíte Kúzelnú fyziku, slovenský vedátor Samuel Kováčik bude premýšľať, či sa dá cestovať v čase, Pavol Bartoš sa zamyslí, kam a ako hlboko siaha hľadanie odpovedí na otázku Prečo? a Michal Zajaček predstaví najväčší vesmírny ďalekohľad. Na festivale sa zúčastnia aj zástupcovia CERN-u, Európskej organizácie pre jadrový výskum.

Podujatie je súčasťou veľtrhu Bibliotéka a výstavy Pedagogika.

Deň otvorených dverí v Ústave polymérov SAV, v. v. i.

Svoje brány otvorí dnes verejnosti aj Ústav polymérov SAV, v. v. i. Dňom otvorených dverí by chceli odborníci prilákať mladých nádejných študentov, ktorých bavia oblasti ako chémia, biológia či technológia. Chceli by ich tiež motivovať na vysokoškolské štúdium a inšpirovať vysokoškolákov, ktorí sa práve rozhodujú, akou cestou sa vydajú po štúdiu.

Deň kariéry na Fakulte techniky Technickej univerzity

Na Fakulte techniky Technickej univerzity vo Zvolene bude zasa prebiehať Deň kariéry zameraný na študentov stredných a vysokých škôl a možnosti ich uplatnenia v technických odboroch v širšom stredoslovenskom regióne. Pozvané firmy budú študentov oboznamovať so svojím portfóliom na pôde Fakulty techniky Technickej univerzity vo Zvolene.

Seminár BioScience

Katedra biológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove má dnes pre študentov gymnázií pripravený praktický seminár v laboratóriách BioScience. Cieľom aktivity je zvýšiť záujem mládeže o vedu a výskum a v neposlednom rade aj o štúdium biológie.

Podujatia v Nitre

V Nitre budú môcť deti na Katedre zoológie a antropológie FPVaI UKF zažiť detailné pozorovanie živočíchov a ich častí pod mikroskopom.

Prednášky na katedre informatiky

Katedra informatiky FPVaI UKF v Nitre zasa pripravila dve zaujímavé prednášky. Prvú o systéme Chat GPT, jeho výhodách, nástrahách a využití v oblasti umelej inteligencie a druhú o tom, ako sa chrániť pred online podvodmi.

Poslucháči sa dozvedia, akým rôznym podvodom môžeme dnes v online priestore čeliť, naučia sa ich rozpoznať a získajú niekoľko cenných tipov, ako sa pred nimi chrániť. Prednáška je vhodná pre každého, kto sa v tejto oblasti cíti neskúsený a chce získať užitočné znalosti o svojej online bezpečnosti.

Tajomstvá vedeckého výskumu

Na Katedre pedagogickej a školskej psychológie PF UKF v Nitre sa bude realizovať workshop s názvom Tajomstvá vedeckého výskumu. Jeho účastníci budú môcť nahliadnuť do pozadia vedeckej práce. Vyskúšajú si, ako sa pripravuje vedecký výskum v oblasti pedagogických a psychologických vied, okúsia si prácu s testami a dotazníkmi, budú im priateľskou a ľahkou formou predstavené základné štatistické analýzy a zoznámia sa s rôznymi formami prezentovania a popularizácie vedeckých zistení.

Detekcia rádioaktívneho žiarenia dronmi

V Konferenčnom centre UJS  v Komárne (miestnosť K2) sa uskutoční prednáška o dronoch a o tom, ako sa s ich pomocou dá detegovať rádioaktívne žiarenie.

Večer výskumníka: okná vedy dokorán

Fakulta priemyselných technológií TnUAD v Púchove v spolupráci so Spojenou školou v Púchove, Gymnáziom v Púchove, CVČ v Púchove a ZSVTS v Bratislave pripravila pre všetkých podujatie Večer výskumníka: okná vedy dokorán, kde budú odprezentované populárno-vedecké príspevky za účelom popularizácie vedy a techniky pre širokú verejnosť, spojené i s propagáciou fakulty, EduTECH kampusu a ostatných zúčastnených inštitúcií.

Plagát podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023

Týždeň vedy a techniky 2023 prebieha od 6. do 12. novembra 2023 v mestách po celom Slovensku, do ktorých prinesie desiatky prednášok, festivalov, workshopov, súťaží, podcastov, besied či výstav.

Aktuálne informácie o podujatí, ktorého hlavnými organizátormi sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), nájdete na webovej stránke tyzdenvedy.sk. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárneEPSON. Mediálnymi partnermi sú magazín Nextech, RTVS, BKIS, VEDANADOSAH.sk, časopis Quark a Zážitkové centrum vedy Aurelium.

Tešíme sa na vašu účasť!

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky