Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čo môžete zažiť v pondelok počas Týždňa vedy a techniky 2023?

VEDA NA DOSAH

V tomto článku prinášame tipy na podujatia a aktivity, ktoré na vás čakajú v pondelok 6. novembra.

Banner k podujatiu Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023. Motto: Po kroku k pokroku. Zdroj: CVTI SR

Jubilejný 20. ročník jesenného podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023 (TVT 2023) sa začína už dnes 6. novembra a potrvá do 12. novembra 2023. Tohtoročné motto Po kroku k pokroku obsiahne vyše 300 podujatí v rámci celého Slovenska. VEDA NA DOSAH pre vás vybrala niekoľko z nich. Zoznam všetkých podujatí je dostupný na www.tyzdenvedy.sk v rubrike Podujatia TVT.

Hneď ráno nás v Zážitkovom centre vedy Aurelium (ZCV Aurelium) okrem oficiálneho otvorenia samotného TVT čaká aj krátka diskusia s profesorom Františkom Urbanom z Ústavu energetických strojov a zariadení Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a s inžinierom Tomášom Škumátom, ktorý v roku 2022 získal Cenu Aurela Stodolu za najlepšiu dizertačnú prácu. Hosťami otvorenia budú študenti stredných odborných škôl.

Panelová výstava o Aurelovi Stodolovi doplnená o rozšírenú realitu

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) si pri príležitosti otvorenia TVT 2023 pripravilo panelovú výstavu o Aurelovi Stodolovi – majstrovi techniky – doplnenú o rozšírenú realitu. Zároveň si návštevníci budú môcť vyskúšať aplikáciu Aurel Stodola AI, postavenú na umelej inteligencii. Ocitnú sa tak v dobovej dielni Aurela Stodolu obklopení parnými turbínami. Výstava bude počas trvania TVT 2023 umiestnená v Zážitkovom centre vedy Aurelium do 12. novembra.

Portrét Aurela Stodolu s vynálezmi v pozadí. Zdroj fotografie: Wikipedia.org. Grafika: Michaela Mašánová

Portrét Aurela Stodolu s vynálezmi v pozadí. Zdroj fotografie: Wikipedia.org. Grafika: Michaela Mašánová

Dni otvorených dverí v Slovenskej akadémii vied

Deň otvorených dverí (DOD) si pre vás tento rok pripravilo hneď niekoľko ústavov Slovenskej akadémie vied (SAV) naprieč Slovenskom.

Svet fyziky

Už v pondelok otvorí svoje dvere o 9. hodine Fyzikálny ústav SAV, ktorý budete môcť navštíviť počas celého týždňa. Pracovníci si pre vás pripravili prednášky o zaujímavých fyzikálnych témach, a to osobne aj online. Zároveň budete môcť nakuknúť i do laboratórií.

Svet botaniky a ekológie

Ten, koho zaujímajú rastliny, si príde na svoje v Botanickom ústave SAV a v Centre biológie rastlín a biodiverzity SAV. V oddelení evolúcie a systematiky sa budete môcť od 9. hodiny zoznámiť s praktickou stránkou práce botanikov. Budete mať možnosť vyskúšať si prípravu vzoriek, ktorú názorne predvedú odborníci v laboratóriách prietokovej cytometrie a molekulárnej systematiky.

Pracovníci oddelenia biodiverzity a ekológie si pripravili veľmi zaujímavý workshop pod názvom Využitie diaľkového prieskumu Zeme: satelitné údaje pri sledovaní zmien súvisiacich so zmenou klímy. Návštevníkov oboznámia, kde a ako sa pracuje s voľne dostupnými satelitnými dátami a čo je možné pomocou diaľkového prieskumu Zeme sledovať (napr. povodne, topenie ľadovcov, vysychanie lesov či požiare vegetácie). Súčasťou bude aj príkladová prezentácia dlhodobého pozorovania zmien ľadovcov od 50. rokov minulého storočia až po súčasnosť s využitím dát rôznych satelitov.

Svet molekulárnej biológie

Ústav molekulárnej biológie SAV si pre vás tento rok pripravil tri prednášky. Prvú pod názvom Za každým kryštálom hľadaj štruktúru! bude mať doktorka Urbániková. Tešiť sa môžete aj na prednášku Bakteriálny svet okolo nás či praktickú ukážku nenahraditeľných mikróbov. Tento program sa bude konať v utorok 7. novembra, ale o svojej účasti je potrebné informovať do 6. novembra do 12. hodiny.

Svet astronómie

Astronomický ústav SAV, v. v. i., a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV si pre nadšencov pripravili bohatý program, ktorý bude prebiehať počas celého týždňa. V dňoch 8. 11. a 10. 11. vás pozývajú na večerné prednášky na astronomické témy a pozorovanie objektov na nočnej oblohe ďalekohľadom.

Pre organizované skupiny návštevníkov sú od 6. novembra do piatka 10. novembra prichystané prednášky na tému podľa vlastného výberu zo zoznamu uvedeného na stránke https://www.astro.sk/. V termíne od 6. do 8. novembra do 12. hodiny je navyše možnosť výberu témy prednášky Vznik a vývoj vesmíru.

Bunky. Zdroj: iStockphoto.com

Bunky. Zdroj: iStockphoto.com

Úloha buniek v regeneračnej medicíne v Košiciach

Združená tkanivová banka Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je vedeckovýskumným pracoviskom zaoberajúcim sa regeneračnou medicínou. Návštevníci budú mať v rámci prehliadky jedinečnú príležitosť si prezrieť od 8. do 12. hodiny priestory, kde sa oboznámia s postupmi a metódami využívanými pri spracovaní tkanív a izolácii buniek. Získajú tiež informácie o terapeutickom využití buniek pri modelovaní degeneratívnych ochorení v in vitro podmienkach.

Podpora zdravia a výchova k zdraviu v Nitre

Katedra ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre si pripravila podujatie, ktoré je zamerané na zdravý životný štýl, duševnú hygienu a poradenstvo v prevencii civilizačných chorôb a informovanosti o zdravom životnom štýle. Workshop bude prebiehať od 9. hodiny. Študenti budú použitím moderných technológií a prístupov merať krvný tlak, tuky a cukry v krvi aj celkový podiel tuku v organizme a BMI.

Neuropsychológia v praxi

Katedra pedagogickej a školskej psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre si pre záujemcov pripravila workshop na tému neuropsychológie v praxi. Workshop bude trvať od 9. do 11. hodiny a spolu s odborníkmi sa budete môcť pozrieť na neuropsychologické aspekty rôznych psychologických fenoménov. Na vlastnej skúsenosti pochopíte fungovanie ľudského mozgu a toho, čo sa v ňom deje pri láske, depresii, ale i rôznych strachoch a fóbiách.

FIT PRE ŽIVOT v Bratislave

Podujatie FIT PRE ŽIVOT, ktorého organizátorom je Biomedicínske centrum SAV, ponúkne záujemcom viaceré aktivity. Na návštevníkov čakajú v poobedných hodinách dve prednášky, testovanie fyzickej zdatnosti a sily pozostávajúce z viacerých stanovíšť, testovanie krátkodobej pamäti a vyplnenie dotazníka kvality života. Viac informácií, ako aj presný časový rozpis jednotlivých aktivít nájdete na webovej stránke: http://www.biomedcentrum.sav.sk/tyzden-vedy-a-techniky-na-slovensku-2023-sa-blizi/.

Plagát ku súťaži. Zdroj: CVTI SR

Plagát k súťaži. Zdroj: CVTI SR

Vyhlásenie výsledkov výtvarnej a fotografickej súťaže

Témou tohtoročnej výtvarnej súťaže bola Veda u nás doma. Žiaci výtvarne znázornili, kde všade môžu nájsť vedu v domácom prostredí. Vedecký jav možno nájsť počas prípravy obľúbených jedál, pestovania rastlín, hry alebo starostlivosti o domáce zvieratká.

Fotografická súťaž bola tento rok venovaná téme Veda je zábava. Žiaci a študenti mohli prostredníctvom fotografií prezentovať vedecké javy, s ktorými sa stretli v bežnom živote a ktoré dokážu vnímať v zábavnej forme. Cieľom týchto súťaží bolo okrem iného zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku.

Redakcia VEDA NA DOSAH pre vás pripravuje podobný prehľad na každý deň trvania podujatia.

Plagát podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023

Týždeň vedy a techniky 2023 sa uskutoční od 6. do 12. novembra 2023 v mestách po celom Slovensku, do ktorých prinesie desiatky prednášok, festivalov, workshopov, súťaží, podcastov, besied či výstav.

Aktuálne informácie o podujatí, ktorého hlavnými organizátormi sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), nájdete na webovej stránke tyzdenvedy.sk. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárneEPSON. Mediálnymi partnermi sú magazín Nextech, RTVS, BKIS, VEDANADOSAH.sk, časopis Quark a Zážitkové centrum vedy Aurelium.

Tešíme sa na vašu účasť!

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky