Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aprílová Veda v CENTRE: Biočipy – nová pomoc v medicíne

VEDA NA DOSAH

S vedcom Jaroslavom Katrlíkom sa budeme rozprávať o tom, ako pomáhajú biočipy v oblasti výskumu tela, vývoja liečiv či diagnostiky chorôb.

Banner k prednáške na tému Biočipy – nová pomoc v medicíne. Prednášajúci: Ing. Jaroslav Katrlík, PhD. Zdroj: CVTI SR

Pokrok vo vývoji biočipov nám otvára nové možnosti v oblasti výskumu tela, vývoja liečiv, ale aj diagnostiky chorôb, ktoré lekári často dlho dešifrujú. Vďaka biočipu, drobnej technológii, sme v súčasnosti schopní analyzovať biochemické reakcie v ľudskom tele. Ako nám biočipy môžu pomôcť pri detekcii závažných ochorení? Na čo ich budeme využívať? Aké typy týchto mikroskopických sklíčok poznáme a ako funguje ich použitie?

Odpovede na uvedené otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 25. apríla 2024 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Naším hosťom bude Ing. Jaroslav Katrlík, PhD., z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied. Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 24. apríla 2024 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk.

Miniaturizované analytické systémy

Na zlepšovanie diagnostiky a terapie ochorení má zásadný význam štúdium procesov na molekulárnej úrovni, ich sledovanie a pochopenie. Zo strany lekárov, biológov, biotechnológov a odborníkov z ďalších oblastí preto stále narastajú požiadavky pri realizácii rozsiahlych genómových, proteomických, glykomických a funkčných analýz. Jednou z odpovedí na túto výzvu je štúdium a vývoj biočipov, biosenzorových zariadení využívajúcich microarray platformu, ktoré takéto analýzy umožňujú.

Typický biočip má veľkosť a formu mikroskopického sklíčka, ktoré je špeciálne upravené a dá sa na ňom simultánne analyzovať veľké množstvo biochemických reakcií, čo znamená merať značný počet parametrov na rozsiahlom súbore vzoriek súčasne. Biočipy sú vlastne miniaturizované analytické systémy na meranie biologických vzoriek po ich odbere, čiže v prípade medicínskych aplikácií mimo tela pacienta. Aké môžu mať biočipy medicínske využitie? Aké typy biočipov poznáme a aké sú ich možnosti a limity? Dozvieme sa aj o výskume, ktorý sa uskutočňuje v Chemickom ústave SAV a je zameraný na vývoj biočipových zariadení na detekciu glykánových biomarkerov viacerých závažných ochorení, ako je napríklad rakovina, tehotenská cukrovka, poruchy obličiek a kongenitálne poruchy glykozylácie.

Ing. Jaroslav Katrlík, PhD., je vedeckým pracovníkom Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied, kde vedie laboratórium biočipov a biosenzorov. Stál pri zakladaní a vedení startupových spoločností orientovaných na nanotechnológie a biotechnológie v Taliansku a na Slovensku. Jeho hlavnou výskumnou oblasťou je vývoj bioanalytických metód založených na biočipoch a biosenzoroch pri aplikáciách v glykomike, biológii, biotechnológii, medicíne, vo výskume biomarkerov a v diagnostike. Ako riešiteľ alebo spoluriešiteľ sa angažuje v mnohých domácich, bilaterálnych a medzinárodných projektoch.

 Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. mája 2008.

Zdroj: CVTI SR

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky