Program FVF 2017

PONDELOK 29. 5. 2017

Téma: Biotechnológie v medicíne

  • 9.00 hod. 

Dokumentárny film: Molekulárna biológia,  Spektrum vedy 2012, 26 min.

Dokumentárny film: Potenciál slínSpektrum vedy 2015, 26 min.

Diskusia k téme – hostia:

Doc. RNDr. MUDr. Ing. Peter Celec, DrSc. MPH. – Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK

RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD. – Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK

(predpokladaný čas trvania  programu: 9:00 hod. – 11:00 hod.)

 

UTOROK 30. 5. 2017

Téma: Matematika

  • 9.00 hod. 

Dokumentárny film: Je možný život bez matematiky?, Spektrum vedy 2010, 26 min.

Dokumentárny film: Matematika a informatika ako základ znalostných systémovSpektrum vedy 2011, 26 min.

Diskusia k téme – hostia:

Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI UK,

Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.,  Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI UK,

Doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc., vedúca Ústavu matematiky a fyziky na Strojníckej fakulte STU,

(predpokladaný čas trvania  programu: 9:00 hod. – 11:00 hod.)

 

STREDA 31. 5. 2017

Téma: Ekologická energetika

  • 9.00 hod. 

Dokumentárny film: Slnko, seno a….energiaSpektrum vedy 2010, 26 min.

Dokumentárny film: Strach z rádioaktívneho žiarenia, Spektrum vedy 2015, 26 min.

Diskusia k téme – hostia:

Prof. Ing. Vladimír Slugeň,  DrSc. – jadrový fyzik, Ústav jadrového a fyzikálneho  inžinierstva STU, odborník na jadrovú energetiku

Prof. Ing. Ľubomír Šoóš, PhD. – riaditeľ Ústavu výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality, Strojnícka fakulta  STU

RNDr. Pavol Faško, PhD., SHMÚ, klimatológ

(predpokladaný čas trvania  programu: 9:00 hod. – 11:00 hod.)

  • 17.00 hod.

Zlatá éra lesa skončila, ako ďalej…?

Dokumentárny film: Príbeh lesa, Francúzsko, 2015,  97 min.

Diskusia k filmu – hostia:

Karol Kaliský – filmár, fotograf prírody, lesník a ochranár

RNDr. Marek Semelbauer PhD., Ústav zoológie SAV v Bratislave

RNDr. Pavol Mereďa, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

 

Anotácie k filmom