Anotácie k filmom FVF 2017

Molekulárna biológia (Spektrum vedy 2012, 26 min.)

Všetky vlastnosti živých systémov sú definované – kódované – v DNA. Dokument priblíži, ako výskumníci dokážu tieto vlastnosti prenášať prostredníctvom materiálneho nositeľa DNA. S molekulárnou genetikou sa stretávame v podstate na každom kroku, asi najvýznamnejšia oblasť, kde sa výsledky analýzy DNA najviac využívajú, je medicína –  pri diagnostike ochorení, pri prevencii, ale aj pri samotnej liečbe. Dokument však ponúka pohľad aj na ďalšie oblasti jej využitia.

Potenciál slín (Spektrum vedy 2015, 26 min.)

Dokument je zameraný  na prezentáciu slín ako diagnostického média a  poukáže na rôzne možnosti ich diagnostického využitia. Priblíži nielen súčasný stav slinných markerov v liečbe, alebo monitoringu rôznych ochorení, ale aj aký je ich potenciál pre najbližšiu budúcnosť. Dozvieme sa, ako sa štandardizuje príprava odberu sliny, ako sa  následne vzorky spracovávajú v laboratóriu a ako sa v slinách dokážu namerať pre medicínu ďalšie zaujímavé látky.

Je možný život bez matematiky? (Spektrum vedy 2010, 26 min.)

Matematika 21. storočia je strategickým kľúčom kultúrneho a ekonomického rozvoja ako súčasť mnohých technologických objavov. Progresívnosť akýchkoľvek vedeckých disciplín je daná úrovňou ich matematizácie a tá zasa ovplyvňuje blaho nášho bytia – po zdravotnej, materiálnej aj duševnej stránke. Vplyv matematiky bude rozhodujúcim pre rozvoj informačnej spoločnosti.

S matematikou a informatikou prichádzame do styku dennodenne, či to chceme, alebo nechceme.  Nikto z nás nedokáže prežiť jeden jediný deň bez toho, aby neprišiel do kontaktu napríklad s počítačom, a to aj v tom prípade, že nikdy nijaký  nevlastnil. Dokument nás však zavedie aj do takých oblastí nášho života, v ktorých by sme súvislosť s matematikou a informatikou vôbec nepredpokladali.

Slnko, seno a….energia (Spektrum vedy 2010, 26 min.)

Energia, ktorú dnes vo veľkej miere využívame má pôvod prevažne vo fosílnych palivách. Zásoby ropy, zemného plynu a uhlia sa ale míňajú, súčasná spotreba hrozí, že ich v blízkej budúcnosti vyčerpáme. Obmedzenosť zdrojov palív však nie je jediná hrozba, ktorej ľudstvo čelí. Ich spaľovanie vedie totiž k vážnemu poškodzovaniu životného prostredia. Aj preto je úlohou vedcov predísť katastrofe a hľadať iné, alternatívne, teda obnoviteľné zdroje energie.

Strach z rádioaktívneho žiarenia (Spektrum vedy 2015, 26 min.)

Dokument ponúka vedecké a odborné vysvetlenie podstaty fungovania jadrových technológií a zároveň aj jadrových elektrární, ktoré sú stále doslova strašiakom pre mnohých z nás, laikov. Pritom rádioaktivita je súčasťou nášho života na zemeguli už milióny rokov a jadrové elektrárne  sú aj napriek tomu podľa odborníkov jednoznačne budúcnosťou v rozvoji hospodárstva. Najväčším nebezpečím v ich zlyhaní  sú práve nevzdelaní ľudia.

Príbeh lesa (dokumentárny film, Francúzsko, 2015,  97 min.)

Po úchvatných dokumentoch Putovanie vtákov a Oceány prichádza dvojica Jacques Perrin a Jacques Cluzaud s Príbehom lesa. Nie toho tropického pralesa s exotickými zvieratami, ale toho nášho, ktorý máme na dosah, a ktorý pulzuje prekvapivo bohatým životom.  Tvorcovia nakrúcali dokument štyri roky, s využitím tých najmodernejších technológií a na desiatkach lokalít po celej Európe. V dokumente dokázali autenticky prerozprávať príbeh lesa od doby ľadovej až po súčasnosť a zachytiť vzrušujúci kolobeh života v ňom, ktorý ohromí dospelých aj detských divákov.