FVF 2017

Banner FVF 2017

Mottom tohtoročného Festivalu vedeckých filmov bolo „Veda pre budúcnosť“. Priaznivci vedy a vedecko-populárnych filmov sa mohli dozvedieť, v čom nám veda môže zabezpečiť priaznivejšiu budúcnosť v jednotlivých oblastiach života. Aj na tomto, v poradí už štvrtom ročníku podujatia, bola v popredí práve slovenská veda.

Téma štvrtého ročníka FVF: Veda pre budúcnosť

Dátum: 29. – 31. mája 2017 o 09:00 a 17:00 hod.

Hostia:

 • doc. RNDr. MUDr. Ing. Peter Celec, DrSc. MPH. (SR) – Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK
 • RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.(SR) – Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK
 • prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. (SR) – Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI UK
 • prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.(SR) – Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI UK
 • doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. (SR) – vedúca Ústavu matematiky a fyziky na Strojníckej fakulte STU
 • prof. Ing. Vladimír Slugeň,  DrSc.(SR) – jadrový fyzik, Ústav jadrového a fyzikálneho  inžinierstva STU, odborník na jadrovú energetiku
 • prof. Ing. Ľubomír Šoóš, PhD. (SR) – riaditeľ Ústavu výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality, Strojnícka fakulta  STU
 • RNDr. Pavol Faško, PhD. (SR) – SHMÚ, klimatológ
 • Karol Kaliský (SR) – filmár, fotograf prírody, lesník a ochranár
 • RNDr. Marek Semelbauer PhD. (SR) – Ústav zoológie SAV v Bratislave
 • RNDr. Pavol Mereďa, PhD. (SR) – Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

PROGRAM FVF 2017

Plagát FVF2017 (.pdf)

Anotácie k filmom FVF 2017

Fotogaléria

 • FVF 2017

  FVF 2017
 • FVF 2017 – Diskusia s Ľ. Tóthovou a P. Celecom

  FVF 2017 – Diskusia s Ľ. Tóthovou a P. Celecom
 • FVF 2017

  FVF 2017
 • FVF 2017 – Ľ. Tóthová

  FVF 2017 – Ľ. Tóthová
 • FVF 2017 – P. Celec

  FVF 2017 – P. Celec
 • FVF 2017

  FVF 2017
 • FVF 2017

  FVF 2017
 • FVF 2017 – Diskusia D. Ševčovič, D. Velichová a P. Brunovský

  FVF 2017 – Diskusia D. Ševčovič, D. Velichová a P. Brunovský
 • FVF 2017

  FVF 2017
 • FVF 2017

  FVF 2017
 • FVF 2017 – Diskusia Ľ. Šoóš, P. Faško a V. Slugeň

  FVF 2017 – Diskusia Ľ. Šoóš, P. Faško a V. Slugeň
 • FVF 2017 – Diskusia Ľ. Šoóš, P. Faško a V. Slugeň

  FVF 2017 – Diskusia Ľ. Šoóš, P. Faško a V. Slugeň
 • FVF 2017

  FVF 2017
 • FVF 2017

  FVF 2017
 • FVF 2017 – Diskusia K. Kaliský, M. Semelbauer a P. Mereďa

  FVF 2017 – Diskusia K. Kaliský, M. Semelbauer a P. Mereďa
 • FVF 2017 – Diskusia K. Kaliský, M. Semelbauer a P. Mereďa

  FVF 2017 – Diskusia K. Kaliský, M. Semelbauer a P. Mereďa
 • FVF 2017

  FVF 2017
 • FVF 2017 – moderátor T. Verníček

  FVF 2017 – moderátor T. Verníček
FVF 2017 v článkoch

Aj otázka k možnému výbuchu v jadrovej elektrárni môže byť rozumná

Veľa sa hovorí o tragédii jadrovej elektrárne v Černobyle alebo Fukušime, ale menej ľudí možno vie, že aj na Slovensku sme mali...

| VEDA NA DOSAH

Ako čo najúčinnejšie využívať energetické zdroje?

Akú účinnosť majú solárne články? Je pravda, že majú pomerne nízku účinnosť, len nejakých 6 %? Alebo sú z hľadiska účinnosti...

| VEDA NA DOSAH

Patrí matematika medzi maturitné predmety?

Mala alebo nemala by byť matematika povinný predmet maturitnej skúšky? Aj takáto momentálne celospoločenská téma bola súčasťou diskusie počas druhého...

| VEDA NA DOSAH

Vplyv rádioaktivity na život človeka

Kedy bude možné vrátiť sa do oblastí zasiahnutých rádioaktivitou? Napríklad po tragédii v Černobyle alebo Fukušime v Japonsku. Dá sa vôbec konkrétne...

| VEDA NA DOSAH

Je jadrová energetika nebezpečná?

Energia z obnoviteľných zdrojov verzus jadrová energia. Aj to bolo predmetom diskusie tretieho dňa Festivalu vedeckých filmov v rámci témy Ekologická energetika....

| VEDA NA DOSAH