Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vysokým krvným tlakom trpí aj veľa mladých ľudí

VEDA NA DOSAH

Pripomíname si Svetový deň hypertenzie – trvalého zvýšenia vysokého krvného tlaku. Viete si ho správne zmerať?

Žena si meria tlak. Zdroj: iStockphoto.com

Pred každým meraním tlaku treba sedieť aspoň päť minút v pokoji, nerozprávať. Ilustračné foto: Zdroj: iStockphoto.com

Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) až 46 percent dospelých netuší, že trpí hypertenziou. Komplikácie sa začnú objavovať postupne, vedú k vážnym zdravotným následkom a odvrátiteľným predčasným úmrtiam. Vysokému krvnému tlaku sa často hovorí aj tichý zabijak, pretože veľká časť ľudí zistí, že ním trpí až vtedy, keď ich nečakane nepostihne srdcový infarkt alebo mozgová mŕtvica.

Cieľom medzinárodného osvetového dňa je verejnosti priblížiť význam hypertenzie a závažných zdravotných komplikácií, ktoré spôsobuje. Zároveň tiež poskytnúť informácie o tom, ako predchádzať, rozpoznať a liečiť vysoký krvný tlak.

Tento rok sa Svetový deň hypertenzie zameriava na tému s názvom Zmerajte si správne krvný tlak, kontrolujte si ho a žite dlhšie!

Čo je hypertenzia?

Predstavte si, že hadicou polievate záhradu. Ak ju prišliapnete, prúd vody sa zmenší, no tlak v hadici pred prekážkou – vašou nohou – stúpne. Podobne sa zvyšuje aj tlak v obehovom systéme, ak dôjde k zúženiu ciev.

Hypertenzia znamená trvalé zvýšenie krvného tlaku. V jej počiatočnom štádiu nemusíte pociťovať žiadne ťažkosti, a preto si vôbec nemusíte uvedomiť, že máte problémy s krvným tlakom.

Hypertenzia nadmerne zaťažuje srdce, ktorého svalstvo musí vyvíjať viac námahy, aby dokázalo pumpovať krv v tele. Trpia i cievy, ktorými sa krv v tele prepravuje – poškodzuje sa ich vnútorná výstelka, v dôsledku čoho sa v nich môžu usádzať tuky a vznikať krvné zrazeniny.

Hypertenzia poškodzuje srdce, mozog, obličky či oči

Vysoký krvný tlak tak spôsobuje okrem poškodenia srdca aj poškodenie mozgu, obličiek alebo očí. Zasiahnutý je celý krvný obeh, takže transport krvi, a tým aj kyslíka a živín od srdca k dôležitým orgánom prebieha ťažšie.

Ak sa na vysoký krvný tlak zavčasu nepríde a nelieči sa, môže mať tento stav za následok ischemickú chorobu srdca, infarkt myokardu či mozgovú mŕtvicu.

Ak sa jeho príznaky objavia, podľa WHO môžu byť varovaním prejavy, ako sú ranné bolesti hlavy, krvácanie z nosa, nepravidelný tlkot srdca, zhoršenie zraku a bzučanie v ušiach.

Pred vážnymi následkami vysokého krvného tlaku sa môžete chrániť jedine tak, že ho včas zachytíte pomocou merania tlakomerom a podniknete kroky, ktorými znížite riziko zdravotných následkov hypertenzie.

Muž trpiaci bolesťou hlavy. Zdroj: iStockphoto.com

Ranné bolesti hlavy, krvácanie z nosa, nepravidelný tlkot srdca, zhoršenie zraku a bzučanie v ušiach môžu byť prvé príznaky hypertenzie. Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Ako si správne zmerať tlak?

Hypertenzia postihuje 40 až 50 percent dospelých vo veku nad 18 rokov. Pravidelné meranie tlaku sa teda netýka len seniorov, je vhodné pre všetkých dospelých. Preto býva súčasťou preventívnych prehliadok u všeobecného lekára. Meranie tlaku si však viete urobiť aj sami v pohodlí domova pomocou tlakomeru.

Zásady čo najpresnejšieho zmeranie tlaku:

 • Aspoň hodinu pred meraním nepite alkohol, kávu a nefajčite.
 • Pred každým meraním treba sedieť aspoň päť minút v pokoji, nerozprávať.
 • Celé meranie by malo prebehnúť bez prítomnosti vonkajších rušivých vplyvov.
 • Manžeta tlakomeru sa upevní na ruku tak, aby bola niekoľko centimetrov nad lakťom (približne 2 – 3 centimetre alebo na 2 prsty) – vo výške srdca. Predlaktie je voľne položené na stole a lakeť mierne ohnutý.
 • Počas celého merania ruku nedvíhajte, opierajte dolné končatiny o zem, nestláčajte brucho a nerozprávajte.
 • Mali by ste uskutočniť 2 – 3 merania v odstupe 1 až 2 minúty. Zaznamenáva sa hodnota, ktorá je priemerom z posledných dvoch meraní alebo najnižšie nameraná hodnota (zvyčajne je to tá posledná).

Výsledné hodnoty si môžete porovnať s priloženou tabuľkou, o prípadných zvýšených hodnotách informujte svojho lekára.

kategória TKs (mmHg)
systolický krvný tlak*
  TKd (mmHg)
diastolický krvný tlak*
optimálny ≤ 120 a ≤ 80
normálny 120 – 129 a/alebo 80 – 84
vysoký normálny 130 – 139 a/alebo 85 – 89
hypertenzia – stupeň 1 140 – 159 a/alebo 90 – 99
hypertenzia – stupeň 2 160 – 179 a/alebo 100 – 109
hypertenzia – stupeň 3 ≥ 180 a/alebo ≥ 110
izolovaná systolická hypertenzia ≥ 140 a ˂ 90
* Vyššie číslo (systolický krvný tlak) informuje o sile, akou srdce vytlačí krv do ciev, nižšie číslo (diastolický krvný tlak) oboznamuje o tlaku v cievach medzi dvoma srdcovými sťahmi.

Ako predchádzať vysokému krvnému tlaku?

 • Udržiavajte si primeranú telesnú hmotnosť. Pozor na nadváhu a obezitu!
 • Výrazne obmedzte príjem soli – dospelí by mali denne prijať najviac 5 gramov soli, čo je približne ekvivalent jednej čajovej lyžičky.
 • Nefajčite, minimalizujte príjem alkoholu.
 • Chráňte sa pred stresom, doprajte si dostatok oddychu a priestoru pre regeneráciu.
 • Zlepšite si fyzickú kondíciu – pasívny sedavý životný štýl obohaťte o aktívne činnosti, pri ktorých ste na nohách a v pohybe.
 • Upravte si jedálny lístok – mastné či vyprážané jedlá, polotovary, sladkosti a pochutiny vymeňte za stravu bohatú na čerstvú zeleninu, ovocie či orechy.
 • Dbajte na dostatok pohybu –  pravidelné prechádzky, turistika, cyklistika, korčuľovanie či plávanie sú činnosti, ktoré zlepšujú kvalitu života a podporujú zdravie.
 • Pravidelne si kontrolujte krvný tlak, optimálne je meranie tlaku v domácom pokojnom prostredí, vždy v rovnakú dennú hodinu.
 • Dodržiavajte liečbu, ktorú vám nastavil lekár – to sa týka nielen liečby vysokého krvného tlaku, ale aj iných ochorení.

Aké sú možnosti úpravy vysokého krvného tlaku?

Aj keď sa hypertenzia nedá celkom vyliečiť a spravidla ľudí trápi celý život, je možné znížiť celkové riziko kardiovaskulárnej chorobnosti a úmrtnosti:

 • nefarmakologicky – spočíva najmä v úprave životosprávy a následnom znížení rizika vysokého krvného tlaku;
 • farmakologicky – ide o úpravu tlaku pomocou liekov v súlade s odporúčaniami lekára.

V poradniach zdravia regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (RÚVZ) sa sústreďujeme práve na metódu nefarmakologickej úpravy krvného tlaku, teda na prevenciu hypertenzie ako takej.

Zadarmo poradia, ako zmeniť životný štýl

Poradne zdravia RÚVZ poskytujú klientom bezplatne kontinuálne poradenstvo v oblasti zmeny životného štýlu (služby sa odlišujú od služieb ambulantnej lekárskej starostlivosti). Zdravotnícki odborníci v poradniach sledujú hlavné rizikové faktory, ktoré vplývajú na celkový zdravotný stav človeka a na základe vyšetrenia pracujú s klientom na úprave nezdravých návykov. Pri vyšetrení ide o meranie krvného tlaku, frekvencie tepu, biochemické vyšetrenie krvi (odber z prsta, výsledky sú hotové do 10 minút), vyšetrenie cholesterolu, glukózy, zmeranie telesnej výšky a hmotnosti.

V poradni u návštevníkov zisťujú aj rodinnú anamnézu (srdcovo-cievne ochorenia často postihujú pokrvných príbuzných), osobnú anamnézu (pri ochoreniach tepien je riziko cievnych príhod zvýšené), stravovacie a pohybové zvyklosti či záťaž stresom.

Poradne zdravia poskytujú prevenciu v oblasti predchádzania vzniku ochorenia. V prípade, že výsledky meraní zdravotných rizík ukážu na potrebu ďalších vyšetrení a naznačia prítomnosť už vzniknutého ochorenia, návštevníkovi poradne je odporučená konzultácia u ošetrujúceho praktického lekára.

Zdroj: TS ÚVZ SR- odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky