Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Biblia hovorí, že krv je život. Aké sú o nej vedecké fakty?

Denisa Koleničová

Udržuje stále vnútorné prostredie, telesnú teplotu, podieľa sa aj na obrane tela proti mikroorganizmom.

Koláž o krvi. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračná fotokoláž, Zdroj foto: iStockphoto.com; Koláž: Michaela Mašánová

Zdroj:
Eduard Kočárek: Biologie člověka. Scientia, 2010. 336 s.
Eduard Kočárek: Biologie člověka 2. Scientia, 2010. 140 s.
Miloš Langmeier a kolektív: Základy lékařské fyziologie. Grada, 2009. 320 s.
Celkový objem krvi v mužskom tele je:
Celkový objem krvi v ženskom tele je:
Ľudský život je ohrozený, keď človek stratí viac ako:
Tekutá zložka krvi sa nazýva:
Hodnota pH krvnej plazmy je:
Červené krvinky sú:
Hlavnou úlohou červených krviniek je
Životnosť červených krviniek je:
Biele krvinky:
Krvné doštičky:
Životnosť krvných doštičiek je:
Hemokoagulácia je:
Nádorové ochorenie bielych krviniek sa nazýva aj:
Hemolýza je:
Pacienti, ktorí trpia trombocytopéniou, majú problém:

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.