Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vtáčia chrípka hromadne likviduje európske chovy. Slovensko jej zatiaľ odoláva

VEDA NA DOSAH

Infekčné ochorenie sa u človeka prejavuje primárne respiračnými príznakmi.

Veterinár kráča po hydinovej farme. Zdroj: iStockphoto.com

Zdroj: iStockphoto.com

V tomto článku sa dočítate:
 • čo je chrípka spôsobená vírusom vtáčej chrípky A(H5N1),
 • ako sa môže človek nakaziť a aké sú príznaky ochorenia,
 • ako sa pred vírusom chrániť a aké zásady dodržiavať.

Na konci minulého roka sa v jednej z troch hál v Brode nad Tichou potvrdilo doteraz najväčšie ohnisko vtáčej chrípky v Českej republike. Veterinári potvrdili, že ide o vysokopatogénnu vtáčiu chrípku podtypu H5N1, ktorá je potenciálne prenosná aj na človeka. České úrady preto nariadili utratiť 750-tisíc kurčiat. Na Slovensku bol výskyt vtáčej chrípky naposledy zaznamenaný 24. mája 2022 v chove domácej hydiny v obci Vlčany v okrese Šaľa.

Extrémne čísla nakazenej hydiny

Epidémia vysokopatogénnej vtáčej chrípky v rokoch 2021 – 2022 s presahom do roku 2023 je doteraz najväčšia pozorovaná v Európe. Údaje zo spoločnej správy Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a referenčného laboratória EÚ poukazujú k začiatku decembra 2022 na celkovo 2520 ohnísk v súvislosti s hydinou až v 37 európskych krajinách, v dôsledku čoho bolo zabitých 50 miliónov vtákov v postihnutých zariadeniach. Celkovo sa 227 zistení týkalo vtákov chovaných v zajatí a 3867 prípadov vysokopatogénnej chrípky bolo zistených v prípade voľne žijúcich vtákov.

V období od 10. septembra do 2. decembra 2022 bolo v 27 európskych krajinách hlásených 1163 prípadov vysokopatogénnej vtáčej chrípky A(H5N1). Išlo o voľne žijúce vtáky, hydinu i vtákov chovaných v zajatí.

Testovanie na vtáčiu chrípku. Zdroj: iStockphoto.com

Testovanie na vtáčiu chrípku. Zdroj: iStockphoto.com

V Španielsku detegovali aj prenos na ľudí

V septembri a októbri 2022 boli v Španielsku zaznamenané dva prípady osôb pozitívne testovaných na chrípku spôsobenú vírusom vtáčej chrípky A(H5N1). Osoby nemali príznaky ochorenia. Išlo o pracovníkov hydinárskej farmy v provincii Guadalajara, kde bolo 20. septembra 2022 potvrdené ohnisko nákazy hydiny. Testovanie všetkých pracovníkov farmy prebehlo v rámci nariadených opatrení vzhľadom na ochorenia hydiny. V roku 2021 bol v Spojenom kráľovstve hlásený jeden prípad osoby pozitívne testovanej na chrípku spôsobenú vírusom vtáčej chrípky A(H5N1).

Čo je chrípka spôsobená vírusom vtáčej chrípky A(H5N1)?

Vírus vtáčej chrípky môže spôsobiť infekciu vtákov, ale aj ľudí. Prirodzeným rezervoárom vírusu vtáčej chrípky sú voľne žijúce vodné vtáky.

Vírusy vtáčej chrípky sa delia na vírusy s vysokou a nízkou patogenitou. Vysokopatogénne vírusy vtáčej chrípky spôsobujú v prípade zvierat vysokú smrtnosť, zatiaľ čo nízkopatogénne vírusy spôsobujú mierne ochorenie alebo asymptomatickú infekciu.

Vysokopatogénny vírus vtáčej chrípky A(H5N1) je vysokoinfekčný pre viaceré druhy vtákov vrátane väčšiny druhov domácej hydiny. Na rozdiel od väčšiny ostatných vírusov vtáčej chrípky tento vírus môže infikovať aj cicavce vrátane mačiek či ošípaných. V prípade európskej hydiny alebo voľne žijúcich vtákov bol zistený len sporadicky. Vysokopatogénny vírus vtáčej chrípky preukázal schopnosť prenosu na človeka, zostáva však naň slabo adaptovaný a prenos z vtákov na človeka je zriedkavým javom.

Ako sa môže nakaziť človek?

Riziko prenosu na širokú verejnosť je extrémne nízke.

K zoonotickému prenosu na človeka z infikovaných vtákov dochádza buď priamo, alebo nepriamym kontaktom s infikovanou živou alebo uhynutou hydinou. Takmer všetky infekcie u ľudí súviseli s úzkym kontaktom s infikovanými alebo chorými vtákmi, alebo ich fekálnymi produktmi.

Ohrozenými osobami sú najmä osoby, ktoré sú v priamom kontakte/manipulujú s chorými vtákmi alebo hydinou, alebo ich kadávermi (napríklad farmári, veterinári a robotníci zapojení do utrácania a likvidácie). Medzi najčastejšie identifikované rizikové faktory spojené s infekciou vírusom A(H5N1) patrí kontakt s infikovanou krvou/orgánmi alebo telesnými tekutinami infikovanej hydiny; dotýkanie sa infikovanej hydiny a starostlivosť o ňu či plávanie alebo kúpanie sa v potenciálne vírusom zaťažených rybníkoch. Nekúpte sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo a v okolí, kde ste našli uhynuté vtáky alebo iné zvieratá. Medzi identifikované rizikové faktory patrí aj návšteva trhov so živými vtákmi v Ázii a s hydinou z drobnochovu v Egypte.

Ako sa prejavuje ochorenie u človeka?

Chrípka spôsobená vírusom vtáčej chrípky je infekčné ochorenie, ktoré sa obvykle prejavuje primárne respiračnými príznakmi. Klinický priebeh ochorenia A(H5N1) u ľudí závisí od vlastností vírusu vtáčej chrípky a od predchádzajúceho zdravotného stavu pacienta. Často je charakterizovaný počiatočnou horúčkou a kašľom s rýchlou progresiou do ochorenia dolných dýchacích ciest. Príznaky ochorenia horných dýchacích ciest nemusia byť prítomné u všetkých pacientov. Ochorenie však môže prejsť aj do respiračného zlyhania, náhleho poškodenia pľúc a zlyhania vnútorných orgánov.

Žena s chrípkou doma. Zdroj: iStockphoto.com

Žena s chrípkou doma. Zdroj: iStockphoto.com

Aké sú odporúčania pre verejnosť?

V prípade, že spozorujete uhynuté vtáctvo, majte na pamäti nasledujúce odporúčania:

 • pri jeho nájdení sa nedotýkajte kadáveru, vyvarujte sa akéhokoľvek kontaktu s uhynutým vtáctvom, ich výlučkami a kontaminovanými predmetmi (povrch vajec, predmety v kuríne a pod.),
 • podľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR je potrebné informáciu o uhynutom vtáctve čo najskôr nahlásiť na telefónne číslo 112 alebo orgánom Štátnej ochrany prírody SR.

Pri chove domácej hydiny je potrebné:

 • dodržiavať zásady osobnej hygieny, najmä dôkladné umývanie rúk,
 • v prípade zmeny jej správania okamžite informovať Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR.

Pri manipulácii s mäsom a vajíčkami z hydiny je dôležité:

 • dôkladné a časté umývanie rúk teplou vodou a mydlom počas prípravy surového mäsa z hydiny a vajec,
 • surovú hydinu a vajcia skladovať a pripravovať oddelene od ostatných potravín; používať oddelené náradie, riady a pomôcky, napríklad nože a dosky na krájanie pre manipuláciu so surovými potravinami,
 • uskladňovať jedlo v nádobách, napríklad obaloch, aby ste zabránili kontaktu medzi surovinami a pripravenými jedlami; aby ste predišli kontaminácii iných potravín; hydinu rozmrazovať na podnose v chladničke,
 • odstraňovať obaly, v ktorých bola zabalená hydina, vajcia, a hygienicky odstraňovať tekutinu vytekajúcu z rozmrazenej hydiny,
 • dôkladné umývanie pracovných plôch, kuchynského náradia a riadu pod tečúcou teplou vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku na riady,
 • dôkladné varenie usmrcuje vírus – všetky jedlá z hydiny (vrátane vajec) je potrebné tepelne upraviť tak, aby sa dosiahla teplota najmenej 70 stupňov Celzia vo všetkých častiach spracovanej potraviny; ideálne je používať teplomer. Presvedčte sa pri tepelnej úprave, či je šťava z mäsa hydiny číra a nie ružová, či mäso hydiny nie je červené alebo ružové, v prípade vajec, či sú bielka a žĺtka pevné (odporúča sa tepelná úprava vajec minimálne 6 minút v závislosti od ich veľkosti),
 • neodporúča sa konzumovať surové alebo nedostatočne tepelne upravené pokrmy z hydiny (vrátane vajec).

Osoby, ktoré prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom, musia sledovať svoj zdravotný stav a v prípade vzniku príznakov chrípky/chrípke podobného ochorenia bezodkladne kontaktovať ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby a zrealizuje laboratórne vyšetrenie vzorky biologického materiálu od chorého (výter z nosa a hrdla).

Informácie o vtáčej chrípke a situácia v Slovenskej republike sú dostupné na https://www.svps.sk/zvierata/choroby_chripka.asp.

 

Zdroj: TS Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, teraz.sk

(JM)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky