Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Chrípka nie je banalita: Kedy je vhodné dať sa proti nej zaočkovať?

VEDA NA DOSAH

Odborníci tak odporúčajú spraviť do konca novembra, aby ochranný účinok vydržal počas celej chrípkovej sezóny.

Doktorka očkuje seniorku. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) pripravil v spolupráci so svojimi epidemiológmi, infektológmi a hygienikmi súhrn základných informácií o chrípke, očkovaní proti chrípkovým vírusom a prevencii respiračných ochorení, ktoré vám po častiach sprostredkúvame.

Očkovanie je prevenciou ťažkého priebehu chrípky u jednotlivcov a rastu počtu hospitalizácií v dôsledku komplikácií z ochorenia, a tým aj nadbytočného zaťaženia zdravotníckeho systému. V prípade vzniku epidémií chrípky je práve očkovanie kľúčovým opatrením, ktoré môže zabrániť nežiaducemu dopadu chrípky na rizikové skupiny obyvateľov.

V nevyhnutných prípadoch je možné očkovať aj v neskorších mesiacoch, dokonca i v prípade, ak prebieha epidémia chrípky. Očkovanie by ste mali odložiť, ak pociťujete príznaky chrípky alebo prechladnutia. Účinnosť chrípkovej vakcíny klesá približne o 6 – 11 percent za mesiac. Vzhľadom na to, že hladina protilátok by mala byť po očkovaní dostatočná ešte aj na ochranu pred prípadnou druhou vlnou chrípky v jarných mesiacoch, je dôležité správne načasovanie očkovania.

U zdravých detí a dospelých do 65 rokov sa uvádza účinnosť chrípkových vakcín 70 – 90 percent. U starších osôb účinnosť klesá. Avšak očkovanie proti chrípke ľudí vo vekovej skupine 65+ vedie až k 60-percentnému zníženiu počtu hospitalizácií v dôsledku pneumónie a chrípky a dokonca k až 68-percentnému zníženiu úmrtí v súvislosti chrípkou. Práve vzhľadom na uvedené prínosy očkovania proti chrípke WHO odporúča, aby minimálne 75 percent ľudí vo vyššom veku (ako i osôb s chronickými ochoreniami) bolo zaočkovaných proti sezónnej chrípke.

Má protichrípková vakcína význam aj pre mladých zdravých?

Áno. U zaočkovaných ľudí je významne nižšia pravdepodobnosť, že ochorejú na chrípku a očkovanie ich zároveň chráni pred komplikáciami chrípkového ochorenia (bronchitída, pneumónia, akútna sinusitída, akútna otitída) alebo pred hospitalizáciou. Zaočkovaný mladý a zdravý človek chráni svoje zdravie, pomáha znižovať riziko nákazy pre ľudí vo svojom okolí a zachováva si práceschopnosť.

Je možné ochorieť na chrípku aj viackrát za sezónu?

Áno, je to možné. Môže sa to stať, pretože vírus chrípky podlieha ľahko a často mutáciám, ako aj preto, že existuje viacero druhov chrípkových vírusov súčasne. Počas sezóny tak medzi ľuďmi cirkulujú viaceré typy chrípkových vírusov a imunita po prekonaní jedného typu chrípky nemusí zabezpečiť ochranu proti inému. Napríklad po infekcii vírusu chrípky A je možné nakaziť sa vírusom chrípky B a naopak. Keďže vakcína zámerne obsahuje viac podtypov vírusov chrípky A aj B, najlepšou prevenciou voči opakovanému ochoreniu na chrípku je práve očkovanie proti chrípke. Vakcína poskytne spoľahlivú ochranu pred tými vírusmi chrípky, ktorých antigény sa nachádzajú v očkovacej látke pre danú sezónu.

Čo ak vakcína „netrafí” chrípkové kmene danej sezóny?

Môže sa stať, že zloženie vakcíny napokon „netrafí” niektorý z chrípkových kmeňov, ktorý počas sezóny preváži v populácii, no nestáva sa to často. Očkovanie je však prínosné i v tomto prípade. Existujú štúdie, ktoré dokázali, že aj vakcína obsahujúca odlišné vakcinálne kmene dokáže znížiť výskyt horúčkových stavov a horúčkových respiračných ochorení horných dýchacích ciest až o 20 percent. Najmä v prípade rizikových skupín obyvateľstva to nie je zanedbateľné percento a takáto ochrana, hoci čiastočná, má pre ne stále veľký význam.

Je možné naraz ochorieť na chrípku a covid či adenovírus?

Áno. Oslabený organizmus je totiž náchylnejší na ďalšie infekcie. Súbežný priebeh chrípky a iného respiračného ochorenia môže zhoršiť váš zdravotný stav, skomplikovať liečbu, prípadne mať fatálne následky.

Chráni očkovanie proti chrípke aj pred covidom a naopak?

Nie, pretože ide o dva rôzne vírusy a každá zo schválených vakcín efektívne chráni iba pred tým ochorením, na prevenciu ktorého bola vyvinutá. Očkovanie proti chrípke aj očkovanie proti covidu však podstatne znížia riziko, že budete mať súčasne chrípku i ochorenie COVID-19. Súbežný priebeh oboch ochorení, respektíve prekonanie oboch infekcií v krátkom časovom rámci môže významne zhoršiť váš celkový zdravotný stav.

Môžem sa dať súčasne zaočkovať proti chrípke aj proti covidu?

Nakoľko ide o neživé vakcíny, je možné podať obe vakcíny naraz, každú do iného ramena. Očkovaciu látku proti chrípke je v princípe možné aplikovať súčasne nielen s vakcínou proti ochoreniu COVID-19, ale aj s inou vakcínou, napríklad proti pneumokokom. Je na zvážení lekára, či bude očkovať osobitne proti chrípke a osobitne proti covidu. Vtedy sa obvykle uplatňuje minimálny odstup medzi očkovaniami 4 až 7 dní (nie je nevyhnutný, no slúži na odlíšenie prípadných vedľajších účinkov po očkovaní).

Odpovede na najčastejšie otázky o chrípkovej sezóne vypracovali:
PhDr. Mgr. Adriana Mečochová – vedúca sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ SR;
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. – epidemiologička, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici;
Mgr. Edita Staroňová, PhD. – vedúca Národného referenčného centra pre chrípku ÚVZ SR;
MUDr. Jana Kerlik, PhD. – epidemiologička, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici;
PhDr. Júlia Adamčíková – vedúca odboru surveillance infekčných ochorení ÚVZ SR;
Mgr. Eva Chmelanová – vedúca odboru pripravenosti na biologické hrozby a pandémie ÚVZ SR;
MUDr. Ingrid Senajová, MPH – vedúca oddelenia epidemiológie, podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ so sídlom v Svidníku;
doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA – zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na hygienu detí a mládeže;
MUDr. Ivan Bakoss – vedúci odboru imunizácie ÚVZ SR;
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH – hlavný hygienik SR.

Zdroj: ÚVZ SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky