Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Srdce netrápi len láska

VEDA NA DOSAH

Ochorenia srdca a ciev sú najčastejšou príčinou smrti v Európe a sú tiež hlavnou príčinou invalidity a zníženej kvality života. Je preto nevyhnutné systematicky sa zaoberať problematikou patogenézy kardiovaskulárnych ochorení, ich prevenciou a liečbou, a to aj na modeloch imitujúcich patologické stavy vyskytujúce sa v humánnej medicíne.

Zámerom skúmania mechanizmov patogenézy a adaptácie srdca na stresové stavy je odhalenie nových štruktúr a biomarkerov v oblasti cielenej prevencie i ochrany srdca pred jeho funkčným zlyhaním.

Kto je Miroslav Barančík

RNDr. Miroslav Barančík, DrSc. je od roku 2010 riaditeľom ÚVS SAV. Absolvoval viacero zahraničných pracovných pobytov na Experimental Cardiology, Max-Planck-Institute v Nemecku. Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa zameriava na problematiku súvisiacu s vnútrobunkovou signalizáciou, jej úlohou v regulácii a modulácii odpovede živočíšnych buniek na rozdielne formy stresu.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.