Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Osteoporóza – „Tichý vykrádač kostí“

VEDA NA DOSAH

Osteoporóza je závažné chronické ochorenie, ktoré postihuje obe pohlavia, viacej však ženy. Celosvetovo utrpí osteoporotickú zlomeninu 1 z 3 žien a 1 z 5 mužov vo veku nad 50 rokov. Osteoporózou však môžu trpieť už aj mladšie ročníky. Náš hosť v prednáške priblížil práve rizikové skupiny ľudí, ktoré by mali na toto ochorenie myslieť dopredu.

Každých 30 sekúnd si niekto v Európskej únii zlomí kosť v súvislosti s poznanou či nepoznanou osteoporózou. Je nebezpečná tým, že jednak znižuje kvalitu života (po zlomenine), jednak skracuje život. Zlomeniny, a to najmä krčka stehennej kosti vedú totiž k zvýšenej úmrtnosti hlavne vo vyššom veku. Pri osteoporóze je veľký problém to, že o nej nemusíme vedieť.  Dozvedáme sa o nej pri zlomenine alebo preventívnom vyšetrení kostí. Preto ju voláme aj „tichý vykrádač kostí“.

Základným diagnostickým nástrojom je denzitometrické vyšetrenie, ktoré je u nás veľmi dobre dostupné. Profesor Payer nám vysvetlil príčiny vzniku osteoporózy, čo je cieľom a základom úspešnej liečby, ako dlho by mala liečba trvať a aké rôzne antiporoticky pôsobiace prípravky, resp. lieky máme k dispozícii na Slovensku. A navyše sme sa dozvedeli, v čom je liečba osteoporózy náročnejšia a zložitejšia, ak sa nevenuje dostatok pozornosti jej prevencii.

Kto je Juraj Payer

Lekár a rešpektovaný odborník na osteoporózu prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP je prednostom internej kliniky Lekárskej fakulty UK v Bratislave a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, prodekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave a hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre odbor vnútorné lekárstvo a odbor endokrinológia. Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa zameriava najmä na metabolické ochorenia kostí a ich vzťah k endokrinným ochoreniam.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky