Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Trápi vás nadváha? Slovenská obezitologická asociácia vytvorila prvú linku obezity

VEDA NA DOSAH

Do projektu je zapojených šesť odborníkov, ktorí sa špecializujú na komplexnú liečbu. Sú prvým krokom k zdravšiemu životu.

Žena s nadváhou. Zdroj: iStockphoto.com

Žena s nadváhou. Zdroj: iStockphoto.com

Trápite sa s obezitou a neviete, na koho sa obrátiť? Na pomoc prišla prvá telefonická linka obezity na Slovensku. Linka umožňuje ľuďom s obezitou spojiť sa priamo s lekármi špecializovanými na liečbu obezity a s ňou spojených komorbidít.

Ľudia s obezitou často nevyhľadajú potrebnú pomoc, pretože nevedia, na koho sa majú obrátiť. Neuvedomujú si, že obezita je ochorenie, ktoré vyžaduje lekársku pomoc, nenachádzajú oporu blízkych, pri viacerých pokusoch o redukciu hmotnosti zlyhali alebo sa jednoducho hanbia.

Slovenská obezitologická asociácia prišla s riešením, ako zlepšiť dostupnosť odbornej pomoci pre ľudí s obezitou na Slovensku. Vznikla prvá linka obezity, ktorá sprostredkuje konzultácie priamo s odborníkmi zaoberajúcimi sa komplexným manažmentom (pre)obezity. Ide o chronické ochorenie, ktoré sa dá liečiť.

Komu je linka určená?

Telefonická linka má slúžiť ľuďom, ktorí vnímajú svoj problém s preobezitou alebo obezitou a dosiaľ nenašli odhodlanie vyhľadať lekára alebo v ich okolí nie je dostupné centrum zamerané na komplexný manažment obezity.

„Očakávame, že linka umožní ľuďom, ktorí majú pochybnosti, či ich stav hraničí s obezitou alebo dlhodobo neúspešne bojujú s obezitou, spojiť sa a konzultovať svoj zdravotný stav s lekárom, ktorý im pomôže zorientovať sa v problematike ochorenia a v prípade potreby ich nasmeruje na odborné pracovisko, ktoré sa venuje manažmentu (pre)obezity. Linka nenahrádza komplexnú liečbu obezity, ale je prvým krokom k zdravšiemu životu a je dostupná aj pre tých, ktorí sa osobným stretnutiam s lekárom doteraz vyhýbali alebo majú pochybnosti o svojom metabolickom zdraví a nevedia, kde majú začať,“ hovorí doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA) a viceprezidentka EASO pre stredoeurópsky región.

Doktorka konzultuje zdravotný stav s obéznym paciantom. Zdroj: iStockphoto.com

Doktorka konzultuje zdravotný stav s obéznym pacientom. Zdroj: iStockphoto.com

Funguje jeden deň v týždni

Telefonická linka pre ľudí s obezitou je spustená od jesene 2023 a je dostupná na telefónnom čísle +421 948 836 261. Volajúci sa môžu s odborníkmi spojiť každý utorok od 17.00 do 20.00 hod.

Spoplatnená je ako bežný hovor, a to v sume podľa platných taríf jednotlivých operátorov.

„V tejto chvíli je do projektu zapojených šesť odborníkov, ktorí sa špecializujú na komplexnú liečbu obezity, a veríme, že ich bude stále pribúdať, aby sme čo najviac zlepšili dostupnosť telefonickej konzultácie. Ide o odborníkov aktívne vykonávajúcich lekársku prax, preto je interval, keď je linka dostupná, zatiaľ vymedzený na tri hodiny v týždni,“ povedal doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc., MPH, viceprezident Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA).

Najdôležitejšie fakty o obezite

  • Do kategórie obéznosti sa človek zaradí, keď je jeho index telesnej hmotnosti (BMI) 30 alebo vyšší.
  • Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zomrú každý rok v dôsledku obezity štyri milióny ľudí.
  • Celosvetová miera obezity sa od roku 1980 takmer zdvojnásobila.
  • Svetová federácia pre obezitu predpokladá, že do roku 2030 bude trpieť obezitou každá piata žena a každý siedmy muž.
  • Mnohé chronické ochorenia a aj obezita sú spôsobené tak génmi, ako i prostredím.

 

Zdroj: SAV, VND

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky