Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Tomáš Bertók: Európsky grant je uznaním našej vedeckej práce a komerčnej idey

Marta Bartošovičová

Chemik pracuje na jednoduchom diagnostickom teste rakoviny prostaty aj prsníka.

Konatelia spoločnosti Glycanostics, zľava: Ján Tkáč, Eva Kováčová a Tomáš Bertók. Zdroj: T. Bertók

Konatelia spoločnosti Glycanostics, zľava: Ján Tkáč, Eva Kováčová a Tomáš Bertók. Zdroj: T. Bertók

Slovenská biotechnologická spoločnosť Glycanostics, ktorá pôsobí v oblasti včasnej diagnostiky rakoviny, uspela v európskej výzve EIC Accelerator. Z vyše štyritisíc firiem z celej Európskej únie obstálo iba 65 inovačných startupov a malých i stredných podnikov. Glycanostics je treťou slovenskou firmou v histórii, ktorá po MultiplexDX a Sensoneo získala spomenutý grant.

V tejto súvislosti sme požiadali o rozhovor talentovaného vedca Tomáša Bertóka, jedného z konateľov startupu Glycanostics.

Čo pre vás znamená získanie grantu od Európskej rady pre inovácie a ako ho plánujete použiť?

Grant, samozrejme, okrem financií, pre nás predstavuje primárne uznanie našej vedeckej práce a komerčnej idey. Konkurencia je v týchto projektoch enormne vysoká a fakt, že sa náš tím dostal medzi doslova pár víťazov – top 1,5 percenta európskych inovátorov -, je pre nás veľká česť a záväzok. Použiť ho plánujeme na to, aby sme úspešne dostali na trh náš diagnostický test pre detekciu nádorov prostaty.

Samozrejme, každý z nás si do projektu prináša nejaké súkromné vízie. Moje zahŕňali vytvoriť tím šikovných mladých ľudí zo Slovenska, s ktorými sa spoločne v rámci firmy budeme posúvať k spoločnej vízii – niečo na svete zmeniť k lepšiemu.

Čo zahŕňa váš výskum a aký bude jeho najväčší prínos v praxi?

Náš výskum v oblasti diagnostiky nádorov prostaty je ukončený. V súčasnosti prebieha vývoj. To znamená, že náš prototyp naberá konkrétne črty. Čoskoro začne validácia na veľkom množstve klinických vzoriek, určujú sa klinické parametre a pripravuje sa certifikácia a registrácia nášho testu. Výskumu sa však plánujeme stále venovať.

Ide predovšetkým o skorú a neinvazívnu diagnostiku nádorov prsníka. Tento rok sa nám po úspešnej klinickej štúdii podarilo podať patentovú žiadosť na novoobjavený biomarker. Tejto indikácii sa budú vo firme venovať naši noví kolegovia, ktorých aktuálne vyberáme z takmer stovky uchádzačov.

Novú metodiku na detekciu glykoproteínov, teda komplexných cukrov, ste vypracovali už v prvom roku doktorandského štúdia. Ako ste odvtedy pokročili vo vývoji?

Aby som ľudí nezaťažil záplavou odborných termínov, vypichnem to najdôležitejšie. Pri spolupráci s klinikami sme zistili, že ak má mať naša metóda aj komerčné využitie, musí zohľadniť technológie, s ktorými má klinický personál skúsenosti celosvetovo a nepredstavuje ďalšiu záťaž z hľadiska obstarávania novej infraštruktúry v nemocniciach.

Našu technológiu sme preto od začiatku vyvíjali tak, aby bola kompatibilná s tými platformami, ktoré sa aktuálne štandardne v klinických laboratóriách nachádzajú a ktorých sa držia aj veľké diagnostické spoločnosti pri svojej výrobe.

Kto sa na tomto výskume okrem vás podieľa?

Výskum, ktorý sa uskutočnil pre diagnostiku rakoviny prostaty, sa realizoval v úzkom okruhu mojich kolegov vo firme. Pôvodcom vynálezu som ja spolu s mojím bývalým školiteľom, doktorom Jánom Tkáčom. V súčasnosti, keď sa objavili nové markery s vynikajúcimi vlastnosťami, ktoré navyše veľmi dobre korelujú s nástupom ochorenia u sledovaných pacientov, je nutné náš tím rozšíriť. Potom by sme sa mohli naplno venovať všetkým typom rakoviny, o ktorých od začiatku uvažujeme, môže ich byť až jedenásť.

Sami sme boli prekvapení, koľko u nás žije šikovných ľudí, ktorých cieľom je niečo dokázať a zviditeľniť Slovensko v zahraničí v dobrom svetle. Veľmi radi by sme ich motivovali a vytvorili pevné základy pre budúci biotechnologický/biomedicínsky priemysel na Slovensku. Ten v posledných pár rokoch získal pevné základy vďaka niekoľkým šikovným ľuďom a ich firmám, na ktorých sa už dá stavať.

Tomáš Bertók. Zdroj. Archív T. B.

Tomáš Bertók. Zdroj. Archív T. B.

Čo vás podnietilo k založeniu biotechnologickej spoločnosti a kto sú vaši partneri?

Hlavným podnetom bolo prejsť do bodu, keď dobrá myšlienka, o ktorej sme presvedčení, že môže ľuďom pomôcť, neskončí len na papieri pri písaní grantu alebo konferenčného príspevku či vedeckej publikácie. Urobiť však krok smerom k praxi je pre samotného vedca takmer nemysliteľná úloha. Za našich partnerov považujem ľudí, ktorých sme potrebovali na to, aby sme sa naučili všetko to, čo je pre nás v súčasnosti potrebné a čo vedec prirodzene neovláda. Sú to patentoví právnici, marketéri, regulatórni špecialisti a top projektoví manažéri, investori a odborníci na podnikové stratégie a financie. Medzi týmito odborníkmi na biznis sme si napokon našli aj našu novú CEO Ing. Evu Kováčovú.

Samozrejme, nezastupiteľnú úlohu u nás zohrávajú klinici – lekári, ktorí denne prichádzajú do kontaktu s desiatkami až stovkami pacientov i vzoriek, dávajú nám priamu spätnú väzbu a pomáhajú nám s dizajnom štúdií, zberom vzoriek od dobrovoľníkov alebo z biobánk a interpretáciou výsledkov či dovyšetrením pacientov. Spoluprácu s takýmito motivovanými ľuďmi si nesmierne ceníme a, samozrejme, radi sa pýšime tým, že nám momentálne pomáhajú urológovia a onkológovia z viacerých európskych krajín.

Vaša spoločnosť Glycanostics získala v septembri tiež investíciu prostredníctvom platformy Crowdberry a investičného fondu CB Growth ONE. Môžete nám priblížiť aj tento úspech?

S Michalom Nešporom, partnerom v Crowdberry, sa poznáme už niekoľko rokov, a to od našej účasti v národnom kole Future Now. Sledovali náš posun a prejavili záujem o spoluprácu. Musím povedať, že v pravý čas. Čakala nás nacionalizácia našej prvej patentovej žiadosti a v prípade, že by sme dostali grant EIC Accelerator, o ktorý sme sa v tej dobe chceli uchádzať, bolo nutné značné spolufinancovanie.

Toto je ďalšia bariéra na ceste vedca do komerčnej sféry výskumu a vývoja. Granty, ktoré firmám umožnia preniknúť na trh a dokončiť vývoj často v období, ktoré je vzhľadom na skoré štádium rozvoja firmy pomerne rizikové, majú na uchádzačov priame dopady z hľadiska hľadania dodatočných financií. Tu prichádza na rad súkromný investor, ktorý môže pomôcť nielen po finančnej stránke, ale svojou odbornosťou aj s ďalším rozvojom firmy a kontaktmi na medzinárodnej úrovni.

Investícia od Crowdberry predstavuje vstup väčšieho počtu menších investorov do štruktúry našej spoločnosti, čím sa priamo podieľajú na jej úspechu. To, že sme dokázali získať stanovenú sumu cez kolektívnu podporu v rekordne krátkom čase, svedčí aj o tom, že si spoločnosť začína byť vedomá potreby našej samostatnosti aj v iných oblastiach národného hospodárstva, aké tu doposiaľ prevažujú. A taktiež, že slovenský investor je už ochotný vstúpiť aj do projektov s vyššou mierou rizika, ale s potenciálne neporovnateľným výnosom oproti iným startupom.

Tomáš Bertók na svojom pracovisku v spoločnosti Glycanostics. Zdroj: T. Bertók

Tomáš Bertók na svojom pracovisku v spoločnosti Glycanostics. Zdroj: T. Bertók

Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING, (1986) pochádza z Bratislavy. Študoval odbor biotechnológie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pôsobil najskôr ako doktorand a následne ako samostatný vedecký pracovník na Oddelení glykobiotechnológie v Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied. Bol spoluriešiteľom viacerých domácich i zahraničných projektov a školiteľom pre doktorandské štúdium.

Udelili mu viacero ocenení vrátane Top študentská osobnosť SR 2013/2014, Cena SAV pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov (2015), Mladá osobnosť vedy za rok 2016 v rámci prestížneho ocenenia Vedec roka SR či rebríček 30 pod 30 časopisu Forbes Slovakia, kde ho zaradili ako najväčší talent v oblasti vedy a výskumu. Taktiež bol absolútnym víťazom súťaže Mladý inovatívny podnikateľ SR 2020.

Spolu s Anikó Bertókovou a kolektívom napísal knihu NANOBIOTECHNOLÓGIE alebo Od lepiacej pásky k medicínskym aplikáciám, ktorá získala Prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017. Na svojom konte má vyše 1300 citácií (WoS, Scopus, 2021).

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky