Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Študentský projekt jej otvoril dvere do sveta

Monika Tináková

Júlia Bartková

V uplynulom roku vypracovala Júlia Bartková v rámci konferencie ŠVOČ víťazný projekt. Venovala sa v ňom pacientkam, ktoré v minulosti trpeli na onkologické ochorenie a diagnostikovali im zhubný nádor prsníka.

Júlia našu redakciu pred pár dňami kontaktovala, pretože sa jej s touto prácou podarilo dostať sa na miesta, o ktorých sa jej ani nesnívalo. S víťaznou prácou prerazila vo svete. Podarilo sa jej prednášať na prestížnej University College v Londýne, kde sa na konferenciu dostali len 4 študenti a Júlia bola jedinou zo Slovenska. Vybrali si ju ako prednášajúcu aj na Royal Surgery University Dublin v Írsku a tiež do Prahy na tretiu Karlovu Univerzitu.

Júlia Bartková je príkladom mladej výskumníčky, ktorá sa svojou šikovnosťou už ako veľmi mladá angažuje na prestížnych výskumných pracoviskách vo svete. Zatiaľ však stále zostáva na Slovensku.

M. HUCÁKOVÁ: Júlia, Tvoja práca nesie názov Nová metóda abdominálneho posunu pri kombinovanej rekonštrukcii prsníka. O čo v nej ide?

J. BARTKOVÁ: V našom výskume sme sa zamerali na pacientky, ktoré v minulosti trpeli na onkologické ochorenie. Presnejšie na tie, u ktorých bol diagnostikovaný zhubný nádor prsníka. Pozorovali sme pacientky, ktoré boli po chirurgickom odstránení celej mliečnej žľazy a následne podstúpili kombinovanú rekonštrukciu prsníka. Niektorým sme aplikovali brušný posun našou novou pozmenenou METódou. V závere sa nám ukázalo, že táto metóda má výraznejší estetický a funkčný efekt oproti ,,klasickej metóde“. Ako jeden z faktorov sme sledovali aj pooperačné uzdravovanie a hodnotíme ho ako rýchlejšie a celkovo lepšie s menším počtom pooperačných komplikácií rekonštruovaného miesta.

M. H.: Tento výsledok si prezentovala na najväčšej univerzite v Londýne. Ako si to vnímala? Bolo pre publikum zaujímavé počúvať práve Teba?

J. BARTKOVÁ: Táto univerzita patrí spolu s Cambridgom a Oxfordom medzí univerzity ,,golden triangle“. Tradične sa umiestňuje na popredných miestach národných a medzinárodných rebríčkoch. Veľmi som si priala mať možnosť porovnať si svoje schopnosti na medzinárodnej úrovni. Môcť vidieť ako pracujú  študenti v zahraničí. Nadobudnúť nové skúsenosti, vedomosti a kontakty, posunúť svoje prezentačné schopnosti. Tiež som chcela celkovo spoznať ako také veľké konferencie vôbec prebiehajú. Vypočula som si zaujímavé prednášky doktorov, inovatívnych vo svojom odbere pôsobiacich v Londýne alebo v zahraničí napríklad vo Švajčiarsku. Po mojej prednáške a diskusii za mnou dokonca niektorí študenti a lekári z publika prišli a osobne mi gratulovali k práci a prednáške. Páčila sa mi aj neustála možnosť ,,networkingu“ medzi študentmi medicíny a lekármi.

prezentácia na najväčšej univerzite v Londýne

M. H.: Takže si sa dočkala pozitívnej spätnej väzby?

J. BARTKOVÁ: Určite áno. Viacerí zúčastnení lekári ocenili moju prednášku a aj to, že som vo voľnom čase popri škole pracovala na výskumnom projekte a takto ho pred početným publikom v Londýne prezentovala. Už len to, že som sa na konferenciu dostala, bola zdĺhavá cesta. Prieskum, kde všade by som sa takto mohla dostať, som si robila sama a pozitívne správy, že ma vybrali, mi prišli domov symbolicky presne na Štedrý deň.

M. H.: Na druhej konferencií v Dubline si sa už prezentovala trochu inou formou. Svoju tému si opisovala na základe plagátu.

J. BARTKOVÁ: Áno, ale na jeho vyhotovenie boli dané presné rozmery, veľkosť, typ použitého písma, forma a členenie. Spolu vybrali 300 takýchto plagátov a ja som sa ocitla medzi študentmi z celého sveta, ako napríklad Kanada, Japonsko, Nový Zéland či Holandsko. Napriek svojej internacionálnosti ale konferencia prebiehala vo veľmi rodinnej atmosfére. Účastníci sa zaujímali nielen o môj výskum, ale aj o Slovensko či fungovanie Univerzity Komenského. Bola to  výborná príležitosť, ako zviditeľniť krajinu a našu fakultu na medzinárodnej úrovni.       

prezentácia na druhej konferencií v Dubline

M. H.: Aké máš teraz plány pracovné a možno aj tie osobné?

J. BARTKOVÁ: Po mojej prednáške v Londýne som aj na základe mojich predošlých skúseností a projektov dostala pozvanie od Britského plastického rekonštrukčného chirurga na stáž King’s College Hospital v Londýna. Ide o 5 týždňovú odbornú stáž na oddelení plastickej rekonštrukčnej chirurgie, kde by sme mali spolu spolupracovať na projekte. V Londýne by som sa tiež rada ako dobrovoľníčka venovala charitatívnej organizácii (Depaul) Pomoc pre ľudí bez domova, pre ktorej pobočku ako opatrovateľka pracujem aj v Bratislave. Po jej skončení ma čaká štvortýždňová stáž na Taiwane v hlavnom meste Taipei, taktiež na plastickej rekonštrukčnej chirurgii. Taiwan som si vybrala na základe odporúčaní rekonštrukčných chirurgov, ktorí si toto miesto vyberajú na odborné stáže kvôli moderným a inovatívnym postupom v danom odbore. Na týchto miestach si chcem určite v lete aj pocestovať a v septembri ma čaká posledný štátnicový ročník medicíny.

M. H.: Držíme palce pri štúdiu aj na cestách, nech sa Ti vo všetkom darí.

 

Zhovárala sa: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: z archívu poskytla Júlia Bartková

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky