Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Spájajú vedu, pohyb a zdravie

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto / lopta

Pohybom a účinkami pohybu na naše telo sa zaoberajú vedci zo Sekcie obezity Biomedicínskeho centra SAV. Realizujú štúdie s pravidelným cvičením v prípade sedavých ľudí s obezitou a rizikom metabolického ochorenia, ale aj seniorov s poruchou pamäte alebo motoriky. Dobrovoľníci pritom nielen cvičia, ale majú možnosť pozrieť sa aj na účinok cvičenia, a to vďaka celému spektru vyšetrení, ktoré absolvujú pred a po tréningovej intervencii.

„Tieto vyšetrenia sú akýmsi zrkadlom, v ktorom sa odrážajú účinky tréningu na množstvo rôznych fyziologických funkcií. Pozeráme sa aj na mechanizmy vzniku cukrovky 2. typu, ako aj na hnedý tuk a molekuly, ktoré sa aktivujú chladom u otužilcov – ľadových medveďov. Hľadáme bioaktívne molekuly, resp. potravinové doplnky, ktoré by mohli zvýšiť kapacitu adaptovať sa na pravidelný tréning,“ uvádza MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., ktorá pracuje na Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV. 

Pomocou výskumu vedci hľadajú odpoveď na nasledovné otázky: Aké účinky má pohyb na naše telo? Dokážeme pohybom zlepšiť pamäť? Akými mechanizmami na nás pohyb pôsobí? Čo sa s nami deje, keď sa pravidelne nehýbeme? Aké zdravotné riziká sa spájajú s obezitou a so sedavosťou? Ako uplatniť pohyb v klinickej praxi, v prevencii a v liečbe chronických ochorení? Ako sa podieľa svalstvo na sprostredkovaní benefitov fyzickej aktivity? Komunikujú spolu sval a mozog? Ako u človeka funguje hnedý tuk?

Viacero cieľov

Cieľom výskumu tímu zo Sekcie obezity Biomedicínskeho centra SAV je poukázať na úlohu fyzickej inaktivity v patogenéze chronických ochorení, na protektívny efekt fyzickej zdatnosti, na pleiotropné benefičné účinky a mechanizmy pravidelnej pohybovej aktivity; definovať efektívnu dávku pohybovej aktivity, poukázať na význam edukácie a motivácie jedinca / pacienta a tiež načrtnúť možnosti ako realizovať preskripciu cvičenia v rámci prevencie a liečby v klinickej praxi.

„Chceme tiež poukázať na klinický výskum, ktorý v spolupráci s klinickými lekármi, skúsenými vedcami a trénermi z FTVŠ, ako aj s LFUK v Bratislave realizujeme na Slovensku, so zameraním na benefičné účinky cvičenia a ich molekulárno-biologické mechanizmy. K cieľom patrí aj výskum hnedého tukového tkaniva a jeho významu u človeka,“ uvádza MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

Zdôraznila, že ako všetky komplexné projekty, aj ich štúdie sa dajú realizovať len na základe spolupráce, jednak s odborníkmi z FTVŠ, ako aj s klinickými lekármi a s viacerými zahraničnými spolupracovníkmi. „Neboli by reálne ani bez dobrovoľníkov, ochotných zapojiť sa do výskumu, ktorý im môže priniesť bezprostredný zdravotný benefit a pre mnohých je aj motiváciou na dlhotrvajúcu zmenu s pravidelným cvičením ako súčasťou bežnej rutiny. Motivačne pôsobí aj spätná väzba a možnosť prispieť k poznaniu, ako aj entuziastický prístup odborníkov a trénerov z FTVS, vďaka ktorému majú záujemcovia možnosť pokračovať v cvičení pod dohľadom profesionálov aj po ukončení štúdie.“

 

Informácie poskytla: MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky