Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Seriál o plodnosti a tehotenstve: Ako funguje tvorba vajíčka

Justína Mertušová

Vznik každého nového života začína vo vajíčku. Jeho kvalita hrá v súvislosti s plodnosťou kľúčovú úlohu.

Dozrievajúce vajíčko vo vaječníku. Ilustrácia: Michaela Mašánová

Dozrievajúce vajíčko vo vaječníku. Ilustrácia: Michaela Mašánová

V seriáli o plodnosti a tehotenstve prinášame náhľad do sveta zložitého reprodukčného systému. Pre každé embryo predstavuje prvých pár týždňov po oplodnení veľký boj a väčšina z nich ho nezvládne. V skutočnosti mnohé prirodzene počaté embryá zaniknú skôr, ako žena vôbec zistí, že je tehotná. Len asi jedna tretina oplodnených vajíčok prežije a vyvinú sa z nich bábätká, ktoré sa narodia do nášho sveta.

V prvej časti sa dozviete:

  • čo je plodnosť,
  • kedy je správny okamih pre oplodnenie vajíčka,
  • ako dochádza ku chromozómovým abnormalitám,
  • prečo sú mitochondrie dôležité pre kvalitu vajíčok.

Fertilita

Odborný výraz fertilita znamená plodnosť a vyjadruje potenciál vajíčka stať sa oplodneným a natoľko životaschopným, že prejde úspešným tehotenstvom. Vôbec to nie je triviálna záležitosť, veľká väčšina oplodnených vajíčok jednoducho nemá to, čo potrebuje.

Nespočetné klinické štúdie ukázali, že ak sa vyhýbame niektorým toxínom a berieme špecifické doplnky výživy, môžeme zvýšiť percento vitálnych vajíčok, z ktorých potom vznikne kvalitné embryo. Týmto spôsobom zvýšime aj šancu, že sa dokážu uhniezdiť v maternici a znížime riziko potratov v ranom štádiu tehotenstva.

V polovici 30. roku života ženy začína plodnosť rýchlo klesať, čo je do značnej miery výsledkom klesajúcej kvality vajíčok. Je to natoľko limitujúci faktor pri pokuse otehotnieť, že sa s ním ľudia stretávajú aj pri úsilí o umelé oplodnenie.

Ak sa žena snaží otehotnieť vyše 6 až 12 mesiacov a má viac ako 35 rokov, je dobré navštíviť špecialistu na liečbu plodnosti, aby zistil, či existuje konkrétna medicínska príčina, pre ktorú sa jej to nedarí a či sa dá riešiť.

Skutočnosť, že väčšina oplodnených vajíčok nikdy nedospeje do úspešného tehotenstva, je problém, ktorému sa venuje veľmi málo pozornosti, pretože existuje všeobecne mylná predstava, že oplodnenie vajíčka je pri počatí jedinou skutočnou výzvou.

V skutočnosti hrá kvalita vajíčka rozhodujúcu úlohu v tom, ako dlho trvá otehotnieť, či už prirodzene, alebo prostredníctvom umelého oplodnenia, pričom tajomstvo je DNA v chromozómoch vajíčka.

Spermie a vajíčka sú špecializované bunky, nazývané gaméty, a sú jedinečné v porovnaní s väčšinou ostatných buniek v tele, pretože obsahujú iba 23 chromozómov, čo je len polovica ich obvyklého počtu. Pri oplodnení sa polovica genómu nášho otca zmieša s polovicou genómu našej matky, aby sa vytvoril náš úplný genóm, ktorý tvorí 46 chromozómov.

Uvoľnenie vajíčka z vaječníka. Zdroj: iStockphoto.com

Proces dozrievania a uvoľňovania vajíčka z vaječníka. Zdroj: iStockphoto.com

Vývin vajíčka

Pri narodení disponuje žena všetkými vajíčkami, ktoré kedy bude mať, a každé vajíčko je až po obdobie niekoľkých mesiacov pred ovuláciou v takzvanom pozastavenom stave. Približne tri až štyri mesiace pred ovuláciou začne rásť malá zásoba nezrelých vajíčok, a hoci väčšina z nich prirodzene odumrie, jedno z nich je to „vybrané“ a pokračuje vo svojej ceste dozrievania.

Počas jednotlivých mesačných periód dochádza spravidla k striedaniu aktivity jedného a druhého vaječníka, pričom dozrieva vždy len jedno, výnimočne viac vajíčok.

Vajíčko dozrieva vo folikule, obale zloženom z buniek s vyživovacou a hormonálnou funkciou. Keď sa vajíčko sformuje a dozrie, dokončí ovuláciu tým, že praskne z folikulu a putuje smerom dolu vajcovodom už pripravené na oplodnenie.

Ak má žena 28-dňový menštruačný cyklus, tak k ovulácii dochádza približne na 14. deň od začiatku menštruačného krvácania. Čas, keď je vajíčko pripravené na oplodnenie, je zhruba 12 – 24 hodín po ovulácii. Nemusíme sa však obávať, či sme sa časovo presne trafili, keďže pohyblivé spermie môžu prežiť v ženskom reprodukčnom trakte, kde majú šancu stretnúť sa s vajíčkom, až päť dní.

Najdôležitejšie sú chromozómy

Hoci potenciál embrya rozvinúť sa do tehotenstva závisí od mnohých faktorov, zďaleka najdôležitejším je správny počet kópií každého chromozómu.

K väčšine chromozómových chýb dochádza v skutočnosti krátko pred ovuláciou, v štádiách procesu delenia, zvaného meióza. Ak proces v ktorejkoľvek fáze zlyhá, konečným výsledkom je nadbytočná alebo chýbajúca kópia chromozómu. Na to, aby vajíčko správne rozdelilo chromozómy a vykonalo všetky práce potrebné na dozrievanie, je potrebné obrovské množstvo energie.

Chromozómy X a Y. Zdroj: iStockphoto.com

Chromozómy X a Y. Zdroj: iStockphoto.com

Najznámejším príkladom chromozomálnej abnormality je Downov syndróm. V 95 percentách prípadov je Downov syndróm spôsobený tým, že vajíčko poskytne jednu kópiu chromozómu 21 navyše, plod má teda tri kópie namiesto zvyčajných dvoch. Z tohto dôvodu sa Downov syndróm nazýva aj trizómia 21. Podstatne zriedkavejšia je trizómia 18 (Edwardsov syndróm) a trizómia 13 (Patauov syndróm).

Riziko Downovho syndrómu je u žien pod 25 rokov 1 : 1500, u 30-ročných 1 : 1000, u 40-ročných 1 : 100 a u 50-ročných 1 : 10.

Väčšina chromozomálnych abnormalít vo vajíčkach sa nehromadí postupne medzi 30. a 40. rokom života, ako si možno viacerí myslia. Inými slovami, starnutie priamo nespôsobuje chromozomálne abnormality, ale vytvára podmienky, ktoré predisponujú vajíčka k nesprávnemu dozrievaniu krátko pred ovuláciou.

Tieto chromozomálne abnormality sú najčastejšou príčinou skorých potratov a neúspešných cyklov umelého oplodnenia, ako aj dôvodom, prečo starším ženám trvá oveľa dlhší čas otehotnieť.

Tvorba energie vo vajíčku

Vajíčko potrebuje v kritických časoch energiu, ktorá poskytuje palivo pre rôzne procesy spojené s delením chromozómov. Pre potenciál embrya je tiež životne dôležité prežiť prvý týždeň a úspešne sa implantovať do výstelky maternice.

Štruktúry, ktoré vytvárajú energiu vnútri vajíčok sa výrazne menia s vekom, v reakcii na živiny a iné vonkajšie faktory. Rastúce vajíčko potrebuje veľa energie vo forme chemickej zlúčeniny adenozíntrifosfátu – ATP –, a preto má viac ako pätnásťtisíc bunkových štruktúr – mitochondrií. Je ich desaťkrát viac, ako má ktorákoľvek iná bunka v tele. Mitochondrie musia byť v dobrom stave, aby vytvorili dostatok energie.

V priebehu času a v reakcii na oxidačný stres dochádza k poškodeniu mitochondrií a tie sú potom menej schopné produkovať energiu. Bez dostatočnej energie je vývin vajíčka a embrya značne ovplyvnený alebo úplne prerušený.

V ďalšej časti zistíte, ktoré nebezpečné látky vplývajú na samotnú kvalitu vajíčok a ako môžeme jednoduchým vylúčením toxínov zvýšiť šancu na úspešnú plodnosť.

 

Zdroje: Fett R.: It Starts with the Egg: How the Science of Egg Quality Can Help You Get Pregnant Naturally, Prevent Miscarriage, and Improve Your Odds in IVF. Franklin Fox Publishing LLC. 2014

trisomytest, genomicseducation, ucshealth

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky