Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nálož vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách rastie

VEDA NA DOSAH

Regionálne úrady verejného zdravotníctva potvrdili nový koronavírus vo všetkých odobratých vzorkách odpadových vôd.

Symbol koronavírusu v kvapke vody. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) monitorujú prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd (ČOV). Od mája do septembra 2021 odobrali 205 vzoriek. Z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 184 (89,76 percenta).

V ostatných týždňoch pozorujú nárast počtu pozitívnych vzoriek. Od 37. týždňa poukazujú výsledky sledovania vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch na vysoký nárast vo viacerých krajoch, a to v Bratislavskom, Trenčianskom, Žilinskom, Košickom a Prešovskom kraji. Napriek miernemu poklesu počas 38. kalendárneho týždňa bol vírus SARS-CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách, čo zodpovedá zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii na Slovensku.

Vo všetkých vzorkách zaznamenali aj prítomnosť RNA vírusu. Niektoré vzorky z 38. kalendárneho týždňa sa ešte vyšetrujú.

V ostatných týždňoch pozorujeme nárast počtu pozitívnych vzoriek. V 38. kalendárnom týždni bol vírus SARS-CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách.

Analýza_odpadových_vôd_na_prítomnosť_SARS-CoV-iStock-1222836014.jpg

Monitorovanie SARS-CoV-2 vo vzorkách odpadových vôd. Zdroj: iStockphoto.com

„Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sme začali vykonávať v 18. kalendárnom týždni 2021 a vykonávame ho pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou RT-PCR. Vzorky odoberajú regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd. Vyšetrujeme ich v Národnom referenčnom centre pre mikrobiológiu životného prostredia na ÚVZ SR,“ vysvetľuje Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky.

Komplexnejší pohľad

Od 30. kalendárneho týždňa spolupracuje na monitoringu odpadových vôd Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) v Bratislave, ktorý odoberá a spracováva vzorky v týždenných intervaloch z ďalších ČOV. Následne sa vzorky analyzujú v NRC na ÚVZ SR.

Monitoring odpadových vôd je užitočným doplnkovým nástrojom k analyzovaniu epidemiologickej situácie na Slovensku. Naďalej platí, že regionálne úrady verejného zdravotníctva identifikujú ohniská nákazy prioritne epidemiologickým vyšetrovaním (dohľadávanie kontaktov, cielené PCR testovanie a podobne).

„Monitoring odpadových vôd nám dotvorí komplexnejší pohľad na to, v ktorých častiach Slovenska sa zvyšuje alebo sa znižuje počet prípadov. Na lokality s narastajúcim počtom prípadov sa potom môžu epidemiológovia bližšie zamerať a nastaviť tam potrebné protiepidemické opatrenia,“ zdôrazňuje hlavný hygienik Ján Mikas.

Úrad verejného zdravotníctva SR sa obracia na obyvateľov s výzvou. Prosíme, aby boli obyvatelia opatrní, dodržiavali platné vyhlášky ÚVZ SR a pravidlá R-O-R. Tiež odporúčame, aby využili čas na skoré zaočkovanie, a to zvlášť vtedy, ak majú rizikové faktory, prípadne žijú v spoločnej domácnosti s osobami, ktoré majú rizikové faktory, pracujú alebo sa o takéto osoby starajú.

Zdroj: Tlačová správa ÚVZ SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky