Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedci z viedenskej univerzity vyvinuli sľubné metódy na diagnostiku nádorov mozgu u detí

VEDA NA DOSAH

Tímu z oddelenia pediatrie a dorastovej medicíny MedUni vo Viedni sa podarilo zvýšiť šancu na ľahšiu diagnostiku a výber terapie.

Dieťa na prehliadke u lekárky. Zdroj: iStockphoto.com

Zdroj: iStockphoto.com

Nádory mozgu patria medzi najčastejšie zhubné ochorenia u detí a sú najčastejšou príčinou úmrtia na rakovinu v tejto vekovej skupine pre svoju často veľmi agresívnu progresiu. Pri hľadaní lepších možností liečby sa teraz výskumnému tímu pod vedením Johannesa Goja z oddelenia pediatrie a dorastovej medicíny MedUni vo Viedni podarilo vytvoriť dve sľubné nové metódy, ktoré výrazne uľahčia diagnostiku, výber terapie a sledovanie odpovede (reakcie) na liečbu.

Stačí niekoľko kvapiek krvi

Novozavedené metódy prinášajú mnohé výhody. Na stanovenie diagnózy, sledovanie priebehu nádorového ochorenia či zistenie prítomnosti prognosticky nepriaznivého markera stačí totiž len niekoľko mililitrov krvi alebo mozgovomiechového moku.

V súčasnosti si plánovanie terapie a monitorovania vyžaduje časovo náročné zobrazovacie postupy, ktoré je možné u malých detí často vykonávať len v celkovej anestézii. „Molekulárne metódy, ktoré skúmame, nepredstavujú žiadnu ďalšiu záťaž pre malých pacientov a mohli by poskytnúť dôležité zistenia pre individuálne koordinované terapeutické opatrenia už v priebehu niekoľkých hodín,“ povedal vedúci štúdie Johannes Gojo a zdôraznil dôležitosť výsledkov štúdie, ktoré boli nedávno publikované v odborných časopisoch Acta Neuropathologica a Cancers.

Postupy vyskúšali na dvoch typoch nádorov

Minimálne invazívne postupy skúmali odborníci na dvoch typoch mozgových nádorov – na zriedkavých embryonálnych tumoroch s viacvrstvovými rozetami (ETMR), ktoré sa vyskytujú najmä u dojčiat, a na zvlášť agresívnej forme meduloblastómu (MB).

V štúdii o ETMR sa vedci zamerali na mikro-RNS, malé molekuly, ktoré hrajú dôležitú úlohu v regulácii génov a sú výrazne zmenené u detí s ETMR. „Nárast hladín 517-mikro RNS v krvi je špecifický pre tento typ nádoru a veľkosť nárastu zodpovedá veľkosti nádoru. Hladiny sa teda po úspešnej operácii výrazne znížili a, naopak, v prípade recidívy nádoru sa zvýšili,“ uviedla prvá autorka Sibylle Madlener z oddelenia pediatrie a dorastovej medicíny MedUni vo Viedni a vysvetlila výsledky, ktoré teraz majú potvrdiť v klinických štúdiách.

CT lebky. Zdroj: iStockphoto.com

CT lebky. Zdroj: iStockphoto.com

S cieľom preskúmať nové metódy na zlepšenie diagnostiky a terapie MB tím skúmal mozgovú tekutinu detí. Ak biopsia ukázala zvýšený gén MYC, ktorý reguluje delenie a rast buniek, ide o veľmi agresívnu formu MB. „V priebehu nášho výskumu sa nám podarilo vytvoriť postup, ktorý dokáže odhaliť aj tie najmenšie množstvá MYC. Vďaka tomu vieme detegovať zmenu v počiatočnom štádiu a podľa toho môžeme naplánovať terapiu,“ doplnila prvá autorka Natalia Stepien.

Výskumníci a lekári teraz plánujú vykonať štúdie, ktoré určia, do akej miery možno pri tejto metóde hodnotiť aj odpoveď na terapiu.

Zdroj: Lisa Viedeň

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky