Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nová štúdia: Užívanie vitamínu D môže znížiť riziko demencie

VEDA NA DOSAH

Až 40 percentám starších ľudí, ktorí ho prijímali často, sa neprejavila chorobná strata pamäti a rozumových schopností.

Ilustračný obrázok: Tobolky vitamínu D v oblakoch. Zdroj: iStock

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Výskumníci z Hotchkissovho inštitútu mozgu na Calgarskej univerzite v Kanade a z Exeterovej univerzity vo Veľkej Británii skúmali vzťah medzi podávaním vitamínu D a demenciou u vyše 12 388 účastníkov amerického Národného koordinačného centra pre Alzheimerovu chorobu, ktorí mali priemerný vek 71 rokov. O ich štúdii informuje portál Exeterovej univerzity.

Jej výsledkom je zistenie, že užívanie vitamínu D odďaľuje nástup demencie a až 40 percentám starších ľudí, ktorí ho prijímali často, sa vôbec neprejavila.

Vitamín D je vhodné užívať už pred začiatkom demencie

Demencia nastúpila v priebehu desiatich rokov 2 696 účastníkom štúdie. Z toho 2 017 (75 percent) pred jej prepuknutím neužívalo vitamín D a 679 (25 percent) ho užívalo v základnej odporúčanej dávke.

„Vieme, že vitamín D má na mozog určité účinky, ktoré by mohli znižovať riziko demencie, avšak doteraz priniesli výskumy v tomto smere protichodné výsledky,“ povedal profesor Zahinoor Ismail, vedúci nového výskumu. „Naše zistenia poskytujú kľúčové poznatky o skupinách ľudí, pre ktoré môže byť dopĺňanie vitamínu D vhodné. Celkovo sme našli dôkazy naznačujúce, že keď sa začne vitamín D dopĺňať skôr, pred poklesom kognitívnych funkcií (čiže rozumových schopností a pamäti – pozn. red), môže byť obzvlášť prospešný.“

Vitamín D síce účinkoval na všetkých, ale výraznejší efekt mal u žien ako u mužov. Takisto viac účinkoval na ľudí s normálnymi kognitívnymi schopnosťami v porovnaní s tými, ktorí mali príznaky typické pre nastupujúcu demenciu.

Ilustračná foto: Kapsuly vitamínu D, ruka. Zdroj: iStock

Ilustračná fotografia. Zdroj: iStockphoto.com

Vitamín D môže chrániť mozog pred Alzheimerovou chorobou

Účinky vitamínu D boli tiež výrazne väčšie u ľudí, ktorí nie sú nositeľmi génu APOEe4, známeho tým, že predstavuje vyššie riziko vzniku Alzheimerovej choroby (formy demencie – pozn. red.) v porovnaní s ľuďmi, ktorí sú jeho nositeľmi.

Autori štúdie naznačujú, že nositelia génu APOEe4 lepšie absorbujú vitamín D z čreva, čo môže znížiť jeho účinok, keď sa dopĺňa. Túto hypotézu však neoverili v krvi.

Predchádzajúci výskum prišiel na to, že nízke hladiny vitamínu D sú spojené s vyšším rizikom demencie. Vitamín D sa podieľa na odstraňovaní amyloidu v mozgu, ktorého akumulácia je jedným z charakteristických znakov Alzheimerovej choroby.

Štúdie tiež zistili, že vitamín D môže pomôcť chrániť mozog pred hromadením tau, ďalšieho proteínu, ktorý prispieva k rozvoju demencie. Jej spoluautor Dr. Byron Creese z Exeterovej univerzity povedal, že prevencia demencie alebo dokonca oddialenie jej nástupu sú životne dôležité vzhľadom na rastúci počet ľudí, ktorých postihuje. Dodal však, že sú potrebné klinické štúdie, aby sa potvrdilo, či sú výsledky ich zistení správne.

Na Exeterovej univerzite prebieha štúdia VitaMIND, ktorá túto problematiku ďalej skúma. Jej účastníkom náhodne prideľuje buď vitamín D, alebo placebo. Vedci na respondentoch počas jej priebehu prostredníctvom pamäťových testov a testov myslenia skúmajú, aký to má dosah. Štúdia prebieha prostredníctvom onlineovej štúdie PROTECT, ktorá je otvorená pre ľudí žijúcich vo Veľkej Británii vo veku 40 a viac rokov. V Kanade je podobná onlineová štúdia CAN-PROTECT, pričom výskumné tímy oboch medzi sebou komunikujú.

Zdroj: Exeterova univerzita, DOI: 10.1002/dad2.12404
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky