Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach vychádza v ústrety študentom so špecifickými potrebami: všeobecné lekárstvo študuje chlapec so svalovou dystóniou, ktorý pred rokmi nedokázal sám chodiť

VEDA NA DOSAH

Pred siedmimi rokmi sa Prešovčan Branislav Bujňák dokázal pohybovať iba na vozíčku a nemohol napísať žiaden súvislý text. Dnes tento 19-ročný chlapec študuje všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, ktorá mu vyšla v ústrety predĺžením času na testy pri prijímacích skúškach a keďže sa jedná o študenta so špecifickými potrebami kvôli zníženým pohybovým schopnostiam, poskytuje mu aj ďalšie kompenzačné úľavy, ktoré nevyhnutne potrebuje pri rovnocennom zvládaní štúdia v porovnaní so svojimi zdravými rovesníkmi. S negatívnymi reakciami sa tento prvák nestretol ani u pedagógov, ani u spolužiakov, práve naopak, všetci mu veľmi fandia. Za sebou má prvé skúškové obdobie, ktoré zvládol bez problémov.

Braňo trpí generalizovanou svalovou dystóniou. V dôsledku genetickej poruchy mu nesprávne fungujú bazálne gangliá v mozgu, ktoré ovplyvňujú vôľou ovládané svaly. Jeho mozog vytvára nepotrebné a neželané impulzy vyvolávajúce nadbytočné svalové napätie (spazmy). Bez operačného zákroku, ktorý absolvoval pred niekoľkými rokmi, by trpel permanentnými svalovými kŕčmi a triaškou. Nebol by schopný chodiť, ani udržať v ruke pero. Dnes sa jeho ochorenie prejavuje našťastie už len zhoršenou chôdzou a poruchou jemnej motoriky, kvôli ktorej požiadal o úpravu prijímacích pohovorov a tiež potrebuje o čosi dlhší čas na vypracovanie odpovedí pri testoch počas štúdia.

„Bol som veľmi rád, keď som sa dozvedel, že mi na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach vyjdú v ústrety dlhším časom na odpovede pri prijímacích skúškach. Kvôli poškodenej motorike mám totiž problém s presným označením krížiku vo štvorci v hárku s odpoveďami – no nakoniec som potreboval asi iba pätnásť minút navyše oproti iným uchádzačom,“ hovorí Branislav Bujňák, ktorého teší, že môže študovať medicínu. Stať sa lekárom sa tento mladík rozhodol práve vzhľadom na to, čo si so svojou chorobou v minulosti užil a preto, že mu medicína veľmi pomohla.

„Tento mladý muž je veľký bojovník a ja osobne sa veľmi teším, že sa mu podarilo nielen úspešne absolvovať náročné prijímacie skúšky na našu fakultu, ale prekonať aj prvé náročné skúšky. Je ukážkovým príkladom sily vôle a motivácie, ako sa nevzdávať, bojovať, prekonávať prekážky a ísť si za svojim cieľom. Verím, že o niekoľko rokov úspešne dokončí štúdium – držím mu v tom palce,“ konštatuje dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. Viac sa dočítate na http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/tlacove-spravy/

Zdroj: Tlačová správa Lekárskej fakulty UPJŠ  v Košiciach

Uverejnila: BK

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky