Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kričíte na deti? Slovná agresia je podľa vedcov rovnako traumatizujúca ako fyzické tresty či zneužívanie

VEDA NA DOSAH

Verbálne útoky v detstve vedú obete v neskoršom veku k sebapoškodzovaniu, závislostiam a sú príčinou psychických problémov.

Verbálne násilie je v dnešnej dobe frekventovanejšie ako fyzické či sexuálne. Zdroj: iStockphoto.com

Verbálne násilie je v dnešnej dobe frekventovanejšie ako fyzické či sexuálne. Zdroj: iStockphoto.com

Kričanie na deti môže byť pre ne rovnako traumatizujúce ako fyzické tresty či sexuálne zneužívanie, tvrdí nová štúdia. Verbálne útoky v detstve vedú obete v neskoršom veku vo väčšej miere k sebapoškodzovaniu či užívaniu drog. Dospelí, ktorí si ako deti zakúsili slovnú agresiu a ktorých rodičia pravidelne označovali za hlúpych, častejšie končia vo väzení.

Tvrdé rozhovory s deťmi skrátka na ľudskej psychike spôsobujú obrovské škody, preto by podľa odborníkov definitívne mali byť uznané za jednu z foriem zneužívania.

Krik, očierňovanie a slovné hrozby

Typickými prejavmi verbálneho zneužívania detí dospelými sú krik, očierňovanie dieťaťa či slovné hrozby. „Tieto akcie môžu byť pre vývoj dieťaťa rovnako škodlivé ako iné v súčasnosti uznané a súdne stanovené typy zlého zaobchádzania, ako je fyzické násilie či sexuálne zneužívanie,“ uviedli odborníci vo svojom článku v časopise Child Abuse & Neglect.

Frekventovanejšie než fyzické násilie

Verbálne násilie je v dnešnej dobe frekventovanejšie ako fyzické či sexuálne. Možno by ste neverili, no stretáva sa s ním až 40 percent detí a toto číslo stále rastie.

Dospelí si často vôbec neuvedomujú, aký vplyv na dieťa môže mať už zvýšený hlas a nahnevaný tón a mnohí nešetria ani vyhláseniami ako „si hlúpy“ alebo „si lenivý“, a to najmä vtedy, keď sami v detstve zažili od rodičov podobné invektívy.

Každý týždeň sa stretnú so slovným útokom

Výsledky nedávneho prieskumu v Spojenom kráľovstve, na ktorom sa zúčastnilo tisíc detí vo veku 11 až 17 rokov, ukázali, že dospelí (rodičia, opatrovatelia, učitelia a dokonca rodičia priateľov našich detí) často používajú zraňujúce a znepokojujúce slová a svoje deti alebo deti, o ktoré sa starajú, pravidelne obviňujú, urážajú a kritizujú.

Až polovica respondentov uviedla, že sa s takýmto správaním stretáva každý týždeň a jeden z desiatich dokonca denne. Medzi najzraňujúcejšie výroky, ktoré adolescenti na vlastnej koži zažili, patria „si zbytočný“, „si hlúpy“ a „nič nedokážeš urobiť dobre“.

Naopak, k najpozitívnejším vyjadreniam sa podľa prieskumu radia vyznania ako „som na teba hrdý“, „dokážeš to“ a „verím v teba“.

Na scéne je nová platforma Words Matter

Obavy o duševné zdravie detí a ich vývoj vzhľadom na narastajúce verbálne násilie viedli odborníkov k založeniu charitatívnej organizácie Words Matter, ktorej cieľom je zvýšiť informovanosť o tejto problematike a priniesť vhodné riešenia.

Novú platformu podporujú ďalšie britské charitatívne a neziskové organizácie zamerané na ochranu detí National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), Save The Children, Place2Be a Centrum Anny Freudovej.

Deti majú k rodičom absolútnu dôveru a berú ich vážne

Podľa spoluautora článku profesora Petra Fonagyho, vedúceho oddelenia psychológie a jazykových vied na University College London (UCL) a výkonného riaditeľa Centra Anny Freudovej, sú deti geneticky nastavené tak, že veria tomu, čo hovoria rodičia, majú k nim absolútnu dôveru a berú ich za každých okolností vážne.

Opakované verbálne útoky na deti môžu viesť k ich zahanbeniu a postupnej izolácii. Zdroj: iStockphoto.com

Opakované verbálne útoky namierené voči deťom môžu viesť k ich zahanbeniu a postupnej izolácii. Zdroj: iStockphoto.com

Ak teda budú rodičia svoje deti opakovane verbálne znevažovať, môže to viesť ich k zahanbeniu, postupnej izolácii a vylúčeniu. Časom budú neschopné začleniť sa do svojej komunity, ťažko nadviažu nové kontakty a nezvládnu využívať výhody sociálneho učenia.

Skutočne hlboká trauma

Stovky štúdií už poukázali na to, že vystavovanie detí verbálnemu zneužívaniu ich hlboko traumatizuje. U ľudí, ktorí sa s ním v detstve stretali, často pretrváva i v dospelom veku psychické utrpenie, majú komplexné emocionálne a vzťahové ťažkosti a rôzne fyzické či duševné poruchy.

Vysoká je aj pravdepodobnosť, že sa týraný jedinec v živote s podobnými situáciami opätovne stretne (cielene si napríklad nájde partnera, ktorý ho bude zneužívať, alebo sa pridá k ľuďom, ktorí aplikujú na druhých podobné násilie, aké zažil on sám).

Ako komunikujete so svojimi deťmi vy?

Aj keď sa slovné násilie zdá na prvý pohľad menej škodlivé ako to fyzické, jeho následky sú rovnako závažné. „Ľudia, ktorí sa s ním v mladom veku stretnú, trpia spravidla nízkym sebavedomím, užívajú vo vyššej miere nikotín, alkohol a ďalšie návykové látky a je u nich prítomné zvýšené riziko vzniku úzkostí, depresií a psychotických porúch,“ uviedol Fonagy.

Väčšina dospelých si dnes podľa odborníkov vôbec neuvedomuje, aké sú slovné útoky na deti v skutočnosti škodlivé. Verbálne zneužívanie detí zároveň nie je také viditeľné, a tak mu môžeme len ťažko zabrániť. Zodpovednosť za zdravie detí a novej generácie stojí primárne na rodičoch. V prvom rade si oni musia byť vedomí toho, ako so svojimi deťmi komunikujú. Ich deti to totiž ovplyvní na celý život.

Zdroj: The Guardian

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky