Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Komunikačná aplikácia pre deti s autizmom

VEDA NA DOSAH

ikona pre oznámenie: lekár

Študentky Fakulty architektúry STU (FA STU) pod vedením pedagóga Martina Baláža vyvinuli zaujímavú pomôcku vo forme komunikačnej aplikácie určenej na komunikáciu s autistami. Na téme študentky pracovali v akademickom roku 2015 /2016, kde sa im podarilo vytvoriť aplikáciu s jednoduchou žltou postavičkou, ktorá obsahuje rôzne série so stovkou obrázkov.

Počas školského roka navštevovali študentky škôlky s autistickými deťmi, rozprávali sa s učiteľkami, rodičmi, ako aj lekármi. Aj vďaka týmto rozhovorom vyvinuli už spomínanú komunikačnú aplikáciu, ktorá pomáha. Študentky dizajnu Fakulty architektúry STU pod vedením pedagóga Martina Baláža. Na téme by chceli študentky pracovať aj v ďalšom akademickom roku, kde plánujú vytvoriť nové verzie. Zámerom nových verzií je pomáhať deťom a dospelým s ďalšími diagnózami, preloženie aplikácie do angličtiny a najmä – nájdenie investora, ktorý by pomohol pomôcku dostať do škôlok a zariadení.

V súčasnosti aplikácia obsahuje stovky obrázkov s jednoduchou žltou postavičkou, ktorá vykonáva činnosti denného harmonogramu od hygieny, cez hru, prechádzku či jedlo a spánok. Ďalšia zo série postavičiek zase prejavuje emócie, ktoré prežívame a ukazuje správanie, ktoré je dobré a naopak aj to, ktoré je nesprávne.

„Stretávali sme sa s učiteľkami, hovorili a kreslili sme s deťmi, aj s tými najmenšími, aby sme pochopili, ako vnímajú svet. Postavičky sú žlté – v prípade dvoch osôb môže byť druhá postava oranžová, pretože tieto farby sú pre autistov prijemné. Kresba neobsahuje veľa detailov, lebo tieto deti vyžadujú jasnú a presnú komunikáciu a detaily by ich vyrušovali. Uvažovali sme napríklad pridať postavičke vlasy, oblečenie či opasok, ale práve to odpútavalo pozornosť od obsahu, od aktivity, ktorú postava znázorňuje,“ vysvetľuje Martin Baláž z Ústavu dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Tím dizajnérov spolupracoval pri vývoji Ikonografického komunikačného systému pre ľudí s autizmom s viacerými organizáciami a edukačnými zariadeniami pre autistov. Pri návšteve škôlok a ďalších zariadení sa ukázalo, že väčšinou v nich pedagógovia používajú vlastné kreslené „kartičky“ z obrázkami denného harmonogramu, predmetov či správania. Aplikácia dostupná cez internet by teda bola pre takéto zariadenia veľkou pomôckou. Študentky FA STU navrhli aplikáciu ako otvorenú platformu – obrázky, ktoré slúžia na ikonografickú komunikáciu s deťmi je možné do aplikácie neustále dopĺňať a databázu tak rozširovať. Tá má teraz niekoľko častí – ikonky pre jedenie, zábavu, kultúru a relax, hygienu, oblečenie, vzdelávanie, šport, spánok a pre komunikáciu (rôzne oznámenia či usmernenia).

Ikonografickú komunikáciu s autistami využívajú nielen učitelia, ale aj samotní rodičia. Obrázky povedia deťom, aké aktivity počas dňa majú vykonať a oni si môžu sledovať a označovať, čo už urobili. Pomocou obrázkov komunikujú aj samotní autisti. Hovoria iným o tom, čo potrebujú a ako sa cítia. Elektronickú komunikáciu pritom uprednostňujú ako jasnú a funkčnú.

Aplikáciu tvorili študentky FA STU Dominika Berkiová, Eva Hudáková a Barbora Rutová pod vedením pedagóga Martina Baláža v spolupráci s grafickou dizajnérkou Evou Kubáňovou zo somA Centra kreatívneho myslenia o.z.

tím projektu

Projekt nás naučil akceptovať princípy tímovej práce, ako dizajnérky sme museli konzultovať s rôznymi skupinami ľudí – najskôr sme si museli určiť štýl kresby, postáv a predmetov, kontrolovať sme museli sústavne aj stvárnenie jednotlivých ikoniek a celý dizajnérsky tím si uvedomoval, že projekt, na ktorom pracujeme, musí slúžiť a pomáhať používateľom. Aj preto ho vnímame ako prínos pre naše zručnosti a pochopenie hodnoty, ktorú môže dizajn priniesť užívateľovi,“ hovorí Dominika Berkiová.

„Bolo to zaujímavé zadanie, videli sme, že dôležitý nie je len vizuál, ale že môžeme deťom pomôcť. Myslím, že sme sa s tým, aby aplikácia aj dobre vyzerala a aj pomáhala, popasovali úspešne,“ hovorí Eva Hudáková.

Tvorbu aplikácie iniciovala Nadácia Pontis s podporou firmy Lenovo. Tím na Fakulte architektúry STU sa rozhodol pomôcku ďalšej vylepšovať ako vedecký projekt. Radi by tiež našli investora, ktorý by im systém pomohol dotiahnuť do podoby, kedy by ho mohli používať tí, ktorým má pomôcť – rodičia či učitelia. „Radi by sme rozšírili databázu ikoniek a vylepšili ich podobu. Zároveň aplikáciu prekladáme do angličtiny. V novom akademickom roku by sme s ďalšou skupinou študentov skúsili systém rozšírili do podoby, ktorú by mohli používať ľudia aj s ďalšími diagnózami,“ hovorí Martin Baláž z FA STU.

Autor: Andrea Settey Hajdúchová, STU v Bratislave (tlačová správa: Študentky STU navrhli komunikačnú aplikáciu pre deti s autizmom)

Foto: STU v Bratislave

Redigovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky