Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Inovatívny projekt Pre zdravie detí podporuje vzdelávanie rodičov a ich spoluprácu s pediatrami

VEDA NA DOSAH

Detských lekárov je čoraz menej a pacientov stále pribúda, čo je z dlhodobého hľadiska neudržateľné.

Pediater a rodič by mali spolu aktívne komunikovať. Zdroj: iStockphoto.com

Pediater a rodič by mali spolu aktívne komunikovať. Zdroj: iStockphoto.com

Starostlivosť o deti a ich zdravie si vyžaduje nielen odborný pohľad, ale aj úzku a dobrú spoluprácu medzi pediatrami a rodičmi, tvrdia pediatri, ktorých počet v ostatnom čase rapídne klesá.

Podľa členky výboru Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti (SSPPS) Beaty Kartousovej je aktuálna situácia na Slovensku doslova alarmujúca.

Priemerný vek pediatrov sa neustále zvyšuje, aktuálne je to 59 rokov. Detskí pacienti budú však pediatrom v službe iba pribúdať, čo je z dlhodobého hľadiska neúnosné.

Jedno z možných riešení preto detskí lekári vidia vo vzdelávaní rodičov, aby títo zvládli manažovať základné ochorenia a viac sa venovali ich prevencii. Je veľmi dôležité, aby sa začala aktívna komunikácia pediatrov a rodičov s cieľom posilniť vzájomnú dôveru, zvýšiť informovanosť rodičov a zároveň odľahčiť nápor na ambulancie a pohotovosti.

Stav pediatrov v súčasnosti (mapa hore) a stav pediatrov na Slovensku, ak odídu do dôchodku všetci pediatri v dôchodkovom veku (mapa dolu). Zdroj: A-medi

Stav pediatrov v súčasnosti (mapa hore) a stav pediatrov na Slovensku, ak odídu do dôchodku všetci pediatri v dôchodkovom veku (mapa dolu). Zdroj: A-medi

Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti preto spustila edukačný projekt Pre zdravie detí.

Pripravovaná webová stránka www.pediatridetom.sk bude rodičom prinášať relevantné informácie pripravené priamo pediatrami a špecialistami a pomôže im získať potrebné zručnosti a sebavedomie v starostlivosti o zdravie svojich detí v domácom prostredí.

Okrem toho SSPPS a OZ Pediatri deťom pripravujú v spolupráci s organizáciou UNICEF v rámci projektu Pediatri deťom i množstvo ďalších edukačných aktivít – kongresy, webináre, edukačné materiály.

Záštitu nad projektom prezvali Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR. Zástupcovia týchto inštitúcií sa zhodujú, že na prácu pediatrov treba vytvoriť vhodné podmienky – napríklad tak, že budú motivovať mladých absolventov lekárskych fakúlt, aby sa rozhodli pre prácu ambulantného pediatra.

Zamestnajú aj ukrajinských lekárov

Projekt Pediatri deťom umožnil zamestnať aj ukrajinských lekárov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť ukrajinským i slovenským deťom. Doktorka a jedna z koordinátoriek rozbehnutej spolupráce Zuzana Nagyová hodnotí doterajšie skúsenosti s ukrajinskými lekármi pozitívne. Podľa jej názoru sú ukrajinskí pediatri veľmi pracovití, šikovní a vďační, že môžu pracovať na Slovensku v pediatrickej ambulancii.

„Deti a rodičia potrebujú pediatrov, ktorí dokážu pochopiť ich potreby a podporiť ich. Začlenením ukrajinských pediatrov, ktorí už na Slovensku sú, do systému zdravotníctva zabezpečujeme, aby sa ukrajinskí rodičia a deti mohli ľahko spojiť s odborníkmi, ktorí rozumejú ich potrebám, aj to, že všetky deti na Slovensku dostanú dodatočnú zdravotnú podporu v čase, keď systém čelí nedostatku,“ povedala koordinátorka Unicefu na Slovensku Michaela Bauerová.

Ťažkosti súvisiace s duševným zdravím

Do popredia sa čoraz viac dostáva téma duševného zdravia detí. Pohyb vystriedali moderné technológie, aplikácie a významný vplyv na fyzické a psychické zdravie má tiež široká škála spracovaných výrobkov, poloproduktov a rýchleho občerstvenia. Okrem toho vzrastá i počet detí so závislosťami a poruchami pozornosti, správania či príjmu potravy.

Rastie tiež záujem o návštevy psychológa alebo psychoterapeuta, a to nielen zo strany rodičov, cítiacich potrebu poradiť sa o výchove alebo zvládaní náročnejších situácií, ale záujem stretnúť sa so psychológom prejavujú čoraz častejšie aj samotné deti.

Prevencia vo forme adekvátnej výživy v prvých 1000 dňoch života

Výživa v období prvých tisíc dní života ovplyvňuje nielen rast a vývoj dieťaťa, ale aj jeho celoživotné zdravie. Rodičia by jej preto mali venovať primeranú pozornosť.

Otázkami súvisiacimi s nevyváženou stravou a zlou životosprávou, ktoré majú korene v ranom detstve, sa treba zaoberať. Výsledky dotazníka NutriCheq za rok 2022 odhalili, že v stravovaní batoliat a detí sú prítomné nedostatky, na ktoré treba rodičov upozorňovať.

Rodičia batoliat (1 – 3 roky) si môžu dnes už i overiť skladbu jedálneho lístka a stravovacie návyky svojho dieťaťa prostredníctvom dotazníka NutriCheq, voľne dostupného na stránke www.1000dni.sk.

Počet detí s problémami imunity a prejavmi alergií narastá tiež. Najčastejšie problémy detských pacientov, ktorí zapĺňajú imunoalergologické a pneumologické ambulancie, sú časté respiračné infekcie, recidivujúci kašeľ či prejavy alergie. Mnohí rodičia zároveň považujú častejšie respiračné ochorenia za závažný problém a žiadajú si vyšetrenie špecialistom. Treba si však uvedomiť, že respiračné ochorenia sú u detí častejšie, lebo imunitný systém malých detí ešte nie je dostatočne zrelý.

Zvyšovanie počtu detí na jednu ambulanciu a často aj neopodstatnené návštevy rodiča v ambulancii sú na pediatra obrovským náporom. Ako alternatívu rodičia neraz volia detskú pohotovosť alebo volajú záchrannú službu.

„Treba povedať, že nemálo rodičov je pri posudzovaní zmien zdravotného stavu svojich detí zneistených a hľadá informácie. Rozumieme strachu rodičov o život a zdravie svojich detí. Správne informácie pre správne rozhodnutie sú v týchto situáciách kľúčové,“ hovorí primár OUP DFNsP v Bratislave Marcel Brenner.

Treba sa sústrediť na zdravie, nie na ochorenia

Snahou všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je upriamiť pozornosť verejnosti na prevenciu zdravia, nie na ochorenia. Preto je nesmierne podstatné, aby sa každý z nás začal viac starať o svoje zdravie a zdravie svojich detí prostredníctvom pravidelných preventívnych prehliadok, pravidelného aktívneho pohybu, športu a dodržiavaním zásad zdravého stravovania.

Medzi dôležité preventívne procedúry patrí aj očkovanie. „Napríklad HPV očkovaním ako jediným môžete predchádzať rakovine krčka maternice alebo konečníka, ktoré spôsobujú HPV infekcie. Týka sa tak oboch pohlaví – dievčat aj chlapcov. Je to jediné očkovanie proti rakovine, proti ktorej sa dá preventívne chrániť už aj deti v ambulanciách pediatra. Od 1. decembra tohto roku sa zároveň rozširuje plné hradenie 9-valentnej vakcíny pre 13- a 14-ročné deti,“ dodáva pediatrička Elena Prokopová.

Zdroj: TS A-medi management, s. r. o.

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky