Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Naši adolescenti nemajú dostatočné vedomosti o rizikách užívania liekov

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok:lieky

Výskumníci z Univerzity Komenského v Bratislave v prieskume zistili, že študenti slovenských  stredných škôl nie sú dostatočne informovaní o zdravotných rizikách užívania liekov.

Výskumníci Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) sa zamerali na otázky bezpečnosti užívania liekov u adolescentov. Ich zistenia poukazujú na alarmujúco nedostatočnú informovanosť študentov slovenských stredných škôl o tom, že s nesprávnym užívaním liekov sa môžu spájať vážne zdravotné riziká. Jedným z dôvodov môže byť aj vplyv rodičov.

V poslednom období sa vďaka novej európskej legislatíve zvýšil záujem o racionálne používanie liekov u detí. Z hľadiska užívania liekov je kritickým obdobie dospievania detí, keď začínajú užívať lieky bez dohľadu rodičov. Pracovná skupina Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK sa preto detailne zamerala na problematiku vedomostí o užívaní liekov a vnímaní rizika farmakoterapie u adolescentov a ich rodičov. Výskum na 12 stredných školách po celom Slovensku ukazuje, že naši adolescenti nemajú dostatočné vedomosti o liekoch, ktoré sú potrebné pre ich správne celoživotné užívanie.

„Adolescenti uviedli, že im lieky nemôžu ublížiť. Nedostatočné boli najmä ich vedomosti o rizikách liekov proti kašľu a bolesti, na alergiu a následkoch užívania dvoch rôznych liekov súčasne. Zistili sme aj rozdiely vo vedomostiach o liekoch a vnímaní rizika farmakoterapie v jednotlivých vekových skupinách a pri rôznych ochoreniach dospievajúcich,“ priblížila zistenia vedúca výskumu prof. Magdaléna Kuželová z Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK.

Výskum má priekopnícky charakter v európskom i svetovom meradle, keďže problematike užívania liekov adolescentmi sa doteraz venovala len minimálna pozornosť. Z výsledkov vyplýva, že slovenskí adolescenti sú aktívnymi a častými užívateľmi liekov nielen na lekársky predpis, ale aj liekov bez lekárskeho predpisu, ktoré nezriedka sami získavajú. Viac než polovica adolescentov, aj z najmladších vekových skupín, užívala lieky bez toho, aby o tom rodičia vedeli.

Riziká si uvedomujú viac dievčatá ako chlapci

„Dievčatá mali lepšie vedomosti o rizikách jednotlivých skupín liekov a častejšie diskutovali o liekoch s rodičmi než chlapci. Podstatným zistením bolo, že rodičia, ktorí takisto nemajú dostatok vedomostí o liekoch ich detí, ovplyvňujú svoje adolescentné deti v oblasti užívania liekov,“ zdôraznila doktorandka PharmDr. Zuzana Klimaszová.

Autori výskumu zdôraznili potrebu diskusie o doplnení vzdelávacích programov a vypracovaní materiálov pre deti a ich rodičov o užívaní liekov a ich riziku. V spolupráci s príslušnými ministerstvami, resp. autoritami v oblasti školstva a zdravotníctva je tiež nutné vypracovať postupy, ako zahrnúť vzdelávanie o liekoch do učebných osnov či národných kampaní.

„Stredoškolská mládež je zraniteľná skupina, ktorá je vystavená množstvu informačných vplyvov s dosahom na celý život. Zistenia o ich chabom povedomí o liekoch nás upozorňujú na potrebu zlepšenia tohto stavu, aby sa tak predišlo zbytočným liekovým problémom u mladých. Teší ma, že naši vedci inšpirujú aj iné krajiny, aby sa výskum v tejto oblasti intenzívne rozbehol,“ vyzdvihol význam výskumu prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Informácie poskytla: Lenka Miller, poverená zastupovaním vedúcej Oddelenie vzťahov s verejnosťou UK v Bratislave

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

 

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky