Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európska lieková agentúra odporúča dve vakcíny aktualizované proti omikronu

VEDA NA DOSAH

Stratégiou EÚ je mať širokú škálu aktualizovaných vakcín, zameraných na rôzne varianty SARS-CoV-2.

Šírenie variantu omikron po svete. Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Omikron je momentálne najrozšírenejší subvariant nového koronavírusu na svete. Zdroj: iStockphoto.com

Európska agentúra pre lieky (EMA) vo štvrtok 1. septembra 2022 na svojom portáli uverejnila oznam o tom, že jej Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP) odporúča použitie dvoch vakcín proti omikronu.

Aktuálne ide vo svete o najrozšírenejší variant nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19.

Tieto dve vakcíny proti kovidu sú aktualizované tak, aby sa okrem pôvodného kmeňa SARS-CoV-2 zamerali aj na podvariant Omicron BA.1. Jednou z nich je Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech a druhou Spikevax od Moderny.

Výbor pre lieky na humánne použitie odporúča ich podávanie u detí od veku 12 rokov a dospelých, ktorí absolvovali aspoň základné očkovanie proti kovidu.

Štúdie ukázali, že obe aktualizované vakcíny môžu vyvolať silné imunitné reakcie proti omikronu BA.1 a pôvodnému kmeňu SARS-CoV-2 u ľudí, ktorí už očkovanie proti kovidu podstúpili. Znamená to, že na subvariant BA.1 reagovali silnejšie ako pôvodné vakcíny.

Vedľajšie účinky pozorované pri upravených vakcínach boli porovnateľné s tými, ktoré sa vyskytli pri pôvodných vakcínach a boli zvyčajne mierne a krátkodobé.

Výbor CHMP teraz pošle svoje stanoviská pre uvedené vakcíny Európskej komisii, ktorá prijme konečné rozhodnutie.

Stratégiou EÚ je čo najväčšia škála aktualizovaných vakcín

S vývojom pandémie je stratégiou EÚ mať širokú škálu aktualizovaných vakcín, zameraných na rôzne varianty SARS-CoV-2, takže členské štáty majú pri navrhovaní svojich očkovacích stratégií množstvo možností, ako uspokojiť svoje potreby.

Pretože sa nedá predpovedať, ako sa bude vírus v budúcnosti vyvíjať a ktoré varianty budú túto zimu cirkulovať, ide o kľúčový prvok v celkovej stratégii boja proti pandémii.

Upravené vakcíny môžu pomôcť udržať optimálnu ochranu proti kovidu, pretože nový koronavírus ďalej mutuje.

EMA v súčasnosti skúma alebo očakáva predloženie na posúdenie aj iných aktualizovaných vakcín, ktoré obsahujú rôzne podvarianty omikronu, napríklad BA.4 a BA.5.

Ak ich odporučí a Európska komisia ich schváli, arzenál dostupných vakcín sa ešte viac rozšíri. EMA dodala, že aktuálne vakcíny Comirnaty a Spikevax sú stále schopné zabrániť vážnemu priebehu až úmrtiu súvisiacemu s kovidom a naďalej sa môžu používať najmä pri základnom očkovaní proti tomuto ochoreniu.

Zdroj: EMA
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky