Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aké sú najväčšie mýty o generických liekoch a v čom sa môžu odlišovať od originálov?

VEDA NA DOSAH

Generiká nemusia byť vždy presnou kópiou originálneho lieku. Líšiť sa môžu vo výrobných procesoch alebo obsahom pomocných látok.

Generiká sú často dostupnejšou alternatívou originálnych liekov. Zdroj: iStockphoto.com

V súčasnosti až 6 z 10 predpísaných balení predstavujú generické lieky. Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Generiká sú často dostupnejšou alternatívou originálnych liekov, no napriek tomu mnohí pacienti nad ich voľbou váhajú. Pritom je to náhrada predpísaného lieku s rovnakou účinnou látkou.

Generické lieky denne užíva až 56 percent slovenských pacientov. Využívajú sa predovšetkým na liečbu kardiovaskulárnych ochorení, hypertenzie, cukrovky, psychických, neurologických, gastrointestinálnych ochorení a alergií.

Aktuálne až 6 z 10 predpísaných balení sú generické lieky. Napriek tomu na ne veľká časť populácie stále nazerá skepticky. Lekári aj farmaceuti upozorňujú, že na to nie je dôvod.

Bezpečné a účinné ako originály

Generický liek je liek s rovnakou účinnou látkou v rovnakom množstve, ako má originálny liek, predáva sa však pod iným názvom a môže pochádzať od iného výrobcu. Užíva sa v rovnakých dávkach a je rovnako bezpečný aj účinný ako originálny liek.

Generikum nemusí byť vždy presnou kópiou originálu. Líšiť sa môže vo výrobných procesoch alebo obsahom pomocných látok. Na základe platnej legislatívy však musí mať ekvivalentnú kvalitu, bezpečnosť aj účinnosť ako originál.

Generické lieky prispievajú k stabilite a efektivite zdravotného systému, keďže predstavujú až 70 percent všetkých liekov vydaných na predpis v EÚ a odčerpávajú iba 30 percent výdavkov na lieky na predpis.

Zaváži obsah pomocných látok

Pri výrobe generických liekov sa musí zachovať rovnaká účinná látka ako pri výrobe originálu a navyše v rovnakom množstve. Od originálnych liekov sa generiká môžu odlišovať pomocnými látkami. Tie nemajú terapeutický účinok, spravidla tvoria väčšinový podiel lieku, umožňujú jeho výrobu alebo prípravu, dávajú mu tvar, chránia ho pred rozpadom pri skladovaní, uľahčujú jeho podávanie alebo zlepšujú jeho kvalitu či stabilitu.

„U niektorých pacientov sa môže prejaviť alergia alebo intolerancia na niektorú z pomocných látok a to môže byť rozhodujúce pri výbere lieku. V prípade rôzneho zloženia pomocných látok medzi originálnym liekom a jeho generickou náhradou môže prípadná alergia či intolerancia na tieto zložky určovať preferenciu konkrétnej formy daného lieku. Aj preto je dôležité sledovať obsah pomocných látok, napríklad v príbalovom letáku,“ vysvetlil profesor MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie a primár Oddelenia klinickej imunológie a alergológie Kliniky detí a dorastu Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Martin.

Nedôvera v generické lieky je zbytočná

Nedôvera v generické lieky pramení z nedostatočnej informovanosti pacientov. Pacient dôveruje pri výbere lieku a nastavení liečby lekárovi; lekárnikovi zase pri výdaji lieku. „Lekári aj lekárnici by mali informovať pacientov o možnosti výberu lieku s rovnakou účinnou látkou, akú má originál. Lekárnik má dostatočné informácie o tom, aby pacientovi pomohol pri výbere správneho lieku,“ uviedla Karin Marček Malenovská, vedkyňa, doktorka farmácie a vedecko-technická pracovníčka Biomedicínskeho centra SAV. Úloha lekárnika a lekára a ich vzájomná spolupráca je preto v poskytovaní informácií o liekoch pacientom nenahraditeľná.

Mýty o generikách

1. Generiká majú vyššie riziko vedľajších účinkov

Generické lieky nespôsobujú viac vedľajších účinkov v porovnaní s originálnymi liekmi. Obsahujú rovnaké aktívne zložky ako originály a musia splniť rovnako prísne štandardy kvality, účinnosti a bezpečnosti, stanovené regulačným úradom. Ak sa vyskytnú nejaké vedľajšie účinky, sú zvyčajne rovnaké ako pri užívaní originálnych liekov a závisia od reakcie konkrétneho pacienta na liek.

2. Generiká vyzerajú inak ako originálne lieky, preto nemôžu mať rovnaké zložky

Keďže sú originálne lieky zvyčajne chránené pôvodným výrobcom a ochrannou známkou, generiká nemôžu vyzerať rovnako. Mávajú preto odlišný tvar, veľkosť, príchuť či farbu, môžu obsahovať aj rôzne neaktívne zložky. Vlastnosti a účinok lieku sú rovnaké.

3. Nástup účinku generík je dlhší ako pri originálnych liekoch

Účinná látka a jej sila sú v oboch liekoch rovnaké, preto by sa ich účinok mal dostaviť v rovnakom čase. Ak sa vyskytne nejaký rozdiel v rýchlosti nástupu účinku, môže to byť spôsobené len malými obmenami v zložení pomocných látok, technológiou výroby, individualitami organizmu pacienta či spôsobom podania.

Zdroj: TS Seesame

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky