Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európska komisia spúšťa novú grantovú výzvu na výskum koronavírusu

Marta Bartošovičová

Zdravotná sestra pri vyšetrovaní pacienta na COVID-19. Zdroj: iStockphoto.com

Európska komisia vyčlenila zo svojho programu pre výskum a inováciu Horizont 2020 ďalších 122 miliónov eur na výskum koronavírusu. Termín na predloženie ponúk je do 11. júna 2020.

Komisia chce prostredníctvom kratších lehôt na vypracovanie žiadostí a ich vyhodnotenie zrýchliť proces výskumu a vývoja. Európa a celý svet totiž naliehavo potrebujú inovatívne riešenia, ktoré ľuďom pomôžu zvládnuť a zmierniť šírenie nákazy, dosiahnuť lepšiu starostlivosť o pacientov a ochrániť zraniteľné skupiny a zdravotníckych pracovníkov v prvej línii, ako aj ich komunity.

Výzva prispieva k záväzku Európskej komisie poskytnúť 1,4 miliardy eur na iniciatívu globálnej reakcie na koronavírus, ktorú 4. mája 2020 spustila predsedníčka Ursula von der Leyenová. „Na boj proti tejto pandémii mobilizujeme všetky naše dostupné prostriedky, ktoré vynakladáme na testovanie, liečbu a prevenciu. Aby sme však koronavírus porazili, musíme tiež pochopiť, ako vplýva na našu spoločnosť a ako čo najlepšie a najrýchlejšie vykonať potrebné kroky,“ vyhlásila komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová.

Osobitnú žiadosť o vyjadrenie záujmu v rámci programu Horizont 2020 je potrebné predložiť do 11. júna.

Táto nová osobitná výzva v rámci programu Horizont 2020 dopĺňa predchádzajúce opatrenia na podporu 18 projektov financovaných sumou 48,2 milióna eur, ktoré boli zamerané na vývoj diagnostiky, liečby, vakcín a pripravenosti na epidémiu.

Zároveň bolo investovaných 117 miliónov eur do 8 projektov týkajúcich sa diagnostiky a liečby, a to prostredníctvom iniciatívy za inovačnú medicínu, ako aj do opatrení na podporu inovačných myšlienok prostredníctvom Európskej rady pre inováciu. Na základe tejto výzvy sa realizuje akcia číslo 3 akčného plánu ERAvsCorona. Ide o pracovný dokument, ktorý je výsledkom dialógov medzi útvarmi Európskej komisie a vnútroštátnymi inštitúciami.

Výskum a vývoj inovácií by mal napredovať čo najrýchlejšie. Zdroj: iStockphoto.com

Ktorým smerom sa má veda a výskum uberať?

Nová výzva sa vzťahuje na päť oblastí, na ktoré Európska komisia vyčlenila orientačné rozpočty v celkovej výške 122 miliónov eur:

  • VÝROBA ZDRAVOTNÍCKYCH POTRIEB – preorientovanie výroby na životne dôležité zdravotnícke potreby a vybavenie (23 miliónov eur),
  • ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE – digitálne nástroje a analytika využívajúca umelú inteligenciu na zlepšenie sledovania a starostlivosti na vysokých úrovniach technologickej pripravenosti (56 miliónov eur),
  • SOCIOLOGICKÝ A PSYCHOLOGICKÝ PRIESKUM – behaviorálne a sociálno-ekonomické vplyvy opatrení prijatých v reakcii na vypuknutie nákazy (20 miliónov eur),
  • KOHORTOVÉ ŠTÚDIE – celoeurópske dlhodobé kohortové štúdie súvisiace s ochorením COVID-19 (20 miliónov eur),
  • MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – spolupráca existujúcich úniových a medzinárodných kohort významných z hľadiska ochorenia COVID-19 (3 milióny eur).

V rámci kohortových štúdií sa zvyčajne pozorujú veľké skupiny jedincov, pričom sa zaznamenáva ich vystavenie rizikovým faktorom s cieľom nájsť prepojenia s možnými príčinami ochorenia. Môže ísť o prospektívne štúdie, pri ktorých sa údaje zhromažďujú do budúcna, alebo o retrospektívne kohortové štúdie, ktoré sa zameriavajú na už zozbierané údaje.

S dôrazom na rýchlosť

Vďaka projektom financovaným v rámci tejto výzvy by sa mala výroba preorientovať na rýchlu produkciu životne dôležitých zdravotníckych potrieb a vybavení, ktoré sú potrebné na testovanie, liečbu a prevenciu. Zároveň by sa mali vyvinúť zdravotnícke technológie a digitálne nástroje na zlepšenie detekcie, sledovania a starostlivosti o pacientov. Nový výskum bude čerpať poznatky z veľkých skupín pacientov (kohort) z celej Európy, pričom hlbšie pochopenie behaviorálnych a sociálno-ekonomických vplyvov epidémie koronavírusu by mohlo pomôcť zlepšiť stratégie v oblasti liečby a prevencie.

V súlade so zásadami globálnej reakcie na koronavírus musia byť nové riešenia dostupné a cenovo prijateľné pre všetkých. Komisia na tento účel zahrnie do dohôd o grante uzavretých v nadväznosti na túto novú výzvu doložky o spoločnom využívaní údajov. Ich cieľom bude zabezpečiť okamžité využitie príslušných zistení a výsledkov.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton uviedol: „Pri riešení krízy spôsobenej šírením koronavírusu podporujeme zdravotnícke orgány, zdravotníckych pracovníkov aj širokú verejnosť vo všetkých členských štátoch. Na tento účel zavádzame inovatívne technológie a nástroje, ktoré možno rýchlo využiť na prevenciu, optimálnu liečbu a zotavenie sa z tejto pandémie, a zároveň nám pomôžu pripraviť sa na jej následky. Patria medzi ne digitálne riešenia a technológie, ako sú telemedicína, dáta, umelá inteligencia, robotika a fotonika.“

(MB)
Zdroje: Európska komisia

 

 

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky