Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čo sú zoonózy?

VEDA NA DOSAH

Časť infografiky: Zdroj: Contaminants in the food chain

Zoonózy sú infekcie alebo ochorenia, k prenosu ktorých môže dôjsť priamo alebo nepriamo medzi zvieratami a ľuďmi, napríklad konzumáciou kontaminovaných potravín alebo kontaktom s nakazenými zvieratami.

Výskum naznačuje, že jedna tretina až jedna polovica všetkých infekčných ochorení človeka je zoonotického pôvodu, teda je spôsobená prenosom zo zvierat. Približne 75 % nových ochorení, ktoré v priebehu posledných 10 rokov postihujú človeka (napr. vírus západonílskej horúčky), pochádza zo zvierat alebo z produktov živočíšneho pôvodu.

Zoonózy alimentárneho pôvodu

Zoonotické ochorenia alimentárneho pôvodu sú spôsobené konzumáciou potravín alebo pitnej vody, kontaminovaných patogénnymi (ochorenie spôsobujúcimi) mikroorganizmami, napr. baktériami a ich toxínmi, vírusmi a parazitmi.
Najbežnejšími mikroorganizmy v Európskej únii  spôsobujúcimi alimentárne ochorenia sú Campylobacter, Salmonella a vírusy, ako napr. vírus hepatitídy a norovírus.

Kampylobaktérie (Zdroj: Wikipédia)
Kampylobakérie (tiež Campylobacters) sú pôvodcom črevných infekcií u ľudí (kampylobakteriálna enteritída), potratov hospodárskych zvierat a spôsobujú ochorenia u ľudí s oslabenou imunitou. Niektoré druhy produkujú enterotoxíny podobné choleragénu a cytotoxíny. (https://sk.wikipedia.org/wiki/Campylobacter)

Závažnosť týchto ochorení u ľudí je rôzna od miernych príznakov až po životohrozujúce stavy. Mnoho týchto mikroorganizmov sa vyskytuje v črevách zdravých zvierat určených na produkciu potravín. Riziká kontaminácie sú prítomné od poľnohospodárskej produkcie až po spotrebu („Z farmy až po vidličku“) a vyžadujú prevenciu a kontrolu v rámci celého potravinového reťazca.

Bezpečná manipulácia so surovým mäsom a ďalšími surovými potravinovými zložkami, riadna tepelná úprava a správna hygiena v kuchyni môžu predísť riziku,ktoré predstavujú tieto mikroorganizmy, alebo ho znížiť.

Infografika: zdroj (Publikácia:Contaminants in the food chain

Nezávislé vedecké odporúčania Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín týkajúce sa aspektov zoonotických ochorení v oblasti bezpečnosti potravín a zdravia zvierat, podporovaných údajmi zozbieranými členskými štátmi, pomáhajú subjektom s rozhodovacou právomocou v Európe pri formulovaní politiky a pre rozhodovanie na ochranu spotrebiteľov pred touto hrozbou pre verejné zdravie.

Zoonózy alimentárneho pôvodu sú významnou a široko rozšírenú hrozbou pre verejné zdravie. V Európskej únii je každoročne potvrdených viac ako 320 00 prípadov u človeka, ich skutočný počet je však pravdepodobne oveľa vyšší. Počet prípadov salmonely u človeka klesol takmer o polovicu v období od roku 2004 do roku 2009 aj vďaka koordinovanému prístupu všetkých aktérov v rámci EÚ.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Zoonózy alimentárního původu

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín EFSA 

Infografika: Contaminants in the food chain

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky