Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vracajú sa osýpky? Epidemiológovia žiadajú rodičov, aby sledovali svoje deti

VEDA NA DOSAH

V Bratislave zaevidovali dva laboratórne potvrdené prípady osýpok u malých detí.

Dievčatko, ktoré má osýpky s plyšovým medveďom. Zdroj: iStockphoto.com

Osýpky sa prejavujú aj červenou vyrážkou. Zdroj: iStockphoto.com

Národné referenčné centrum pre morbilli, rubeolu a parotitídu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) potvrdilo osýpky u dvoch detí – dvojročného a deväťmesačného. Pre ich nízky vek, respektíve zdravotné kontraindikácie, neboli ešte v rámci pravidelného povinného očkovania zaočkované. Obe deti boli hospitalizované.

V prvom prípade si dieťa prinieslo ochorenie zo zahraničia. K druhému prípadu zrejme došlo prenosom na detskej pohotovosti Národného ústavu detských chorôb v Bratislave 18. januára 2023 po 19.30.

Ako sa prejavujú osýpky

ÚVZ SR preto vyzýva rodičov, ktorí sa v tomto čase i po ňom nachádzali s deťmi (neočkované, neúplne očkované) na uvedenej pohotovosti, aby sledovali zdravotný stav svojich detí. V prípade, že sa u nich objavia príznaky osýpok (podobné prechladnutiu – nádcha, výtok z nosa, kašeľ, zvýšená teplota, riedka stolica, neskôr horúčka a objaví sa červená vyrážka), je potrebné, aby telefonicky kontaktovali lekára dieťaťa, ktorý určí ďalší postup. Inkubačný čas ochorenia je osem až pätnásť dní, priemerne desať.

Epidemiologické vyšetrovanie vykonáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave, v rámci ktorého sa zatiaľ nepotvrdilo ďalšie šírenie tohto ochorenia.

RÚVZ v Bratislave prijíma tiež ďalšie protiepidemické opatrenia a je v kontakte aj so zdravotníckym zariadením, kde pravdepodobne došlo k prenosu. Spolupracuje i s ošetrujúcimi lekármi detí.

Kolektívna imúnnosť voči osýpkam poklesla pre nižšiu zaočkovanosť

Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR venujú zvýšenú pozornosť výskytu osýpok na našom území i v okolitých krajinách – neustále sledujú epidemiologickú situáciu. Vzhľadom na pohyb osôb medzi krajinami a pokles zaočkovanosti v Slovenskej republike na krajskej či okresnej úrovni pod hranicu deväťdesiatich piatich percent (kolektívna imunita) preto nie je možné vylúčiť zavlečenie a šírenie osýpok na našom území.

ÚVZ SR koncom januára 2023 a opakovane v uplynulých dňoch vyzval regionálne úrady, aby pripomenuli poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vo svojej územnej pôsobnosti možnosť výskytu osýpok. Rovnako je potrebné zdôrazňovať rodičom i všeobecným lekárom pre deti a dorast význam pravidelného povinného očkovania.

Potvrdené prípady osýpok boli na Slovensku hlásené naposledy v roku 2019, keď sa vyskytlo 318 prípadov a na východe Slovenska už išlo o epidémiu tohto ochorenia. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola hlásená vo vekovej skupine detí do 1 roka.

Koľko detí je zaočkovaných proti osýpkam v Bratislavskom kraji

    • V najmladšom kontrolovanom ročníku narodenia (2020) bolo zaočkovaných 94,3 percenta detí v kraji. Zistených bolo 308 odmietnutí očkovania (3,4 percenta). Na úrovni okresov evidovali najvyššiu úroveň v okrese Bratislava II (96,8 percenta), naopak, najnižšiu v okrese Malacky (89 percent).
    • Celokrajská zaočkovanosť v ročníku narodenia 2019 dosiahla hodnotu 95,4 percenta. Očkovanie bolo odmietnuté v 269 prípadoch (3 percentá). Na okresnej úrovni sa zaočkovanosť pohybovala od 96,8 percenta (okres Bratislava II a okres Senec) do 92,2 percenta (okres Bratislava III).
    • V 11. roku života (ročník narodenia 2010) bolo v Bratislavskom kraji preočkovaných 94,4 percenta detí. Odmietnutie očkovania bolo evidované v 211 prípadoch (2,8 percenta). Z ôsmich okresov Bratislavského kraja bola zistená najvyššia zaočkovanosť v okrese Bratislava IV (96,4 percenta) a najnižšia v okrese Bratislava I (86,5 percenta).
  • V ročníku narodenia 2009 bolo v Bratislavskom kraji preočkovaných 94,3 percenta detí. Odmietnutie očkovania bolo evidované v 190 prípadoch (2,6 percenta). Z ôsmich okresov Bratislavského kraja bola zistená najvyššia zaočkovanosť v okrese Malacky (98 percent) a najnižšia v okrese Bratislava I (81,2 percenta).

Otázky a odpovede k téme osýpok nájdete tu.

Informácia o aktuálnej situácii v súvislosti s výskytom osýpok v Európe

Od januára do decembra 2022 hlásili členské štáty EÚ/EHP celkovo 127 prípadov osýpok. V roku 2022 neboli štátmi EÚ/EHP hlásené žiadne úmrtia súvisiace s osýpkami.

Slovensko v roku 2022 neevidovalo ani jeden prípad osýpok, podobne to bolo v Českej republike a Maďarsku. Rakúsko hlásilo jeden prípad a Poľsko 27 prípadov ochorenia. Najvyšší počet prípadov osýpok z členských štátov EÚ/EHP evidovali Poľsko (27), Francúzsko (19), Taliansko (18) a Nemecko (15).

Výrazný pokles štátmi EÚ/EHP hlásených prípadov osýpok v roku 2022 kontrastuje s obvyklým ročným výskytom osýpok. Podobný pokles bol pozorovaný aj v iných krajinách na celom svete.

Nedostatočné hlásenie, nedostatočná diagnostika alebo skutočný pokles v dôsledku priamych či nepriamych účinkov opatrení týkajúcich sa pandémie covidu-19 zrejme zapríčinili pokles počtu hlásených prípadov. Zrušenie opatrení súvisiacich s pandémiou covidu-19 môže následne viesť k zvýšenému výskytu prípadov osýpok v štátoch EÚ/EHP. Aktívny dohľad nad osýpkami a preventívne kroky v oblasti verejného zdravia vrátane vysokej miery očkovania sú preto vhodnými nástrojmi na zabránenie nárastu počtu prípadov osýpok.

Po kliknutí na nasledujúci link nájdete v tabuľke informácie o výskyte osýpok v Európe v časovom rozmedzí od januára do decembra 2022, ktoré zverejnilo Európske centrum pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení (ECDC) https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx?Dataset=27&HealthTopic=45.

Zdroj: TS ÚVZ SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky